Quyết định 1971/QĐ-UB

Quyết định 1971/QĐ-UB về phân loại đường để tính giá cước năm 2000 do Tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định 1971/QĐ-UB phân loại đường để tính giá cước năm 2000 Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 1800/2002/QĐ-UB huỷ bỏ các văn bản quy phạm pháp luật Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 15/05/2002.

Nội dung toàn văn Quyết định 1971/QĐ-UB phân loại đường để tính giá cước năm 2000 Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1971/QĐ-UB

Bến Tre, ngày 06 tháng 7 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN LOẠI ĐƯỜNG ĐỂ TÍNH GIÁ CƯỚC NĂM 2000

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21/6/1994;

- Căn cứ vào kết quả khảo sát, tổng hợp và đánh giá tình hình thực tế các tuyến đường giao thông trong tỉnh;

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố phân loại đường bộ các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre để tính giá cước vận tải bằng ô tô theo quy định (đính kèm bảng phân loại đường để tính giá cước năm 2000).

Điều 2. Kể từ ngày 15/7/2000, việc tính giá cước vận tải ôtô trong tỉnh theo quy định phải dựa trên cơ sở bảng phân loại đường để tính giá cước năm 2000 ban hành kèm theo quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Y

 

BẢNG THỐNG KÊ PHÂN LOẠI ĐƯỜNG ĐỂ TÍNH GIÁ CƯỚC NĂM 2000 TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1971/QĐ-UB ngày 06/7/2000)

 

Tên đường

Lý trình

Địa phận tỉnh

Chiều dài (km)

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Loại 4

Loại 5

Loại ĐBX

Ghi chú

Đường tỉnh

 

Bến Tre

227.89

 

 

97.30

 

98.13

 

 

ĐT: 882

Km00+000+Km10+050

 

10.05

 

 

 

 

10.05

 

 

ĐT.883

 

 

58.33

 

 

12.50

 

29.00

16.63

 

 

Km00+000-Km09+500

 

9.50

 

 

9.50

 

 

 

 

 

Km09+500-Km38+500

 

29.00

 

 

 

 

29.00

 

 

 

Km38+500-Km41+500

 

3.00

 

 

3.00

 

 

 

 

 

Km41+500-Km56+000

 

14.50

 

 

 

 

 

14.50

 

 

Km56+000-Km56+200

 

 

 

 

 

 

 

 

Bến đò Vũng Luông

 

Km56+200-Km58+330

 

2.13

 

 

 

 

 

2.13

 

ĐT.883B

 

 

8.10

 

 

 

 

4.00

4.10

 

 

Km00+000-Km04+000

 

4.00

 

 

 

 

4.00

 

 

 

Km04+000-Km08+100

 

4.10

 

 

 

 

 

4.10

 

ĐT.884

 

 

24.45

 

 

13.00

 

11.45

 

 

 

Km00+000-Km13+000

 

13.00

 

 

13.00

 

 

 

 

 

Km13+000-Km24+450

 

11.45

 

 

 

 

11.45

 

 

ĐT.885

 

 

46.56

 

 

36.50

 

10.06

 

 

 

Km00+000-Km36+500

 

36.50

 

 

36.50

 

 

 

 

 

Km36+500-Km46+560

 

10.06

 

 

 

 

10.06

 

 

ĐT.886

Km00+000-Km05+300

 

5.30

 

 

5.30

 

 

 

 

ĐT.887

 

 

23.57

 

 

 

 

23.57

 

 

 

Km00+000-Km23+570

 

23.57

 

 

 

 

23.57

 

 

ĐT.888

 

 

51.62

 

 

30.00

 

10.00

11.42

 

 

Km00+000-Km30+000

 

30.00

 

 

30.00

 

 

 

 

 

Km30+000-Km40+000

 

10.00

 

 

 

 

10.00

 

 

 

Km40+000-Km40+200

 

0.20

 

 

 

 

 

 

Bến phà Cầu Ván

 

Km40+200-Km51+620

 

11.42

 

 

 

 

 

11.42

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1971/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1971/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2000
Ngày hiệu lực06/07/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/05/2002
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1971/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 1971/QĐ-UB phân loại đường để tính giá cước năm 2000 Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1971/QĐ-UB phân loại đường để tính giá cước năm 2000 Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1971/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýTrịnh Văn Y
        Ngày ban hành06/07/2000
        Ngày hiệu lực06/07/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/05/2002
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1971/QĐ-UB phân loại đường để tính giá cước năm 2000 Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1971/QĐ-UB phân loại đường để tính giá cước năm 2000 Bến Tre