Quyết định 1949/QĐ-TTg

Quyết định 1949/QĐ-TTg năm 2015 về xuất cấp giống cây trồng dự trữ quốc gia cho các địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1949/QĐ-TTg xuất cấp giống cây trồng dự trữ quốc gia cho các địa phương 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1949/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP GIỐNG CÂY TRỒNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 7789/TTr-BNN-TT ngày 22 tháng 9 năm 2015, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7366/BKHĐT-KTDV ngày 08 tháng 10 năm 2015, Bộ Tài chính tại văn bản số 15803/BTC-TCDT ngày 30 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 1.899,4 tấn hạt giống lúa; 148,6 tấn hạt ging ngô và 52,75 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai năm 2015, cụ thể:

- Tỉnh Hà Nam: 05 tấn hạt giống rau.

- Tỉnh Hải Dương: 317 tấn hạt giống lúa và 0,07 tấn hạt giống rau.

- Tỉnh Thái Bình: 50 tấn hạt giống ngô và 25 tấn hạt giống rau.

- Tỉnh Ninh Bình: 150 tấn hạt giống lúa, 20 tấn hạt giống ngô và 08 tấn hạt giống rau.

- Tỉnh Bắc Giang: 350 tấn hạt giống lúa và 20 tấn hạt giống ngô.

- Tỉnh Phú Thọ: 50 tấn hạt giống lúa, 10 tấn hạt giống ngô và 05 tấn hạt giống rau.

- Tỉnh Quảng Ninh: 32,4 tấn hạt giống lúa và 3,6 tấn hạt giống ngô.

- Tỉnh Quảng Trị: 300 tấn hạt giống lúa, 20 tấn hạt giống ngô và 08 tấn hạt giống rau.

- Tỉnh Khánh Hòa: 300 tấn hạt giống lúa, 10 tấn hạt giống ngô và 1,68 tấn hạt giống rau.

- Tỉnh Ninh Thuận: 200 tấn hạt giống lúa và 10 tấn hạt giống ngô.

- Tỉnh Bình Thuận: 200 tấn hạt giống lúa và 05 tấn hạt giống ngô.

y ban nhân dân các tỉnh tiếp nhận, quản lý và sử dụng số giống cây trồng nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3)
.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1949/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1949/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2015
Ngày hiệu lực09/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1949/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1949/QĐ-TTg xuất cấp giống cây trồng dự trữ quốc gia cho các địa phương 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1949/QĐ-TTg xuất cấp giống cây trồng dự trữ quốc gia cho các địa phương 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1949/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành09/11/2015
        Ngày hiệu lực09/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1949/QĐ-TTg xuất cấp giống cây trồng dự trữ quốc gia cho các địa phương 2015

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1949/QĐ-TTg xuất cấp giống cây trồng dự trữ quốc gia cho các địa phương 2015

             • 09/11/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/11/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực