Quyết định 1949/QĐ-UBND

Quyết định 1949/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 1949/QĐ-UBND năm 2013 mạng lưới bán lẻ xăng dầu Vĩnh Phúc 2020 2030


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1949/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04 /2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2006/NĐ-CP Quyết định 281/2007/QĐ-BKH">03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ văn bản: 10212/BCT-TTTN ngày 3/11/2011 của Bộ Công thương về góp ý vào Quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 3869/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 08/1/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Theo đề nghị của Sở Công thương tại văn bản số 261/TTr-SCT ngày 24/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh vị trí xây dựng của hàng kinh doanh xăng dầu tại tuyến đường vòng tránh thị trấn Thổ Tang đi Tân Tiến - Đại Đồng - Quốc lộ 2A, cụ thể như sau:

- Vị trí cũ: Tại xã Đại Đồng;

- Vị trí mới: Tại xứ đồng Bù Thun, thôn Lá Sen nằm bên phải tuyến đường vòng tránh thị trấn Thổ Tang đi Tân Tiến - Đại Đồng - Quốc lộ 2A, cách vòng tròn ngã 5 bên phải đi về phía Tân Tiến - Đại Đồng 150m (khu đất giành cho doanh nghiệp thuê ký hiệu DN1 theo quy hoạch chung thị trấn Thổ Tang đã được UBND tỉnh phê duyệt).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 3869/QĐ-UBND ngày 30/12/2011; Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 08/1/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan có trách nhiệm chỉnh sửa, điều chỉnh lại báo cáo Quy hoạch, bản đồ phân bố các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh theo nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ tr­ưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Phòng cháy chữa cháy; Chủ tịch UBND các huyện Vĩnh Tường; Chủ tịch UBND thị trấn Thổ Tang; Các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quang Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1949/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1949/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/07/2013
Ngày hiệu lực 30/07/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1949/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1949/QĐ-UBND năm 2013 mạng lưới bán lẻ xăng dầu Vĩnh Phúc 2020 2030


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1949/QĐ-UBND năm 2013 mạng lưới bán lẻ xăng dầu Vĩnh Phúc 2020 2030
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1949/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Phúc
Người ký Đặng Quang Hồng
Ngày ban hành 30/07/2013
Ngày hiệu lực 30/07/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1949/QĐ-UBND năm 2013 mạng lưới bán lẻ xăng dầu Vĩnh Phúc 2020 2030

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1949/QĐ-UBND năm 2013 mạng lưới bán lẻ xăng dầu Vĩnh Phúc 2020 2030