Quyết định 1987/QĐ-BTM

Quyết định 1987/QĐ-BTM năm 2006 đính chính Thông tư liên tịch 12/2006/TTLT-BTM-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức quản lý thị trường và chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với công chức lái tầu, lái xe, lái ca nô trực tiếp phục vụ công tác tại các đội quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ thương mại ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1987/QĐ-BTM phụ cấp ưu đãi nghề công chức quản lý thị trường,lái tàu xe,ca nô đội quản lý thị trường đính chính 12/2006/TTLT-BTM-BNV-BTC


BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1987/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 12/2006/TTLT-BTM-BNV-BTC NGÀY 02/10/2006 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI NGHỀ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÁI TẦU, LÁI XE, LÁI CA NÔ TRỰC TIẾP PHỤC VỤ CÔNG TÁC TẠI CÁC ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Sau khi có ý kiến tham gia dự thảo Quyết định đính chính Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT-BTM-BNV-BTC của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4042/BNV-TL ngày 10/11/2006; Bộ Tài chính tại Công văn số 13927/BTC-PC ngày 09/11/2006 và xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính khoản 2 mục IV của Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT-BTM-BNV-BTC ngày 02/10/2006 của liên Bộ Thương mại, Nội vụ, Tài chính về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức quản lý thị trường và chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với công chức lái tầu, lái xe, lái ca nô trực tiếp phục vụ tại các đội quản lý thị trường, như sau:

Đã in là: "Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức quản lý thị trường được hưởng kể từ ngày 22/6/2006 (ngày Quyết định số 120/2006/QĐ-TTg ngày 29/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức quản lý thị trường có hiệu lực thi hành)".

Sửa lại là: "Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức quản lý thị trường được hưởng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục trưởng Cục quản lý thị trường, Thủ trưởng các cơ quan, các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Như Đính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1987/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1987/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2006
Ngày hiệu lực17/11/2006
Ngày công báo28/11/2006
Số công báoTừ số 30 đến số 31
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1987/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 1987/QĐ-BTM phụ cấp ưu đãi nghề công chức quản lý thị trường,lái tàu xe,ca nô đội quản lý thị trường đính chính 12/2006/TTLT-BTM-BNV-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1987/QĐ-BTM phụ cấp ưu đãi nghề công chức quản lý thị trường,lái tàu xe,ca nô đội quản lý thị trường đính chính 12/2006/TTLT-BTM-BNV-BTC
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1987/QĐ-BTM
     Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
     Người kýĐỗ Như Đính
     Ngày ban hành17/11/2006
     Ngày hiệu lực17/11/2006
     Ngày công báo28/11/2006
     Số công báoTừ số 30 đến số 31
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật14 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1987/QĐ-BTM phụ cấp ưu đãi nghề công chức quản lý thị trường,lái tàu xe,ca nô đội quản lý thị trường đính chính 12/2006/TTLT-BTM-BNV-BTC

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1987/QĐ-BTM phụ cấp ưu đãi nghề công chức quản lý thị trường,lái tàu xe,ca nô đội quản lý thị trường đính chính 12/2006/TTLT-BTM-BNV-BTC

         • 17/11/2006

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/11/2006

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/11/2006

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực