Quyết định 1975/QĐ-BNN-CB

Quyết định 1975/QĐ-BNN-CB năm 2012 phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội chợ Nông nghiệp kết hợp Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1975/QĐ-BNN-CB phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội chợ Nông nghiệp kết hợp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1975/QĐ-BNN-CB

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP DIỄN ĐÀN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-BNN-CB ngày 19/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư năm 2012;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Hội chợ Nông nghiệp kết hp Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2012, theo bản kế hoạch chi tiết kèm theo Quyết định này;

Điều 2: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và nghề muối, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
-
Bộ trưởng (để b/c);
-
Vụ TC;
-
Lưu VT, CB.

KT .BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP DIỄN ĐÀN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 1975/QĐ-BNN-CB ngày 20/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. MỤC ĐÍCH

Hội chợ Nông nghiệp và Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2012 được tổ chức kết hợp Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình, nhằm hỗ trợ và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xúc tiến đầu tư và thương mại của Bộ, cũng như của các địa phương trong vùng.

- Diễn đàn tạo điều kiện để các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm hiểu thông tin, các chính sách và dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp của các địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Hồng.

- Là cầu nối giữa các tỉnh vùng ĐBSH với các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm cung cấp các thông tin về tiềm năng, môi trường đầu tư, kinh doanh của các địa phương và tìm hiểu năng lực, nhu cầu của nhà đầu tư, qua đó cùng trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc, rào cản nhằm tạo được môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, hiệu quả.

- Hỗ trợ các địa phương trong khu vực quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng thương mại và nhu cầu đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

- Hội chợ nông nghiệp nhằm thúc đẩy hoạt động giao lưu kinh tế, xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, giao dịch thương mại, tôn vinh những sản phẩm nông, lâm, thủy sản, thủ công mỹ nghệ..., làm cầu nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng; Là dịp để các doanh nghiệp củng cố, khai thác thị trường nội địa hướng đến xuất khẩu.

- Tăng cường quan hệ thương mại, ký kết hợp tác, hợp đồng mua bán sản phẩm hàng hóa.

II. NỘI DUNG

1. Thời gian: từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 11 năm 2012

- Diễn đàn XTĐT vào nông nghiệp nông thôn khu vực đồng bằng sông Hồng: ngày 23/11/2012 (Thứ 6)

- Hội nghị XTĐT vào Ninh Bình: Ngày 24/11/2012 (Thứ 7)

- Hội chợ Nông nghiệp khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2012: khai mạc vào tối ngày 23/11, kéo dài đến 27/11/2012

2. Địa điểm tổ chức: thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

- Diễn đàn: Khách sạn Hoàng Sơn Hòa Bình - TP Ninh Bình

- Hội chợ: Nhà thi đấu Thể dục thể thao, đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đông Thành, Tp Ninh Bình

3. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức

a. Đơn vị chủ trì:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Kế hoạch, Trung tâm XTTM Nông nghiệp): 2 hoạt động của Bộ

- UBND tỉnh Ninh Bình: chủ trì Hội nghị XTĐT của tỉnh.

b. Đơn vị phối hợp:

- UBND các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Hồng

- Bộ Kế hoạch và đầu tư (Cục Đầu tư nước ngoài, Trung tâm XTĐT phía Bắc)

4. Các hoạt động chính trong Chương trình

4.1. Hội chợ triển lãm Nông nghiệp và Thương mại khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2012 (diễn ra trong 5 ngày).

- Quy mô: 200 gian hàng

- Triển lãm: giới thiệu những thành tựu, tiềm năng thương mại - đầu tư ngành nông nghiệp, nông thôn, du lịch sinh thái của 10 tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Hồng và mục tiêu phát triển trong thời gian tới.

- Hội chợ trưng bày và giao dịch của các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến các lĩnh vực:

+ Nông sản: gạo, điều, tiêu, rau quả, chè...

+ Vật tư: phân bón, thuốc BVTV, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, ...

+ Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến nông nghiệp

+Thực phẩm chế biến: gia súc, gia cầm, thủy sản, thực phẩm dinh dưỡng...

+ Đồ uống: café, chè, sữa, nước giải khát, rượu, bia, ẩm thực...

+ Giống cây trồng, vật nuôi,...

- Đối tượng tham gia:

+ Doanh nghiệp, tổ chức đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và một số nước khác;

+ Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh trong vùng;

+ Viện, Trung tâm nghiên cứu liên quan thuộc Bộ;

+ Tổng công ty, công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp;

+ Các ngành phụ trợ, dịch vụ phục vụ nông nghiệp;

+ Các hiệp hội ngành hàng, hợp tác xã, trang trại, cơ sở làng nghề,...

- Khách tham quan, giao dịch:

+ Mời các tổ chức quốc tế, thương nhân trong và ngoài nước quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp;

+ Các cơ quan quản lý nhà nước ngành Nông nghiệp;

+ Nhân dân các tỉnh, thành quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp.

4.2. Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2012

* Quy mô: 300-400 đại biểu, bao gồm:

- Đại biểu trong nước:

+ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ;

+ Các Bộ, ngành Trung ương;

+ Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

+ Các địa phương khu vực Đồng bằng sông Hồng;

+ Các Tập đoàn, Tổng công ty lớn;

+ Các Ngân hàng, quỹ đầu tư;

+ Các Doanh nghiệp FDI;

+ Các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam

+ Các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh;

+ Báo chí, các cơ quan thông tấn (VTV1, VTC16, Đài tiếng nói Việt Nam, truyền hình Ninh Bình, Báo Nông nghiệp Việt Nam...)

- Đại biểu nước ngoài:

+ Các Đại sứ quán, tham tán thương mại nước ngoài tại Việt Nam

+ Các tổ chức quốc tế tại Việt Nam

+ Các nhà đầu tư nước ngoài (Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Anh, Mỹ, Đài Loan...)

* Tài liệu của Diễn đàn:

- Các đĩa CD, DVD và tài liệu về quảng bá và kêu gọi đầu tư của các địa phương: do các tỉnh chuẩn bị và in ấn.

- Thông tin về tiềm năng, thế mạnh, các chính sách ưu đãi đầu tư và Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn của các địa phương (bằng tiếng Việt - Anh) do các địa phương chuẩn bị.

Bộ Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ kinh phí biên, phiên dịch và in ấn.

4.3. Triển lãm ảnh: các tỉnh triển lãm bằng tư liệu, tranh ảnh giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các dự án kêu gọi đầu tư tại Hội trường tổ chức Diễn đàn (khung triển lãm ảnh có diện tích trưng bày 7.5 m2)

4.4. Tổ chức đoàn đại biểu tham quan mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao tại Ninh Bình.

4.5. Các sự kiện khác

- Tổ chức chương trình Nhịp cầu nhà nông;

- Tổ chức đoàn nông dân thăm quan học tập tại Hội chợ

- Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Hội chợ

- Tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc tham gia Hội chợ.

5. Công tác tuyên truyền và quảng bá

a. Họp báo (kết hợp họp báo cùng sự kiện Hội nghị XTĐT tỉnh Ninh Bình)

- Thời gian, địa điểm: dự kiến đầu tháng 9/2012

- Chủ trì họp báo: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình.

b. Website chính thức quảng bá về Hội nghị XTĐT của tỉnh Ninh Bình và Diễn đàn XTĐT vào nông nghiệp nông thôn khu vực đồng bằng sông Hồng

- Dự kiến tên miền: ninhbinhinvest.vn (Ngôn ngữ: Việt - Anh)

- Thông tin về Hội nghị/Diễn đàn sẽ được đăng tải trên website chính thức của Bộ Nông nghiệp và PTNT:

+ www.agroviet.gov.vn

+ www.omard.gov.vn

+ www.vukehoach.mard.gov.vn

+ www.agritrade.com.vn

- Đưa các thông tin quảng bá tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh Ninh Bình và tiềm năng đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn của các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng.

- Website đưa các thông tin tổng thể về hội nghị và diễn đàn từ trước 15/9/2012, đồng thời là một đu mối để các đại biểu liên hệ đăng ký tham dự trực tiếp.

c. Các hình thức tuyên truyền khác:

+ Quảng bá sự kiện trên các báo, đài truyền hình Trung ương và địa phương

+ Làm đĩa phát thanh phát tại Hội chợ và xe lưu động

+ Treo bangzon trên các tuyến phố thành phố Ninh Bình và các cửa ngõ vào trung tâm huyện, thị.

- Tổ chức các buổi ca nhạc, trò chơi trong các ngày diễn ra Hội chợ.

a. Tổ chức bảo trợ Thông tin:

- Đài Truyền hình Việt Nam;

- Đài Tiếng nói Việt Nam;

- Báo Nông nghiệp Việt Nam

- Báo Đầu tư;

- Tạp chí Vietnam Business Forum;

- Đài PT-TH Ninh Bình;

- Báo Ninh Bình.

6. Tổ chức thc hin:

Thành lập Ban tổ chức gồm đại diện của các cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và PTNT (Vụ Kế hoạch, Cục Chế biến thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Trung tâm XTTM Nông nghiệp), y ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình, Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình, Sở Công Thương Ninh Bình, Trung tâm Xúc tiến thương mại Ninh Bình), 01 đại diện của mỗi tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng.

III. KINH PHÍ

1. Nguồn: Hỗ trợ từ nguồn kinh phí XTTM, XTĐT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cân đối từ các nguồn thu của các đơn vị, tchức, cá nhân tham gia Hội chợ đóng góp và nguồn tài trợ (nếu có).

2. Tổng kinh phí hỗ trợ là: 950.000.000 đồng (Chín trăm năm mươi triệu đồng), trong đó nguồn XTTM 550.000.000 đồng, nguồn XTĐT 400.000.000 đồng.

3. Giao Vụ Tài chính thẩm định và phê duyệt dự toán chi tiết thực hiện chương trình./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1975/QĐ-BNN-CB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1975/QĐ-BNN-CB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2012
Ngày hiệu lực20/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1975/QĐ-BNN-CB

Lược đồ Quyết định 1975/QĐ-BNN-CB phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội chợ Nông nghiệp kết hợp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1975/QĐ-BNN-CB phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội chợ Nông nghiệp kết hợp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1975/QĐ-BNN-CB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýDiệp Kỉnh Tần
        Ngày ban hành20/08/2012
        Ngày hiệu lực20/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1975/QĐ-BNN-CB phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội chợ Nông nghiệp kết hợp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1975/QĐ-BNN-CB phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội chợ Nông nghiệp kết hợp

            • 20/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực