Quyết định 20/2002/QĐ-BCN

Quyết định 20/2002/QĐ-BCN sáp nhập Công ty Kim khí Quảng Ninh vào Công ty Gang thép Thái Nguyên, Tổng công ty Thép Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2002/QĐ-BCN sáp nhập Công ty Kim khí Quảng Ninh vào Công ty Gang thép Thái Nguyên, Tổng công ty Thép Việt Nam


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/2002/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY KIM KHÍ QUẢNG NINH VÀO CÔNG TY GANG THÉP THÁI NGUYÊN, TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước, Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ;
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 473 /CP-ĐMDN ngày 06 tháng 5 năm 2002 về việc sáp nhập Công ty Kim khí Quảng Ninh vào Công ty Gang thép Thái Nguyên;
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam (Tờ trình số 388 / T-TC ngày 01 tháng 3 năm 2002) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Công ty Kim khí Quảng Ninh vào Công ty Gang thép Thái Nguyên thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam.

Điều 2. Giao Tổng công ty Thép Việt Nam chỉ đạo, tổ chức việc sáp nhập trên theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam, Giám đốc các Công ty Gang thép Thái Nguyên, Công ty Kim khí Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Văn phòng CP ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Ngân hàng Nhà nước,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 Đặng Vũ Chư 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2002/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2002/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2002
Ngày hiệu lực30/05/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2002/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 20/2002/QĐ-BCN sáp nhập Công ty Kim khí Quảng Ninh vào Công ty Gang thép Thái Nguyên, Tổng công ty Thép Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 20/2002/QĐ-BCN sáp nhập Công ty Kim khí Quảng Ninh vào Công ty Gang thép Thái Nguyên, Tổng công ty Thép Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu20/2002/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýĐặng Vũ Chư
        Ngày ban hành15/05/2002
        Ngày hiệu lực30/05/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 20/2002/QĐ-BCN sáp nhập Công ty Kim khí Quảng Ninh vào Công ty Gang thép Thái Nguyên, Tổng công ty Thép Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2002/QĐ-BCN sáp nhập Công ty Kim khí Quảng Ninh vào Công ty Gang thép Thái Nguyên, Tổng công ty Thép Việt Nam

            • 15/05/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/05/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực