Quyết định 1962/QĐ-UBND

Quyết định 1962/QĐ-UBND năm 2009 về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình 135 của Thành phố Hà Nội, giai đoạn II (2008-2010) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1962/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo Chương trình 135 Thành phố Hà Nội giai đoạn II 2008-2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1962/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135, GIAI ĐOẠN II (2008-2010)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, giai đoạn 2006-2010” (gọi tắt là Chương trình 135);
Xét đề nghị tại Tờ trình số 32/BDT-NVI ngày 23/02/2009 của Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban chỉ đạo Thành phố thực hiện Chương trình 135, giai đoạn II (2008 – 2010),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình 135 của Thành phố Hà Nội, giai đoạn II (2008-2010), gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Ông Đào Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND Thành phố - làm Trưởng ban.

2. Bà Nguyễn Thị Ánh, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố - làm Phó Trưởng ban Thường trực.

3. Ông Ngô Văn Quý, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên.

4. Bà Lê Thị Loan, Phó Giám đốc Sở Tài chính  - Ủy viên.

5. Ông Lưu Văn Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên.

6. Ông Lê Tuấn Hữu, Phó Giám đốc sở Lao động – Thương binh và Xã hội - Ủy viên.

7. Ông Nguyễn Văn Nuôi, Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Ủy viên.

8. Ông Nguyễn Bá Phát, Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Ban Dân tộc - Ủy viên.

Giao Ban Dân tộc Thành phố là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo.

Giúp Ban chỉ đạo có cán bộ, chuyên viên của các cơ quan có thành viên tham gia Ban chỉ đạo.

Điều 2. Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình 135 Thành phố có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn các sở, ngành liên quan, UBND các huyện có các địa phương được hưởng Chương trình 135 thực hiện Chương trình theo Thông tư số 676/2006/UBDT-KH&ĐT-TC-NN&PTNT-XD ngày 08/8/2006 của liên Bộ: Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng; hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010.

2. Việc thực hiện chương trình 135, giai đoạn II (2008 – 2010) phải bảo đảm đúng đối tượng, theo đúng kế hoạch đã được UBND Thành phố phê duyệt, đem lại hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến nhanh về sản xuất, về cơ sở hạ tầng; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn một cách bền vững, giảm khoảng cách kinh tế xã hội giữa các vùng trên địa bàn Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện Ba Vì, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thạch Thất và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban Dân tộc; (để báo cáo)
- TT Thành ủy, HĐND TP (để báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- CVP, các PVP UBND TP;
- Các phòng: LĐCSXH, VHKG, TH;
- Lưu VT, Tuệ (LĐCSXH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1962/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1962/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2009
Ngày hiệu lực27/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1962/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1962/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo Chương trình 135 Thành phố Hà Nội giai đoạn II 2008-2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1962/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo Chương trình 135 Thành phố Hà Nội giai đoạn II 2008-2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1962/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýPhí Thái Bình
        Ngày ban hành27/04/2009
        Ngày hiệu lực27/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1962/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo Chương trình 135 Thành phố Hà Nội giai đoạn II 2008-2010

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1962/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo Chương trình 135 Thành phố Hà Nội giai đoạn II 2008-2010

         • 27/04/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/04/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực