Quyết định 1994/QĐ-UBND

Quyết định 1994/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt bổ sung giá trúng thầu gói thầu hạ tầng khu nhà ở dân cư dịch vụ Đền Đô, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 1994/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung giá trúng thầu gói hạ tầng khu nhà Đền Đô Bắc Ninh 2009


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1994/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG GIÁ TRÚNG THẦU GÓI THẦU HẠ TẦNG KHU NHÀ Ở DÂN CƯ DỊCH VỤ ĐỀN ĐÔ, PHƯỜNG ĐÌNH BẢNG, THỊ XÃ TỪ SƠN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ, về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của UBND phường Đình Bảng tại tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 16/12/2009, về việc phê duyệt bổ sung giá trúng thầu gói thầu hạ tầng khu nhà ở dân cư dịch vụ Đền Đô, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung giá trúng thầu gói thầu hạ tầng khu nhà ở dân cư dịch vụ Đền Đô, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tại Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh, với nội dung chủ yếu sau:

1. Giá trúng thầu sau khi bổ sung là 13.989.536.000 đồng (Mười ba tỷ, chín trăm tám mươi chín triệu, năm trăm ba mươi sáu nghìn đồng); tăng 2.150.042.000 đồng so với giá trúng thầu tại Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh; là giá trị dự toán bổ sung Chủ đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 29/10/2009, và đã tính giảm 3,01 % theo tỷ lệ giảm trúng thầu.

- Lý do bổ sung: Điều chỉnh bổ sung khối lượng tăng giảm thực tế thi công; bổ sung chế độ chính sách theo các Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008, số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng.

2. Giá thanh toán công trình là giá trị khối lượng theo giá trúng thầu, và bổ sung giá trúng thầu được duyệt, thực tế hoàn thành nghiệm thu bàn giao.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn; Chủ tịch UBND phường Đình Bảng; đơn vị thi công xây lắp căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Vĩnh Kiên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1994/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1994/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2009
Ngày hiệu lực31/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1994/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1994/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung giá trúng thầu gói hạ tầng khu nhà Đền Đô Bắc Ninh 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1994/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung giá trúng thầu gói hạ tầng khu nhà Đền Đô Bắc Ninh 2009
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1994/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýBùi Vĩnh Kiên
        Ngày ban hành31/12/2009
        Ngày hiệu lực31/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1994/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung giá trúng thầu gói hạ tầng khu nhà Đền Đô Bắc Ninh 2009

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1994/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung giá trúng thầu gói hạ tầng khu nhà Đền Đô Bắc Ninh 2009

         • 31/12/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 31/12/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực