Quyết định 1952/QĐ-BTTTTT

Quyết định 1952/QĐ-BTTTTT năm 2012 về số dịch vụ nhắn tin và giá cước bản tin nhắn ủng hộ Hội thi tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1952/QĐ-BTTTTT năm 2012 số dịch vụ nhắn tin giá cước bản tin nhắn


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1952/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỐ DỊCH VỤ NHẮN TIN VÀ GIÁ CƯỚC BẢN TIN NHẮN ỦNG HỘ HỘI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN VÀ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 187/2007/NĐ-CP.

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Xét đề nghị của Ban Điều hành Đề án 554 tại công văn số 10/BĐH ngày 10 tháng 10 năm 2012;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sử dụng số dịch vụ nhắn tin 147 để ủng hộ Hội thi tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số bằng hình thức sân khấu hóa năm 2012 thông qua tin nhắn từ các thuê bao mạng viễn thông cố định và mạng thông tin di động theo cú pháp nhắn tin là: THPL.

Điều 2. Giá trị mỗi tin nhắn ủng hộ là 5.000 đồng/bản tin nhắn (đã bao gồm thuế VAT 10%) và được chuyển cho Ban Điều hành Đề án 554 để ủng hộ Hội thi tìm hiểu pháp luật theo thỏa thuận với các đơn vị liên quan và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giá cước bản tin nhắn là 300 đồng/bản tin nhắn (đã bao gồm thuế VAT 10%, không phân biệt giờ rỗi và giờ bận) được chuyển cho Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) và các Doanh nghiệp viễn thông có thuê bao gửi tin nhắn đến cổng nhắn tin 147. Tỷ lệ chia giá cước bản tin nhắn giữa VTC và các doanh nghiệp viễn thông có thuê bao gửi tin nhắn đến cổng nhắn tin 147 thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 4. Giao Tổng công ty truyền thông đa phương tiện (VTC) làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông mở cổng nhắn tin 147 trên cơ sở sử dụng hạ tầng kỹ thuật sẵn có và theo các quy định hiện hành. Các Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm phối hợp với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện để đưa dịch vụ nhắn tin qua cổng thông tin 147 vào hoạt động ủng hộ Hội thi tìm hiểu pháp luật.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2012 đến hết ngày 25 tháng 12 năm 2012.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện, Tổng giám đốc và Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 6;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ NN&PTNT (để p/h);
- Ban Điều hành Đề án 554 (để p/h);
- Các Doanh nghiệp viễn thông (để t/h);
- Tổng công ty truyền thông đa phương tiện(để t/h);
- Lưu VT, CVT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Nam Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1952/QĐ-BTTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1952/QĐ-BTTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2012
Ngày hiệu lực25/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/12/2012
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1952/QĐ-BTTTTT

Lược đồ Quyết định 1952/QĐ-BTTTTT năm 2012 số dịch vụ nhắn tin giá cước bản tin nhắn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1952/QĐ-BTTTTT năm 2012 số dịch vụ nhắn tin giá cước bản tin nhắn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1952/QĐ-BTTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýLê Nam Thắng
        Ngày ban hành23/10/2012
        Ngày hiệu lực25/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/12/2012
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1952/QĐ-BTTTTT năm 2012 số dịch vụ nhắn tin giá cước bản tin nhắn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1952/QĐ-BTTTTT năm 2012 số dịch vụ nhắn tin giá cước bản tin nhắn

            • 23/10/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/10/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực