Quyết định 20/2008/QĐ-UBND

Quyết định 20/2008/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định 137/1999/QĐ-UB quy định về định mức và chế độ nhuận bút vượt định mức áp dụng cho đài phát thanh - truyền hình và các đài truyền thanh do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2008/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định chế độ nhuận bút Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2008/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 137/1999/QĐ-UB NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 1999 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC VÀ CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT VƯỢT ĐỊNH MỨC ÁP DỤNG CHO ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH VÀ CÁC ĐÀI TRUYỀN THANH THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 137/1999/QĐ-UB ngày 01 tháng 12 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về định mức và chế độ nhuận bút vượt định mức áp dụng cho Đài Phát thanh - Truyền hình và các Đài Truyền thanh thuộc thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng có trách nhiệm xây dựng chế độ nhuận bút áp dụng tại đơn vị theo đúng quy định của Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút và Thông tư Liên tịch số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2003 của liên Bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ Tài chính hướng dẫn việc chi trả chế độ nhuận bút và sử dụng Quỹ nhuận bút cho các tác phẩm phát thanh, truyền hình theo quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2008
Ngày hiệu lực12/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2008/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định chế độ nhuận bút Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 20/2008/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định chế độ nhuận bút Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu20/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýTrần Văn Minh
       Ngày ban hành02/04/2008
       Ngày hiệu lực12/04/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 20/2008/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định chế độ nhuận bút Đà Nẵng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2008/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định chế độ nhuận bút Đà Nẵng

        • 02/04/2008

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 12/04/2008

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực