Quyết định 1986/QĐ-UBND

Quyết định 1986/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu do tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1986/QĐ-UBND 2017 phương án xử lý tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1986/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1638/QĐ-XPVPHC ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử phạt vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Công văn số 1825/CAT-PC46 ngày 07 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại Quyết định số 1638/QĐ-XPVPHC ngày 07/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh cụ thể như sau:

- Đối với 02 chiếc xe mô tô hai bánh: Tổ chức bán đấu giá để tiếp tục lưu hành, với giá khởi điểm là 532.497.200 đồng (Năm trăm ba mươi hai triệu, bốn trăm chín mươi bảy ngàn, hai trăm đồng).

- Đối với 02 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy không do cơ quan có thẩm quyền cấp (số: 053829 và số 021283) tiến hành tiêu hủy theo quy định.

Điều 2. Giao Công an tỉnh thực hiện quyết định phê duyệt giá bán đấu giá, đồng thời chuyển giao tài sản và hồ sơ cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh tổ chức bán đấu giá tài sản theo quy định và và tiến hành tiêu hủy 02 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy nêu trên. Toàn bộ số tiền thu được sau khi trừ các chi phí hợp lý được nộp vào ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Công thương và Giám đốc Công an tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh;
- Phòng chuyên môn: NC;
- Lưu: VT, TH. Vy(7b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1986/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1986/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2017
Ngày hiệu lực13/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1986/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1986/QĐ-UBND 2017 phương án xử lý tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1986/QĐ-UBND 2017 phương án xử lý tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1986/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Ngọc Hai
        Ngày ban hành13/07/2017
        Ngày hiệu lực13/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1986/QĐ-UBND 2017 phương án xử lý tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1986/QĐ-UBND 2017 phương án xử lý tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu Bình Thuận

            • 13/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực