Quyết định 1981/QĐ-TTg

Quyết định 1981/QĐ-TTg năm 2013 xuất vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1981/QĐ-TTg năm 2013 xuất vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1981/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT VẮC XIN, HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 3674/BNN-TY ngày 11 tháng 10 năm 2013, ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 14317/BTC-TCDT ngày 23 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 60.000 liều vắc xin LMLM type O; 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; 60 tấn hóa chất Chlorine thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn, Bến Tre phòng, chống dịch bệnh tôm nuôi và dịch bệnh lở mồm long móng, cụ thể:

- Tỉnh Bắc Kạn: 60.000 liều vắc xin LMLM type O và 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

- Tỉnh Bến Tre: 60 tấn hóa chất Chlorine.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số vắc xin, hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTg, Cổng TTĐT,
các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1981/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1981/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2013
Ngày hiệu lực31/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1981/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1981/QĐ-TTg năm 2013 xuất vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1981/QĐ-TTg năm 2013 xuất vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1981/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành31/10/2013
        Ngày hiệu lực31/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1981/QĐ-TTg năm 2013 xuất vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1981/QĐ-TTg năm 2013 xuất vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia

             • 31/10/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/10/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực