Quyết định 1983/2005/QĐ-CTUBND

Quyết định 1983/2005/QĐ-CTUBND điều chỉnh mức kinh phí cho cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và bổ sung một số chính sách đối với cán bộ cơ sở và dưới cơ sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 1983/2005/QĐ-CTUBND điều chỉnh mức kinh phí cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư bổ sung chính sách đã được thay thế bởi Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2014 rà soát văn bản quy phạm pháp luật An Giang và được áp dụng kể từ ngày 15/04/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1983/2005/QĐ-CTUBND điều chỉnh mức kinh phí cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư bổ sung chính sách


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1983/2005/QĐ-CTUBND

Long Xuyên, ngày 13 tháng 07 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH MỨC KINH PHÍ CHO CUỘC VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ VÀ BỔ SUNG MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ CƠ SỞ VÀ DƯỚI CƠ SỞ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
Căn cứ Biên bản cuộc họp về chính sách cán bộ cơ sở và dưới cơ sở số 01-BB.BDV ngày 20/01/2005 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Tài chính và Sở Nội vụ,

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh mức kinh phí cho cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và bổ sung một số chính sách đối với cán bộ cơ sở và dưới cơ sở như sau:

1. Điều chỉnh mức kinh phí cho cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đối với xã, phường, thị trấn là 7 triệu đồng/năm/đơn vị; đối với ấp, khóm là 2 triệu đồng/năm/đơn vị.

2. Bổ sung 01 cán bộ công đoàn là cán bộ không chuyên trách công tác ở xã, phường, thị trấn được hưởng chế độ phụ cấp địa phương là 608.300 đồng/người/tháng.

3. Bổ sung 05 chức danh công tác ở ấp, khóm được hưởng chế độ phụ cấp địa phương như sau: chi hội trưởng Nông dân, chi hội trưởng Phụ nữ, chi hội trưởng Cựu chiến binh, bí thư Đoàn Thanh niên: 180.000 đồng/người/tháng; chi hội trưởng Thanh niên: 140.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được áp dụng từ ngày 01/7/2005 và bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- TT. TU, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh (b/c);
- Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Chánh VP. UBND tỉnh;
- P. TH, VHXH, NC;
- Lưu.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Văn Đảm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1983/2005/QĐ-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1983/2005/QĐ-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2005
Ngày hiệu lực13/07/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1983/2005/QĐ-CTUBND

Lược đồ Quyết định 1983/2005/QĐ-CTUBND điều chỉnh mức kinh phí cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư bổ sung chính sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1983/2005/QĐ-CTUBND điều chỉnh mức kinh phí cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư bổ sung chính sách
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1983/2005/QĐ-CTUBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang, ***
       Người kýTrần Ngọc Bình, Nguyễn Văn Đảm
       Ngày ban hành13/07/2005
       Ngày hiệu lực13/07/2005
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1983/2005/QĐ-CTUBND điều chỉnh mức kinh phí cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư bổ sung chính sách

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1983/2005/QĐ-CTUBND điều chỉnh mức kinh phí cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư bổ sung chính sách