Quyết định 1972/QĐ-NHNN

Quyết định 1972/QĐ-NHNN năm 2011 áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng cho tiền gửi bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng ở nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Quyết định 1972/QĐ-NHNN áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đã được thay thế bởi Quyết định 1158/QĐ-NHNN 2018 tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng và được áp dụng kể từ ngày 29/05/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1972/QĐ-NHNN áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1972/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ÁP DỤNG TỶ LỆ DỰ TRỮ BẮT BUỘC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG CHO TIỀN GỬI BẰNG NGOẠI TỆ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG Ở NƯỚC NGOÀI

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng áp dụng cho tiền gửi bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng ở nước ngoài là 1% trên số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ kỳ duy trì dự trữ bắt buộc tháng 9 năm 2011.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu VP; Vụ CSTT (02).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1972/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1972/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2011
Ngày hiệu lực01/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/05/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1972/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 1972/QĐ-NHNN áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1972/QĐ-NHNN áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1972/QĐ-NHNN
       Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
       Người kýNguyễn Đồng Tiến
       Ngày ban hành31/08/2011
       Ngày hiệu lực01/09/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/05/2018
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1972/QĐ-NHNN áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1972/QĐ-NHNN áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc