Quyết định 1992/QĐ-UBND

Quyết định 1992/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2013 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1992/QĐ-UBND kế hoạch vốn vay tín dụng ưu đãi 2013 Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1992/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 14 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 359/QĐ-UBND ngày 21/3/2013 của UBND tỉnh về việc phân bổ vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 228/TTr-STC ngày 25/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn vay tín dụng ưu đãi năm năm 2013 đã giao tại Quyết định số: 359/QĐ-UBND ngày 21/3/2013 của UBND tỉnh như sau:

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 01 công trình: 4.000 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn 02 công trình: 4.000 triệu đồng.

 (Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. UBND huyện Pác Nặm (Chủ đầu tư) có trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài Chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn, Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

BIỂU CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số: 1992/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Danh mục công trình

Kế hoạch năm 2013 đã giao tại Quyết định số 359/QĐ-UBND

Điều chỉnh

Kế hoạch năm 2013 sau điều chỉnh

Chủ đầu tư

Tăng

Giảm

 

Tổng số

13.000

4.000

4.000

13.000

 

1

Đường liên thôn Xuân La - Phiêng Coọng, xã Xuân La

3.000

1.500

 

4.500

UBND huyện Pác Nặm

2

Đường liên thôn Nặm Sai - Cốc Nọt, xã Công Bằng

6.000

2.500

 

8.500

3

Đường liên thôn Cao Tân - Nà Lài, xã Cao Tân

4.000

 

4.000

0

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1992/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1992/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2013
Ngày hiệu lực14/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1992/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1992/QĐ-UBND kế hoạch vốn vay tín dụng ưu đãi 2013 Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1992/QĐ-UBND kế hoạch vốn vay tín dụng ưu đãi 2013 Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1992/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHoàng Ngọc Đường
        Ngày ban hành14/11/2013
        Ngày hiệu lực14/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1992/QĐ-UBND kế hoạch vốn vay tín dụng ưu đãi 2013 Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1992/QĐ-UBND kế hoạch vốn vay tín dụng ưu đãi 2013 Bắc Kạn

            • 14/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực