Quyết định 20/2006/QĐ-BNN

Quyết định 20/2006/QĐ-BNN ban hành tạm thời định mức lao động thiết kế khai thác và thẩm định thiết kế khai thác rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2006/QĐ-BNN định mức lao động thiết kế khai thác thẩm định thiết kế khai thác rừng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/2006/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG THIẾT KẾ KHAI THÁC VÀ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ KHAI THÁC RỪNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ thỏa thuận số 1110/LĐTBXH ngày 19/4/2005 của Bộ Lao động – Thương binh xã hội, về việc thỏa thuận Định mức lao động thiết kế khai thác và thẩm định thiết kế khai thác rừng;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản định mức lao động thiết kế khai thác và thẩm định thiết kế khai thác rừng (áp dụng tạm thời)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các chủ rừng, các đơn vị tư vấn thiết kế khai thác rừng, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
 THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị


BẢN ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG THIẾT KẾ KHAI THÁC VÀ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ KHAI THÁC RỪNG (ÁP DỤNG TẠM THỜI)
(Kèm theo Quyết định số 20/2006/QĐ/BNN ngày 28/03/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG THIẾT KẾ KHAI THÁC CHÍNH GỖ RỪNG TỰ NHIÊN

STT

Vùng

Đơn vị tính

Định mức lao động tổng hợp (C/m3)

1

Khu vực phía Bắc (các tỉnh từ Nghệ An trở ra)

1 m3

0,42

2

Khu vực Duyên Hải miền Trung (các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận)

1 m3

0,41

3

Khu vực Tây Nguyên (5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng)

1 m3

0,39

II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ KHAI THÁC CHÍNH GỖ RỪNG TỰ NHIÊN

STT

Vùng

Đơn vị tính

Định mức lao động tổng hợp (C/m3)

1

Khu vực phía Bắc (các tỉnh từ Nghệ An trở ra)

1 m3

0,020

2

Khu vực Duyên Hải miền Trung (các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận)

1 m3

0,019

3

Khu vực Tây Nguyên (5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng)

1 m3

0,018

III. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG THIẾT KẾ KHAI THÁC GỖ TẬN DỤNG

STT

Vùng

Đơn vị tính

Định mức lao động tổng hợp (C/m3)

1

Khu vực phía Bắc (các tỉnh từ Nghệ An trở ra)

1 m3

0,48

2

Khu vực Duyên Hải miền Trung (các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận)

1 m3

0,47

3

Khu vực Tây Nguyên (5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng)

1 m3

0,46

IV. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG THIẾT KẾ KHAI THÁC GỖ TẬN THU

STT

Vùng

Đơn vị tính

Định mức lao động tổng hợp (C/m3)

1

Khu vực phía Bắc (các tỉnh từ Nghệ An trở ra)

1 m3

0,49

2

Khu vực Duyên Hải miền Trung (các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận)

1 m3

0,48

3

Khu vực Tây Nguyên (5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng)

1 m3

0,46

V. RỪNG TRỒNG

1. Định mức lao động thiết kế khai thác gỗ rừng trồng theo phương thức chặt trắng toàn diện (áp dụng chung cho các vùng):

Đơn vị tính

Định mức lao động tổng hợp (C/m3)

1 m3

0,127

2. Định mức lao động thiết kế khai thác gỗ rừng trồng theo phương thức chặt trắng theo băng, theo đám (áp dụng chung cho các vùng:)

Đơn vị tính

Định mức lao động tổng hợp (C/m3)

1 m3

0,128

3. Định mức lao động thẩm định thiết kế khai thác gỗ rừng trồng (áp dụng chung cho các vùng):

Đơn vị tính

Định mức lao động tổng hợp (C/m3)

1 m3

0,128

4. Định mức lao động thẩm định thiết kế khai thác gỗ rừng luồng (áp dụng chung cho các vùng):

Đơn vị tính

Định mức lao động tổng hợp (C/ha)

1 ha

5,9

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2006/QĐ-BNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2006/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2006
Ngày hiệu lực26/04/2006
Ngày công báo11/04/2006
Số công báoTừ số 13 đến số 14
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2006/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 20/2006/QĐ-BNN định mức lao động thiết kế khai thác thẩm định thiết kế khai thác rừng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 20/2006/QĐ-BNN định mức lao động thiết kế khai thác thẩm định thiết kế khai thác rừng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu20/2006/QĐ-BNN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHứa Đức Nhị
        Ngày ban hành28/03/2006
        Ngày hiệu lực26/04/2006
        Ngày công báo11/04/2006
        Số công báoTừ số 13 đến số 14
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 20/2006/QĐ-BNN định mức lao động thiết kế khai thác thẩm định thiết kế khai thác rừng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2006/QĐ-BNN định mức lao động thiết kế khai thác thẩm định thiết kế khai thác rừng

            • 28/03/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/04/2006

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/04/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực