Quyết định 1997/QĐ-UB

Quyết định 1997/QĐ-UB năm 2002 về thu hồi và giao đất xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1997/QĐ-UB thu hồi giao đất xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1997/QĐ-UB

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI VÀ GIAO ĐẤT XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Luật đất đai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998 và ngày 29/6/2001;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ quyết định số 367/TTg ngày 04/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm;
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 190/CP-NN ngày 22/02/2002 về việc thu hồi đất xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất tại công văn số 4945/CV-GTĐ ngày 03 tháng 5 năm 2001 và đề nghị của Trưởng Ban Quản lý đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thu hồi 6.214.328m2 đất nằm trong khu vực quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại các phường An Khánh, Bình An, Bình Khánh, An Lợi Đông và Thủ Thiêm thuộc quận 2 và giao cho Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm để tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý khu đất và tiến hành mời gọi đầu tư nhằm xây dựng Khu đô thị mới phù hợp quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định trên bản đồ số 02/BB-BQL do Công ty Đo đạc Địa chính - Công trình lập, Sở Địa chính - Nhà đất duyệt ngày 03/5/2002.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của quyết định này Sở Địa chính - Nhà đất, Sở Tài chánh - Vật giá, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Kiến trúc sư Trưởng thành phố và Ủy ban nhân dân quận 2 có trách nhiệm:

2.1. Sở Tài chánh - Vật giá, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và Ủy ban nhân dân quận 2:

- Hướng dẫn tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định, thu hồi hoặc chỉnh lý biến động trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các hộ dân trong khu vực.

- Quản lý chặt chẽ khu đất chống lấn chiếm, mua bán và xây cất trái pháp luật.

2.2. Ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm:

- Tổ chức điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Thủ Thiêm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tiến hành mời gọi đầu tư nhằm xây dựng Khu đô thị mới phù hợp với quy hoạch được duyệt.

2.3. Sở Địa chính - Nhà đất và Ban Quản lý đầu tư xây dựng: Khu đô thị mới Thủ Thiêm:

- Phối hợp với Kiến trúc sư Trưởng thành phố và Ủy ban nhân dân quận 2 kiểm tra hiện trạng sử dụng và xem xét mức độ ảnh hưởng quy hoạch của những phần đất thuộc ranh giới Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng đã giao cho các chủ đầu tư, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

- Hướng dẫn các chủ đầu tư dự án thành phần trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm lập thủ tục giao đất hoặc thuê đất theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất, Giám đốc Sở Tài chánh - Vật giá, Trưởng Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Kiến trúc sư Trưởng thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (thay B/c);
- TTUB: CT, PCT/ĐT;
- VPHĐ-UB: Tổ ĐT;
- Lưu: (ĐT).

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1997/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1997/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2002
Ngày hiệu lực10/05/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1997/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 1997/QĐ-UB thu hồi giao đất xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1997/QĐ-UB thu hồi giao đất xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1997/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Hùng Việt
        Ngày ban hành10/05/2002
        Ngày hiệu lực10/05/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1997/QĐ-UB thu hồi giao đất xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1997/QĐ-UB thu hồi giao đất xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm

            • 10/05/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/05/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực