Quyết định 20/2000/QĐ-CHK

Quyết định 20/2000/QĐ-CHK về Quy chế cấp bằng người lái (máy bay)” (QCHK-CB1) do Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Quyết định 20/2000/QĐ-CHK Quy chế cấp bằng người lái đã được thay thế bởi Thông tư 01/2011/TT-BGTVT Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu và được áp dụng kể từ ngày 27/01/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2000/QĐ-CHK Quy chế cấp bằng người lái


CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 20/2000/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ CẤP BẰNG NGƯỜI LÁI (MÁY BAY) (QCHK-CB1)

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 26/12/1991 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 20/4/1995;
Căn cứ Nghị định 68/CP ngày 25/10/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam;
Xét đề nghị của Ông Trưởng Ban An toàn Cục hàng không dân dụng Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế cấp bằng người lái (máy bay)” (QCHK-CB1)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 1 năm 2001.

Các quy định trước đây trái với Quyết định này bị bãi bỏ.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Các cơ quan, đơn vị trong ngành HKDD
- Cục trưởng, các Phó Cục trưởng
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu VT, AT.

CỤC TRƯỞNG
CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM
Nguyễn Tiến Sâm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2000/QĐ-CHK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2000/QĐ-CHK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2000
Ngày hiệu lực01/01/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/07/2012
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2000/QĐ-CHK

Lược đồ Quyết định 20/2000/QĐ-CHK Quy chế cấp bằng người lái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 20/2000/QĐ-CHK Quy chế cấp bằng người lái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu20/2000/QĐ-CHK
        Cơ quan ban hànhCục Hàng không dân dụng Việt Nam
        Người kýNguyễn Tiến Sâm
        Ngày ban hành01/08/2000
        Ngày hiệu lực01/01/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/07/2012
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 20/2000/QĐ-CHK Quy chế cấp bằng người lái

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2000/QĐ-CHK Quy chế cấp bằng người lái