Quyết định 1995/QĐ-TTg

Quyết định 1995/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị” do Ngân hàng Thế giới tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1995/QĐ-TTg 2021 Phát triển Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1995/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA ĐÔ THỊ” DO NGÂN HÀNG THẾ GIỚI TÀI TRỢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tại Tờ trình số 216/TTr-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2021, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số: 7835/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 12 tháng 11 năm 2021, 8213/BKNĐT-GSTĐĐT ngày 24 tháng 11 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị” (Dự án) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, với các nội dung như sau:

1. Gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến ngày 30 tháng 6 năm 2024.

2. Điều chỉnh quy , hạng mục đầu tư Dự án với các nội dung sau:

a) Cắt giảm và điều chỉnh một số các hạng mục đầu tư gồm:

- Không đầu tư hạng mục công viên và đường sau kè sông Cần Thơ.

- Giảm quy mô đầu tư hệ thống kênh rạch nội ô và cắt giảm 2 hạng mục hồ điều hòa, gồm: điều chỉnh thay đổi thiết kế của hệ thống kênh chính và kênh cấp 2; cắt bỏ hạng mục hồ điều hòa.

b) Bổ sung các hạng mục mới gồm:

- Xây dựng 2 trạm bơm mới tại trung tâm quận Ninh Kiều.

- Nâng cấp mặt đường Cách mạng Tháng Tám (Quốc lộ 91).

- Xây dựng lan can kè sông Cần Thơ đoạn từ nhà khách số 2 đến cầu Ninh Kiều.

- Xây dựng các hạng mục còn thiếu tại Hồ Bún Xáng thuộc dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cần Thơ.

Nội dung điều chỉnh cụ thể như kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tại Tờ trình nêu trên.

3. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:

- Điều chỉnh tăng tống mức đầu tư của Dự án 79,75 triệu USD, trong đó:

+ Vốn vay WB giảm 0,36 triệu USD.

+ Vốn viện trợ không hoàn lại của Tổ chức hợp tác kinh tế Thụy Sỹ (SECO) tài trợ ủy thác qua WB giảm 06 triệu USD.

+ Vốn đối ứng tăng 1.962,4 tỷ đồng, tương đương 86,11 triệu USD.

- Tổng mức đầu tư của Dự án sau điều chỉnh là: 402,25 triệu USD (tương đương 9.167,256 tỷ đồng), trong đó: vốn vay của WB là 250 triệu USD, tương đương 5.697,5 tỷ đồng; vốn SECO viện trợ là 04 triệu USD, tương đương 91,16 tỷ đồng; vốn đối ứng là 3.378,596 tỷ đồng, tương đương 148,25 triệu USD.

4. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp với quy định của pháp luật về hồ sơ Dự án, các nội dung giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để cập nhật 02 trạm bơm đề xuất bổ sung chưa có trong danh mục phê duyệt vào Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Cần Thơ trước khi phê duyệt điều chỉnh Quyết định đầu tư Dự án.

- Tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan và chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Quyết định đầu tư Dự án theo quy định hiện hành; bố trí đầy đủ vốn đối ứng tăng thêm để triển khai và hoàn thành Dự án, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Ngoại giao; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, PTTgTT Phạm Bình Minh;
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD, GTVT, TNMT, NN&PTNT, TP, NG;
- NHNN VN;
- UBND TP Cần Thơ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, CN, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).HN

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1995/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1995/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2021
Ngày hiệu lực26/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(29/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1995/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1995/QĐ-TTg 2021 Phát triển Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1995/QĐ-TTg 2021 Phát triển Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1995/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Bình Minh
        Ngày ban hành26/11/2021
        Ngày hiệu lực26/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (29/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1995/QĐ-TTg 2021 Phát triển Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1995/QĐ-TTg 2021 Phát triển Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị

              • 26/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực