Quyết định 1995/QĐ-TTg

Quyết định 1995/QĐ-TTg năm 2013 hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả cơn bão số 10 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1995/QĐ-TTg năm 2013 hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả cơn bão số 10


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1995/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ TỈNH NGHỆ AN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CƠN BÃO SỐ 10

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại văn bản số 7070/TTr-UBNDNN ngày 07 tháng 10 năm 2013, ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 3922/LĐTBXH-BTXH ngày 14 tháng 10 năm 2013, Bộ Y tế tại văn bản số 6646/BYT-VPB7 ngày 17 tháng 10 năm 2013, Bộ Tài chính tại văn bản số 14085/BTC-NSNN ngày 21 tháng 10 năm 2013, Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 11306/BGTVT-KHĐT ngày 22 tháng 10 năm 2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8335/BKHĐT-KTNN ngày 24 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.600 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Nghệ An để cứu đói nhân dân bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

2. Bộ Y tế căn cứ vào nhu cầu thực tế của tỉnh Nghệ An, xuất cấp thuốc hỗ trợ cho Tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

3. Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cân đối nhu cầu chung của các địa phương về trang thiết bị phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, đề xuất mặt hàng, số lượng xuất cấp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trường hợp khẩn cấp cần phải sử dụng phương tiện dự trữ quốc gia để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định tạm xuất phương tiện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Bộ GTVT, UB QGTKCN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, NC, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1995/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1995/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2013
Ngày hiệu lực01/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1995/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1995/QĐ-TTg năm 2013 hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả cơn bão số 10


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1995/QĐ-TTg năm 2013 hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả cơn bão số 10
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1995/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành01/11/2013
        Ngày hiệu lực01/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1995/QĐ-TTg năm 2013 hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả cơn bão số 10

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1995/QĐ-TTg năm 2013 hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả cơn bão số 10

             • 01/11/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/11/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực