Quyết định 1980/QĐ-UBND

Quyết định 1980/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu: mua sắm trang thiết bị thuộc Dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2012 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1980/QĐ-UBND kế hoạch đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1980/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU GÓI THẦU: MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ THUỘC DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO CÁC HUYỆN MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, BIÊN GIỚI VÀ HẢI ĐẢO NĂM 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số: 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số: 838/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012;

Căn cứ Quyết định số: 1741/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Phương án mua sắm trang thiết bị thuộc Dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2012;

Căn cứ Quyết định: 138/QĐ-STC ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Sở Tài chính về việc phê duyệt dự toán mua sắm trang thiết bị thuộc Dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2012;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 323/TTr-KH&ĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị thuộc Dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2012 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị thuộc Dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2012.

2. Giá gói thầu: 963.952.000 đồng.

3. Nguồn vốn đầu tư: Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2012.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Trong quý IV năm 2012.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo Hồ sơ yêu cầu.

Điều 2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức đấu thầu gói thầu nói trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1980/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1980/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2012
Ngày hiệu lực30/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1980/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1980/QĐ-UBND kế hoạch đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1980/QĐ-UBND kế hoạch đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1980/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýTriệu Đức Lân
        Ngày ban hành30/11/2012
        Ngày hiệu lực30/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1980/QĐ-UBND kế hoạch đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1980/QĐ-UBND kế hoạch đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị Bắc Kạn

            • 30/11/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/11/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực