Quyết định 197/2004/QĐ-UB

Quyết định 197/2004/QĐ-UB về chuyển công ty Công viên cây xanh thuộc Sở Giao thông công chính thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Công viên cây xanh do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 197/2004/QĐ-UB Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên Công viên cây xanh


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 197/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

"V/V CHUYỂN CÔNG TY CÔNG VIÊN CÂY XANH THUỘC SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VIÊN CÂY XANH"

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nhà nước ngày 26/11/2003 và Luật doanh nghiệp ngày 12/6/1999;

- Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/9/2001 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

- Căn cứ Quyết định số 4630/QĐ-UB ngày 26/7/2004 của UBND thành phố Hà Nội cho phép Công ty Công viên cây xanh chuyển đổi thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên cây xanh;

- Xét đề nghị của Giám đốc sở Nội vụ Thành phố và Ban đổi mới phát triển doanh nghiệp Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều I. Chuyển công ty Công viên cây xanh thuộc Sở Giao thông công chính thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Công viên cây xanh.

- Tên giao dịch Quốc tế: HANOI GREEN TREES-PARK LIMITED COMPANY.

- Tên viết tắt: HANOI PARKCO.

- Địa chỉ trụ sở Công ty: 2A Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Điện thoại giao dịch: 04.8228 133 - 04. 8228 136.

- Fax: 04.8228 117.

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Công viên cây xanh là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Luật doanh nghiệp Nhà nước, Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty do UBND thành phố phê chuẩn.

Điều II. Vốn Điều lệ và ngành nghề kinh doanh của Công ty:

A. Vốn Điều lệ:

- Vốn Điều lệ của Công ty là 48.000.000.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ đồng chẵn).

B. Ngành nghề kinh doanh:

1- Quản lý, duy trì, tôn tạo và xây dựng mới các công viên, vườn hoa, cây bóng mát của Thành phố theo kế hoạch được Thành phố phê duyệt hàng năm và theo đơn đặt hàng của các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

2- Sản xuất các loại cây giống, cây bóng mát, cây hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu phát triển môi trường sinh thái, cảnh quan đô thị và xuất khẩu.

3- Tổ chức nghiên cứu thực nghiệm các đề tài khoa học công nghệ về lai tạo giống cây bóng mát, cây hoa, cây cảnh, xây dựng, cải tạo vườn thực vật nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về xây dựng, phát triển công viên và cây xanh của Thành phố.

4- Tổ chức, liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm khai thác khả năng, phát triển hệ thống công viên trong các hoạt động vui chơi giải trí văn hoá nghệ thuật, ăn uống công cộng theo quy định của Nhà nước và UBND thành phố Hà Nội.

5- Tư vấn đầu tư xây dựng, xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình công viên vườn hoa.

6- Kinh doanh xuất nhập khẩu hoa, cây cảnh, cây bóng mát, vật liệu trang thiết bị làm vườn, xây dựng và các lĩnh vực có liên quan đến nhiệm vụ của công ty.

7- Kinh doanh bất động sản.

8- Kinh doanh thương mại và các dịch vụ khác.

9- Kinh doanh ngành nghề khác căn cứ vào năng lực của công ty, nhu cầu của thị trường và pháp luật cho phép.

10- Đào tạo công nhân kỹ thuật chuyên ngành công viên cây xanh.

Điều III. Tổ chức và bộ máy của Công ty gồm:

- Chủ tịch.

- Tổng giám đốc.

- 03 Phó tổng giám đốc.

- Kế toán trưởng.

- Các Phòng nghiệp vụ.

- Các đơn vị trực thuộc công ty.

Điều IV. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội là đại diện chủ sở hữu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Công viên cây xanh.

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Công viên cây xanh có trách nhiệm thừa kế mọi quyền, nghĩa vụ của Công ty Công viên cây xanh khi chuyển sang hoạt động theo cơ chế mới.

- Giao Giám đốc sở Nội vụ Thành phố chủ trì phối hợp với sở Giao thông công chính và các Sở, Ngành có liên quan chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Công viên cây xanh hoàn chỉnh Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, đề xuất phương án kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ của Công ty trình UBND Thành phố quyết định.

Điều V. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở: Nội vụ Thành phố, Giao thông công chính, Tài chính (Chi cục tài chính doanh nghiệp Hà Nội), Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Giám đốc Công ty Công viên cây xanh, Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Công viên cây xanh thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Quang

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 197/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu197/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2004
Ngày hiệu lực29/12/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 197/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 197/2004/QĐ-UB Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên Công viên cây xanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 197/2004/QĐ-UB Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên Công viên cây xanh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu197/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Quang
        Ngày ban hành29/12/2004
        Ngày hiệu lực29/12/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 197/2004/QĐ-UB Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên Công viên cây xanh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 197/2004/QĐ-UB Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên Công viên cây xanh

            • 29/12/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/12/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực