Quyết định 1992/QĐ-CTN

Quyết định 1992/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1992/QĐ-CTN 2017 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Đức


CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1992/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 358/TTr-CP ngày 29/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 152 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1992/QĐ-CTN ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch nước)

1.

Bùi Đức Huy, sinh ngày 22/01/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hintergasse 43, 67693 Fischbach

Giới tính: Nam

2.

Nguyễn Gia Hưng, sinh ngày 14/8/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dietlinger Straße 13, 75217 Birkenfeld

Giới tính: Nam

3.

Nguyễn Vinh Quang, sinh ngày 30/10/1996 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Str. Johannnes Straße 28, 86343 Königsbrunn

Giới tính: Nam

4.

Nguyễn Phương Ly, sinh ngày 21/7/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Str. Johannnes Straße 28, 86343 Königsbrunn

Giới tính: Nữ

5.

Nguyễn Thị Thanh Hiếu, sinh ngày 08/3/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bahnhof Straße 11i, 01796 Pirna

Giới tính: Nữ

6.

Đỗ Linh Trang, sinh ngày 04/11/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnhof 11i, 01796 Pirna

Giới tính: Nữ

7.

Nguyễn Ngọc Đô, sinh ngày 02/12/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hammer Landstraße 46, 20537 Hamburg

Giới tính: Nam

8.

Nguyễn Tấn Long, sinh ngày 18/6/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Blochmann Str. 3, 01069 Dresden

Giới tính: Nam

9.

Nguyễn Huỳnh Toàn, sinh ngày 04/11/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Zollstock 38, 37081 Göttingen

Giới tính: Nam

10.

Lê Thị Hiên, sinh ngày 23/6/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bergerstr 4,82319 Starnberg

Giới tính: Nữ

11.

Lưu Ngọc Quang Khôi, sinh ngày 01/02/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Tegernseer Str 25,83734 Hausham

Giới tính: Nam

12.

Lê Thị Ánh Hồng, sinh ngày 22/11/1977 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Am Grunen Weg 11.1.72649 Wolfschlugen

Giới tính: Nữ

13.

Trần Bảo Anh, sinh ngày 01/10/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schlichtener str.85, 73614 Schorndorf

Giới tính: Nữ

14.

Lê Trung Hiếu, sinh ngày 18/02/1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Burgweg 2, 56288 Kastellaun

Giới tính: Nam

15.

Dương Quỳnh Anh, sinh ngày 22/11/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Adenauerring 12, 81737 München

Giới tính: Nữ

16.

Dương Mỹ Nghi, sinh ngày 23/7/1993 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Schwabenstrasse 48, 87616 Marktoberdorf

Giới tính: Nữ

17.

Nguyễn Đức Thanh, sinh ngày 21/02/1964 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bahnhofstrasse 11, 85375 Neufahrn

Giới tính: Nam

18.

Chu Thị Thanh Huyền, sinh ngày 25/10/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Krobel Str 10,004317 Leipzig

Giới tính: Nữ

19.

Phạm Thùy Hân, sinh ngày 04/01/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gerhard Strasse 10, 32425 Minden

Giới tính: Nữ

20.

Lê Thị Bình, sinh ngày 10/10/1990 tại Nam Định

Hiện trú tại: Im Kapuzinerroschle 5,88677 Markdorg

Giới tính: Nữ

21.

Trần Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 30/10/1991 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Obere Kirchgasse 22, 97318 Kitzingen

Giới tính: Nữ

22.

Phạm Sơn Hà, sinh ngày 18/4/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bleich Str. 64a,67655 Kaisenslautern

Giới tính: Nữ

23.

Nguyễn Phi Long, sinh ngày 06/02/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Konig Str 80.33098 Paderborn

Giới tính: Nam

24.

Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 14/3/1974 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Delitzscher Strasse 7B, 06122 Halle (Saale)

Giới tính: Nam

25.

Đặng Hương Hảo, sinh ngày 10/3/1983 tại Nam Định

Hiện trú tại: Delitzscher Strasse 7B, 06122 Halle (Saale)

Giới tính: Nữ

26.

Nguyễn Sarah Thảo My, sinh ngày 22/5/2010 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Delitzscher Strasse 7B, 06122 Halle (Saale)

Giới tính: Nữ

27.

Nguyễn Thủy Tiên, sinh ngày 02/01/2000 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Delitzscher Strasse 7B, 06122 Halle (Saale)

Giới tính: Nữ

28.

Hoàng Bùi Duyên, sinh ngày 08/11/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Daimlerstrasse 7, 84478 Waldkraiburg

Giới tính: Nữ

29.

Lữ Phú Toàn, sinh ngày 28/12/1988 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Vautierstraße 93, 40235 Düsseldorf

Giới tính: Nam

30.

Nguyễn Jens Anh Duy, sinh ngày 30/10/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bretzfelder Straße 25, 71543 Wüstenrot

Giới tính: Nam

31.

Nguyễn Quảng Nam, sinh ngày 08/11/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Wormser Straße 7, 70499 Stuttgart

Giới tính: Nam

32.

Phan Thu Hương, sinh ngày 26/12/1989 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Martin-Butzer-Weg 4, 67346 Speyer

Giới tính: Nữ

33.

Phan Thị Minh Thoa, sinh ngày 14/01/1971 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Lieblinger Straße 2, 77694 Kehl

Giới tính: Nữ

34.

Vũ Thùy Dương, sinh ngày 17/10/1988 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Marienburg Str. 5-7, 60528 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

35.

Bùi Thanh Hà, sinh ngày 08/9/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Marie-Juchacz-Straße 11, 76137 Karlsruhe

Giới tính: Nữ

36.

Nguyễn Minh Hiệp, sinh ngày 10/12/1998 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Schorfheipe 45,59379 Selm

Giới tính: Nam

37.

Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 02/01/1975 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Sixt Str 8,84130 Dongolfing

Giới tính: Nữ

38.

Nguyễn Thị Bảy, sinh ngày 10/8/1982 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Tivoli Straße 103, 52349 Düren

Giới tính: Nữ

39.

Nguyễn Lina Bùi Tường Vi, sinh ngày 14/02/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Tivoli Straße 103, 52349 Düren

Giới tính: Nữ

40.

Ma Đức Hoài, sinh ngày 28/02/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Jörgen-Schmidtchen Weg 17, 04157 Leipzig

Giới tính: Nam

41.

La Thị Hiệp, sinh ngày 20/10/1989 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Arnulfstraße 141, 80634 München

Giới tính: Nữ

42.

Phạm Quang Hùng, sinh ngày 12/9/1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kreillerstraße 14, 81673 München

Giới tính: Nam

43.

Nguyễn Văn Thuần, sinh ngày 25/02/1962 tại Lai Châu

Hiện trú tại: Martin Rechard Weg 5, 67346 Speyer

Giới tính: Nam

44.

Lê Thị Thuyết, sinh ngày 20/7/1995 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Freidrich-Ebert-Straße 4C, 25421 Pinneberg

Giới tính: Nữ

45.

Lê Thị Thủy, sinh ngày 15/5/1984 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Linzer Straße 15, 91207 Lauf

Giới tính: Nữ

46.

Phạm Hồ Thành Tôn, sinh ngày 08/3/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dusseldorfer Str 534. 47055 Duisburg

Giới tính: Nam

47.

Phạm Hồ Thanh Tuấn Phụng, sinh ngày 15/6/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dusseldorfer Str 534. 47055 Duisburg

Giới tính: Nam

48.

Đỗ Trọng Nghĩa, sinh ngày 07/11/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ernst Straße 17, 76131 Karlsruhe

Giới tính: Nam

49.

Vũ Ngọc Diễm Uyên, sinh ngày 14/01/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: In den Langwiesen 2, 66849 Landshut

Giới tính: Nữ

50.

Vũ Khang Minh Ngọc, sinh ngày 18/01/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: In den Langwiesen 2, 66849 Landshut

Giới tính: Nam

51.

Vũ Đình Quyền, sinh ngày 05/12/1998 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Trier straße 13, 54518 Platten

Giới tính: Nam

52.

Bùi Mạnh Quang, sinh ngày 28/6/1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Karthauser Straße 8, 93051 Regensburg

Giới tính: Nam

53.

Đặng Hoài My, sinh ngày 25/10/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kaiser-Wilhelm-Straße 35-37, 67059 Ludwigshafen

Giới tính: Nữ

54.

Đặng Thế Phi, sinh ngày 09/4/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kaiser-Wilhelm-Straße 35-37, 67059 Ludwigshafen

Giới tính: Nam

55.

Bạch Kỳ Thúy Vi, sinh ngày 04/12/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kempter Straße 43, 87722 Memmingen

Giới tính: Nữ

56.

Trần Huyền Trâm, sinh ngày 18/7/1990 tại Tiệp Khắc

Hiện trú tại: Hagsfelder Allee 12, 76131 Karlsruhe

Giới tính: Nữ

57.

Nguyễn Katharina, sinh ngày 30/12/1986 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Burnitz Straße 55, 60596 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

58.

Thu Huyền Lauber, sinh ngày 26/10/1981 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Mons-Tabor-Straße 55, 56410 Montabaur

Giới tính: Nữ

59.

Đỗ Thùy Dương, sinh ngày 25/11/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Brötizinger Straße 48, 75180 Pforheim

Giới tính: Nữ

60.

Nông Văn Ngọc, sinh ngày 18/12/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Klosterstraße 34, 40211 Düsseldorf

Giới tính: Nam

61.

Ngô Kim Beate, sinh ngày 08/4/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Damenstitstr. 2, 80331 München

Giới tính: Nữ

62.

Lê Thị Anh Tú, sinh ngày 24/4/1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Bruchhöfe 3, 47829 Krefeld

Giới tính: Nữ

63.

Phan Mạnh Cường, sinh ngày 20/12/1968 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Carl-Zeiss-Straße 10, 67346 Speyer

Giới tính: Nam

64.

Đỗ Đình Chí, sinh ngày 30/12/1991 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Pfudrachöder Straße 12, 94474 Vilshofen an der Donau

Giới tính: Nam

65.

Phàng Huệ Linh, sinh ngày 10/9/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Uferdtraße 35, 42699 Solingen

Giới tính: Nữ

66.

Đào Huy Điển, sinh ngày 09/12/1962 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ring Str/122, 85560 Ebersberg

Giới tính: Nam

67.

Nguyễn Huy Tấn, sinh ngày 05/02/1951 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Schickhardtstr. 13, 70199 Stuttgard

Giới tính: Nam

68.

Phạm Phương Vy, sinh ngày 08/12/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Herzog-Heinrich-Straße 15, 09496 Marienberg

Giới tính: Nam

69.

Lê Khánh Ngọc, sinh ngày 22/5/1991 tại Hồng Kông

Hiện trú tại: Fröbelstraße 43, Koblenz

Giới tính: Nam

70.

Phùng Đặng Ngọc Kevin, sinh ngày 30/6/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnhof Straße 15, 06567 Bad-Frankendhausen

Giới tính: Nam

71.

Vũ Ánh Dương, sinh ngày 02/9/1965 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Holunderweg 17 a, 47475 Kamp-Lintfort

Giới tính: Nam

72.

Hồ Việt An, sinh ngày 09/8/1989 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Damaschkestr/18, 61440 Oberursel (Taunus)

Giới tính: Nữ

73.

Hoàng Đoàn Nhật Phong, sinh ngày 15/02/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Weissenburgerstrasse 6, 66994 Dahn

Giới tính: Nam

74.

Nguyễn Trung Trực, sinh ngày 13/11/1987 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Akazienweg 22, 36037 Fulda

Giới tính: Nam

75.

Nguyễn Kiên Cường, sinh ngày 11/8/1960 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Ebrantshauser Straße 59, 84048 Mainburg

Giới tính: Nam

76.

Nguyễn Nam David, sinh ngày 10/10/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ebrantshauser Straße 59, 84048 Mainburg

Giới tính: Nam

77.

Nguyễn Quỳnh Nga, sinh ngày 19/02/1993 tại Liên bang Nga

Hiện trú tại: Falkenstraße 25, 81541 Münich

Giới tính: Nữ

78.

Nguyễn Nam Tiến, sinh ngày 17/4/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Turmstraße 46, 89231 Neu-Ulm

Giới tính: Nam

79.

Bùi Thị Lương, sinh ngày 07/02/1975 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lerchenfeldstraße 27, 85356 Freising

Giới tính: Nữ

80.

Phùng Linh Nhi Laura, sinh ngày 20/9/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lerchenfeldstraße 27, 85356 Freising

Giới tính: Nữ

81.

Phùng Hoàng Hải Leon, sinh ngày 22/6/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lerchenfeldstraße 27, 85356 Freising

Giới tính: Nữ

82.

Trần Thị Kim Huệ, sinh ngày 15/10/1969 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Friedrich-Karl-Straße 12, 67655 Kaiserslautern

Giới tính: Nữ

83.

Đào Vũ Long, sinh ngày 31/7/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ochsensteige 40, 88630 Pfullendorf

Giới tính: Nam

84.

Nguyễn Thị Thái Hiền, sinh ngày 21/01/1979 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Pappelweg 28, 53757 Sankt Augustin

Giới tính: Nữ

85.

Trần Đức Chỉnh, sinh ngày 12/02/1946 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Krreuybergring 45,37075 Gottingen

Giới tính: Nam

86.

Đặng Thành Luân, sinh ngày 04/10/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Müller-Bogena-Ring Straße 50, 26427 Esens

Giới tính: Nam

87.

Nguyễn Phương Nga, sinh ngày 29/7/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hasselbrook Straße 152, 22089 Hamburg

Giới tính: Nữ

88.

Vũ Thị Kim Nga, sinh ngày 27/11/1985 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Weiße-Ewald Straße 63, 44287 Dortmund

Giới tính: Nữ

89.

Cáp Minh Anh, sinh ngày 14/3/2010 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Weiße-Ewald Straße 63, 44287 Dortmund

Giới tính: Nữ

90.

Cáp Hải Nam, sinh ngày 30/5/2011 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Weiße-Ewald Straße 63, 44287 Dortmund

Giới tính: Nam

91.

Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 23/8/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hertener Straße 83, 45657 Recklinghausen

Giới tính: Nam

92.

Phan Thị Thanh Trang, sinh ngày 21/9/1992 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Rathausstraße 24, 56203 Höhr-Grenzhausen

Giới tính: Nữ

93.

Ngô Thùy Linh, sinh ngày 04/4/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Pestalozzistraße 17, 30880 Laatzen

Giới tính: Nữ

94.

Nguyễn Huyền My, sinh ngày 01/4/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Anton-Bruckner Straße 17, 95448 Bayreuth

Giới tính: Nữ

95.

Nguyễn Trà My, sinh ngày 29/9/1997 tại Cộng hòa Séc

Hiện trú tại: Münchener Straße 9, 83620 Feldkirchen-Westerham

Giới tính: Nữ

96.

Võ Văn Thảo, sinh ngày 20/10/1962 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Annweiler Straße 9, 76829 Landau

Giới tính: Nam

97.

Trần Thị Miền, sinh ngày 24/01/1964 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Annweiler Straße 9, 76829 Landau

Giới tính: Nữ

98.

Huỳnh Thị Phương Linh, sinh ngày 13/8/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Am Vogelrain 25, 61169 Friedberg

Giới tính: Nữ

99.

Phạm Hà Thành, sinh ngày 01/9/1970 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Auf Rinelen 22, 78056 Villingen-Schwenningen

Giới tính: Nam

100.

Đỗ Đức Nguyên, sinh ngày 10/9/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Eilper Straße 81, 58091 Hagen

Giới tính: Nam

101.

Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh ngày 27/8/1973 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ludwigstraße 55, 67059 Ludwigshafen

Giới tính: Nữ

102.

Nguyễn Elisabeth Mai Sương, sinh ngày 10/11/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ludwigstraße 55, 67059 Ludwigshafen

Giới tính: Nữ

103.

Trần Mai Anh, sinh ngày 01/7/1999 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Str/der Einheit 4, 09456 Anneberg-Buchholz

Giới tính: Nữ

104.

Văn Thanh Long, sinh ngày 11/10/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Spöcker Weg 35, 76351 Linkenheim-Hochstetten

Giới tính: Nam

105.

Nguyễn Nam Khánh, sinh ngày 10/12/1994 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lorenz Straße 30, 95028 Hof

Giới tính: Nam

106.

Huỳnh Quỳnh Hương, sinh ngày 23/12/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Moordorfer Gaste 3, 26624 Südbrookmerland

Giới tính: Nữ

107.

Trần Văn Đàn, sinh ngày 10/4/1962 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Kapt-Missel Straße 6, Papenburg

Giới tính: Nam

108.

Trần Nam Sơn, sinh ngày 21/5/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kapt-Missel Straße 6, Papenburg

Giới tính: Nam

109.

Lý Đức Tài, sinh ngày 05/3/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnhof Straße 53 A, 58452 Witten

Giới tính: Nữ

110.

Trần Thị Kiều Nga, sinh ngày 16/01/1967 tại An Giang

Hiện trú tại: Solling Straße 4, 37081 Göttingen

Giới tính: Nữ

111.

Phạm Văn Cường, sinh ngày 07/6/1967 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Mühlen Straße 12, 87657 Görisried

Giới tính: Nam

112.

Nguyễn Đức Dũng, sinh ngày 22/12/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Obere Fischerstraße 6, 90762 Fürth

Giới tính: Nam

113.

Lưu Long Lân, sinh ngày 22/8/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Weismantelweg 15, 51109 Köln

Giới tính: Nam

114.

Lưu Leonie, sinh ngày 30/8/2013 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Weismantelweg 15, 51109 Köln

Giới tính: Nam

115.

Trịnh Thị Thu Giang, sinh ngày 02/8/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Weismantelweg 19, 51109 Köln

Giới tính: Nữ

116.

Trần Trúc Quỳnh, sinh ngày 30/12/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kurt-Günther-Straße 6, 04317 Leipzig

Giới tính: Nữ

117.

Hoàng Lê Vy, sinh ngày 03/12/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bachstraße 7, 26197 Großenkneten

Giới tính: Nữ

118.

Bùi Quang Nhân, sinh ngày 15/3/1966 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Brunnenlechgaesschen 03, 86161 Ausburg

Giới tính: Nam

119.

Nguyễn Thanh Hiền, sinh ngày 11/6/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Pommerweg 1, 57334 Bad Laasphe

Giới tính: Nữ

120.

Trương Phong Lâm Danny, sinh ngày 22/02/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Altenessener Straße 354, 45326 Essen

Giới tính: Nam

121.

Nguyễn Lê Minh, sinh ngày 19/02/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Weyprecht str. 3, 80937 München

Giới tính: Nam

122.

Chu Thị Lan Phương, sinh ngày 02/8/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hoch Straße 95, 52525 Heinsberg

Giới tính: Nữ

123.

Trương Bích Thủy, sinh ngày 03/9/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Berliner Straße 54, 55131 Mainz

Giới tính: Nữ

124.

Nguyễn Duy Nam, sinh ngày 14/02/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kepser Straße 48, 85356 Freising

Giới tính: Nam

125.

Huỳnh Nam Trân, sinh ngày 06/11/1990 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Siedlerweg 1, 64711 Erbach

Giới tính: Nữ

126.

Trịnh Việt Đức, sinh ngày 15/6/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Parkgasse 17, 07973 Greiz

Giới tính: Nam

127.

Trần Jennifer Yên My, sinh ngày 25/10/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Muhlgraben 12, 08451 Crimmitschau

Giới tính: Nữ

128.

Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, sinh ngày 18/10/2006 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wettin Str 14,04552 Borna

Giới tính: Nam

129.

Phạm Quang Chung, sinh ngày 19/9/1966 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Ludwig Straße 81.9, 89415 Lauingen

Giới tính: Nam

130.

Phạm Phương Anh, sinh ngày 28/11/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ludwig Straße 8.9, 89415 Lauingen

Giới tính: Nam

131.

Phạm Long, sinh ngày 07/6/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ludwig Straße 81.9, 89415 Lauingen

Giới tính: Nam

132.

Lê Đạt Alex, sinh ngày 12/3/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Herrengarten 5, 53721 Siegburg

Giới tính: Nam

133.

Tạ Minh Anh Laura, sinh ngày 20/5/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: An der Hintetmuhle 4,82319 Starnberg

Giới tính: Nữ

134.

Lê Thị Quý, sinh ngày 24/4/1954 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Mannhein Str 195-197 Heidlberg

Giới tính: Nữ

135.

Lương Thị Trúc Lan, sinh ngày 09/11/1982 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Aubinger Straße 47, 81243 München

Giới tính: Nữ

136.

Cao Vĩnh Kỳ, sinh ngày 20/01/2000 tại Bình Dương

Hiện trú tại: An den Pflanzländern 36, 60488 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

137.

Lý Trung Tín, sinh ngày 06/6/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnhof Straße 53a, 58452 Witten

Giới tính: Nam

138.

Nguyễn Thị Cẩm Xuyên, sinh ngày 15/11/1986 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Liebknechtstraße 7, 65929 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

139.

Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 16/7/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Fichtestr 21,97421 Schweinfurt

Giới tính: Nữ

140.

Nguyễn Kevin Gia Huy, sinh ngày 23/12/2015 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fichtestr 21,97421 Schweinfurt

Giới tính: Nữ

141.

Nguyễn Việt Hưng, sinh ngày 05/5/1978 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Fichtes str/21, 97421 Schweinfurt

Giới tính: Nam

142.

Trần Ngọc Đức, sinh ngày 18/02/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Johann Strauss Straße 4, 82008 München

Giới tính: Nam

143.

Nguyễn Thị Phương Hà, sinh ngày 06/3/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Weiherstraße 12, 53111 Bonn

Giới tính: Nữ

144.

Trần Hoàng Ngọc Hân, sinh ngày 20/3/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Schubertstraße 21, 41516 Grevenbroich

Giới tính: Nữ

145.

Nguyễn Thị Phương Yên, sinh ngày 08/12/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ahornweg 31, 71034 Böblingen

Giới tính: Nữ

146.

Lý Thị Huệ, sinh ngày 03/5/1979 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Hanauer-Landstraße 443, 60314 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

147.

Phùng Trà My, sinh ngày 24/11/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Adelungstraße 35, 64283 Darmstadt

Giới tính: Nữ

148.

Hoa Anh Đào, sinh ngày 10/5/1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ringstraße 15, 55543 Bad Kreuznach

Giới tính: Nam

149.

Tạ, Elisabeth Bùi Hạnh Xuân, sinh ngày 11/6/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Sonnenbrink 39, 31655 Stadthagen

Giới tính: Nữ

150.

Nguyễn Thị Thùy Phương, sinh ngày 29/6/1970 tại Bình Định

Hiện trú tại: Brohdtalstrße 219, 56659 Bungbrohl

Giới tính: Nữ

151.

Tạ Thị An Na, sinh ngày 10/10/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kunreuthstraße 3, 81249 München

Giới tính: Nữ

152.

Phạm Thị Phượng, sinh ngày 16/6/1960 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Marktstraße 18, 98693 Ilmenau.

Giới tính: Nữ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1992/QĐ-CTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1992/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2017
Ngày hiệu lực25/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1992/QĐ-CTN

Lược đồ Quyết định 1992/QĐ-CTN 2017 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Đức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1992/QĐ-CTN 2017 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Đức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1992/QĐ-CTN
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýTrần Đại Quang
        Ngày ban hành25/09/2017
        Ngày hiệu lực25/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1992/QĐ-CTN 2017 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Đức

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1992/QĐ-CTN 2017 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Đức

             • 25/09/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/09/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực