Quyết định 1992/QĐ-UBND

Quyết định 1992/QĐ-UBND năm 2011 về kiện toàn Ban Chỉ huy Cứu trợ và Đảm bảo đời sống nhân dân Thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1992/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ huy Cứu trợ và Đảm bảo đời sống


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1992/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ HUY CỨU TRỢ VÀ ĐẢM BẢO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08/3/1993 và Pháp lệnh bổ sung, sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24/8/2000;
Căn cứ Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24/8/2000;
Căn cứ Quyết định số 63/2002/QĐ-TTg ngày 20/5/2002 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai;
Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tại tờ trình số 679 TT/BCH ngày 25/4/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ huy Cứu trợ và Đảm bảo đời sống nhân dân Thành phố Hà Nội (viết tắt là Ban Chỉ huy CTĐBĐSND TP) như sau:

1. Trưởng ban:

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

2. Các Phó Trưởng ban:

- Ông Nguyễn Đình Đức - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Trưởng ban Thường trực;

- Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Y tế;

- Ông Lưu Tiến Long - Giám đốc Sở Công Thương;

3. Các Ủy viên:

- Mời Ông Đặng Việt Quân - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố;

- Mời Bà Nguyễn Minh Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố;

- Mời Bà Vũ Thúy Lan - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố;

- Mời Bà Nguyễn Thị Kim Điệp - Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Thành phố;

- Ông Đỗ Đình Hồng - Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố;

- Ông Lê Tuấn Hữu - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Ông Trần Việt Khoa - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ Đô;

- Bà Nguyễn Thị Bài - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Giám đốc Sở Tài chính.

- Ông Nguyễn Tiến Minh - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;

- Ông Đào Duy Tâm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Nguyễn Văn Thuận - Phó Chi cục trưởng Chi cục Đê điều & PCLB;

- Ông Nguyễn Văn Hiệp - Phó Giám đốc Dự trữ Quốc gia khu vực Hà Nội;

Điều 2. Ban Chỉ huy CTĐBĐSND TP có nhiệm vụ:

1. Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch, phương án cứu trợ đảm bảo đời sống nhân dân khi có lũ, bão, úng ngập, thiên tai khi xảy ra trên địa bàn Thành phố.

2. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành chuẩn bị dự phòng, huy động các nguồn lực để cứu trợ kịp thời và hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp để đảm bảo đời sống khi có lũ, bão, úng ngập, thiên tai khi xảy ra.

3. Tổ chức huy động, cung cấp kịp thời những hàng hóa thiết yếu để đảm bảo đời sống của nhân dân ở các vùng bị ảnh hưởng lũ, bão, úng ngập, thiên tai.

Điều 3. Nhiệm vụ cụ thể của các Phó Trưởng ban và các Ủy viên Ban Chỉ huy CTĐBĐSND TP do Trưởng Ban phân công.

Điều 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ huy CTĐBĐSND TP;

Văn phòng Ban Chỉ huy CTĐBĐSND TP là cơ quan giúp việc của Ban Chỉ huy CTĐBĐSND TP đặt tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng Ban Chỉ huy CTĐBĐSND TP có Chánh Văn phòng, Phó Văn phòng và các thành viên do Thường trực Ban Chỉ huy CTĐBĐSND TP quyết định huy động cán bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Thay thế Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 15/4/2009 của UBND Thành phố. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo)
- Ban Chỉ đạo PCLB TW; (để báo cáo)
- TT Thành ủy; HĐND TP; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND TP; (để báo cáo)
- Báo HNM, KT và ĐT;
- Đài PT và TH Hà Nội;
- Văn phòng Ban chỉ huy CT ĐBĐSND TP (Sở LĐTBXH);
- Các PVP UBND TP;
- Phòng LĐCSXH, TH, PTNT;
- Lưu VT, LĐCSXH (Sơn).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1992/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1992/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2011
Ngày hiệu lực29/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1992/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1992/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ huy Cứu trợ và Đảm bảo đời sống


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1992/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ huy Cứu trợ và Đảm bảo đời sống
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1992/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýPhí Thái Bình
       Ngày ban hành29/04/2011
       Ngày hiệu lực29/04/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1992/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ huy Cứu trợ và Đảm bảo đời sống

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1992/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ huy Cứu trợ và Đảm bảo đời sống

           • 29/04/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/04/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực