Quyết định 1996/QĐ-TTg

Quyết định 1996/QĐ-TTg năm 2013 về ký Bản Ghi nhớ giữa Lào - Thái Lan - Việt Nam bổ sung tuyến đường và cặp cửa khẩu vào Nghị định thư số 1: Các hành lang, tuyến đường và cặp cửa khẩu biên giới của Hiệp định giữa Campuchia - Trung Hoa - Lào - Mi-an-ma - Thái Lan - Việt Nam về tạo thuận lợi cho vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1996/QĐ-TTg 2013 ký Bản Ghi nhớ giữa Lào Thái Lan Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1996/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KÝ BẢN GHI NHỚ GIỮA CHÍNH PHỦ CÁC NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO, VƯƠNG QUỐC THÁI LAN VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỀ VIỆC BỔ SUNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG VÀ CẶP CỬA KHẨU VÀO NGHỊ ĐỊNH THƯ SỐ 1: CÁC HÀNH LANG, TUYẾN ĐƯỜNG VÀ CẶP CỬA KHẨU BIÊN GIỚI HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA, CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO, LIÊN BANG MI-AN-MA, VƯƠNG QUỐC THÁI LAN VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỀ TẠO THUẬN LỢI CHO VẬN CHUYỂN NGƯỜI VÀ HÀNG HÓA QUA LẠI BIÊN GIỚI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 11218/TTr-BGTVT ngày 21 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý nội dung Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc bổ sung các tuyến đường và cặp cửa khẩu vào Nghị định thư số 1: Các hành lang, tuyến đường và cặp cửa khẩu biên giới của Hiệp định giữa Chính phủ Vương quốc Campuchia, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Liên bang Mi-an-ma, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tạo thuận lợi cho vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới.

Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại ủy quyền cho 01 lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Bản Ghi nhớ nêu trên với đại diện có thẩm quyền của phía Lào và Thái Lan./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Ngoại giao, Tư pháp, Công an, Quốc phòng, Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1996/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1996/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2013
Ngày hiệu lực01/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1996/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1996/QĐ-TTg 2013 ký Bản Ghi nhớ giữa Lào Thái Lan Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1996/QĐ-TTg 2013 ký Bản Ghi nhớ giữa Lào Thái Lan Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1996/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành01/11/2013
        Ngày hiệu lực01/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1996/QĐ-TTg 2013 ký Bản Ghi nhớ giữa Lào Thái Lan Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1996/QĐ-TTg 2013 ký Bản Ghi nhớ giữa Lào Thái Lan Việt Nam

            • 01/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực