Quyết định 1963/QĐ-UBND

Quyết định 1963/QĐ-UBND năm 2014 chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên và thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện

Quyết định 1963/QĐ-UBND 2014 chuyển giao chứng thực sang tổ chức hành nghề công chứng Vĩnh Phúc đã được thay thế bởi Quyết định 333/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định chuyển chứng thực hợp đồng sang tổ chức công chứng Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 27/01/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1963/QĐ-UBND 2014 chuyển giao chứng thực sang tổ chức hành nghề công chứng Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1963/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO VIỆC CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TỪ UBND THÀNH PHỐ VĨNH YÊN VÀ UBND THỊ XÃ PHÚC YÊN SANG CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG THỰC HIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số: 412/STP-BTTP ngày 23/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ UBND thành phố Vĩnh Yên và UBND thị xã Phúc Yên sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

Điều 2. Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc chuyển giao và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Giao UBND thành phố Vĩnh Yên, UBND thị xã Phúc Yên phối hợp với Sở Tư pháp để chỉ đạo về quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách chứng thực các hợp đồng, giao dịch đã được UBND thành phố Vĩnh Yên và UBND thị xã Phúc Yên chứng thực trước đây theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và thị xã Phúc Yên sang cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện; Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn các huyện: Bình Xuyên, Tam Đảo, Lập Thạch, Vĩnh Tường, Tam Dương, Yên Lạc sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện; Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 18/5/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Sông Lô sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Chí Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1963/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1963/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2014
Ngày hiệu lực16/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/01/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1963/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1963/QĐ-UBND 2014 chuyển giao chứng thực sang tổ chức hành nghề công chứng Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1963/QĐ-UBND 2014 chuyển giao chứng thực sang tổ chức hành nghề công chứng Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1963/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýVũ Chí Giang
        Ngày ban hành16/07/2014
        Ngày hiệu lực16/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/01/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 1963/QĐ-UBND 2014 chuyển giao chứng thực sang tổ chức hành nghề công chứng Vĩnh Phúc

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1963/QĐ-UBND 2014 chuyển giao chứng thực sang tổ chức hành nghề công chứng Vĩnh Phúc