Quyết định 1949/QĐ-BCT

Quyết định 1949/QĐ-BCT năm 2020 về đính chính Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1949/QĐ-BCT 2020 đính chính Thông tư 11/2020/TT-BCT Quy tắc xuất xứ hàng hóa


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1949/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 11/2020/TT-BCT NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2020 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày văn bản tại Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (sau đây gọi là Thông tư số 11/2020/TT-BCT) như sau:

1. Tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BCT , công đoạn gia công hoặc chế biến của Nhóm HS 5309 đến 5311 thể hiện tại cột thứ (3) đã in:

“Kéo từ xơ tự nhiên hoặc xơ staple nhân tạo hoặc kéo từ sợi filament nhân tạo...”.

Nay sửa thành:

"Kéo từ xơ tự nhiên hoặc xơ staple nhân tạo hoặc đùn thành sợi filament nhân tạo...”.

2. Tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BCT , công đoạn gia công hoặc chế biến của Nhóm HS 5907 thể hiện tại cột thứ (3) đã in:

Dệt vải rồi nhuộm hoặc phủ xơ vụnvới điều kiện trị giá của vải chưa in được sử dụng không vượt quá 47,5% giá xuất xưởng của sản phẩm.3”.

Nay sửa thành:

Dệt vải rồi nhuộm hoặc phủ xơ vụnvới điều kiện trị giá của vải chưa in được sử dụng không vượt quá 47,5% giá xuất xưởng của sản phẩm.

3. Tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BCT , công đoạn gia công hoặc chế biến của Nhóm HS 6213 và 6214 có mô tả hàng hóa “- đã thêu; và” thể hiện tại cột thứ (3) đã in:

.... Sản xuất từ vải chưa thêu, với điều kiện trị giá của phần vải chưa thêu được sử dụng không vượt quá 40% giá xuất xưởng của sản phẩm: hoặc.... ”,

Nay sửa thành:

.... Sản xuất từ vải chưa thêu, với điều kiện trị giá của phần vải chưa thêu được sử dụng không vượt quá 40% giá xuất xưởng của sản phàm:5 hoặc....

4. Tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BCT , công đoạn gia công hoặc chế biến của Nhóm HS 9608 thể hiện tại cột thứ (3) đã in:

“…. Tuy nhiên, ngòi bút và bi ngòi cùng Phân nhóm với sản phẩm có thể được sử dụng”.

Nay sửa thành:

“…Tuy nhiên, ngòi bút và bi ngòi cùng Nhóm với sản phẩm có thể được sử dụng”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Thông tư số 11/2020/TT-BCT.

Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Tổng bí thư, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Viện KSND tối cao, Toà án ND tối cao;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật);
- Công báo;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ, các Phòng QLXNKKV (19);
- Lưu: VT, XNK (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1949/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1949/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2020
Ngày hiệu lực24/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(27/07/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1949/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 1949/QĐ-BCT 2020 đính chính Thông tư 11/2020/TT-BCT Quy tắc xuất xứ hàng hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1949/QĐ-BCT 2020 đính chính Thông tư 11/2020/TT-BCT Quy tắc xuất xứ hàng hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1949/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýTrần Quốc Khánh
        Ngày ban hành24/07/2020
        Ngày hiệu lực24/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (27/07/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1949/QĐ-BCT 2020 đính chính Thông tư 11/2020/TT-BCT Quy tắc xuất xứ hàng hóa

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1949/QĐ-BCT 2020 đính chính Thông tư 11/2020/TT-BCT Quy tắc xuất xứ hàng hóa

              • 24/07/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/07/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực