Quyết định 20/2009/QĐ-UBND

Quyết định 20/2009/QĐ-UBND điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; bổ sung vào diện hưởng phụ cấp và quy định mức phụ cấp đối với chức danh Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Quyết định 20/2009/QĐ-UBND điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách đã được thay thế bởi Quyết định 19/2010/QĐ-UBND chức danh mức phụ cấp người hoạt động không chuyên và được áp dụng kể từ ngày 19/08/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2009/QĐ-UBND điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 20/2009/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 29 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN; BỔ SUNG VÀO DIỆN HƯỞNG PHỤ CẤP VÀ QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CHỨC DANH TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN THÔN, TỔ DÂN PHỐ, KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Nghị định số: 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị quyết số: 11/2009/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2009, kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII phê chuẩn việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; bổ sung vào diện hưởng phụ cấp và quy định mức phụ cấp đối với chức danh Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại tờ trình số: 282/TTr-SNV ngày 27 tháng 7 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; bổ sung vào diện hưởng phụ cấp và quy định mức phụ cấp đối với chức danh Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ ngày 01/8/2009 như sau:

1. Nhóm thứ nhất:

a) Gồm các chức danh: Phó trưởng công an xã (nơi chưa bố trí được lực lượng Công an chính quy); Phó chỉ huy trưởng quân sự (Xã đội phó);

b) Mức phụ cấp: 435.000 đồng/người/ tháng

2. Nhóm thứ hai:

a) Gồm các chức danh: Trưởng thôn; Tổ trưởng Tổ dân phố thuộc thị trấn; Trưởng ban Bảo vệ dân phố.

b) Mức phụ cấp: 360.000 đồng/người/tháng

3. Nhóm thứ ba:

a) Gồm các chức danh: Chủ tịch Hội người cao tuổi; Chủ tịch Hội chữ thập đỏ; Cấp phó Uỷ ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp xã: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên CSHCM, Hội Cựu chiến binh; Cán bộ Giao thông thuỷ lợi - Nông lâm nghiệp; Cán bộ Văn phòng cấp uỷ -Tạp vụ - Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ; Cán bộ Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hoá xã; Phó trưởng ban Bảo vệ dân phố.

b) Mức phụ cấp: 290.000 đồng/người/tháng

4. Nhóm thứ tư:

a) Gồm các chức danh: Trưởng Ban Tổ chức; Trưởng Ban Tuyên giáo; Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra; Cán bộ Lao động TBXH; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân; Tổ trưởng tổ Bảo vệ dân phố.

b) Mức phụ cấp: 215.000 đồng/người/tháng

5. Nhóm thứ năm:

a) Gồm các chức danh: Bí thư chi bộ (trực thuộc Đảng bộ xã, phường, thị trấn); Tổ trưởng tổ đảng (trực thuộc chi bộ xã); Công an viên; Tổ trưởng tổ dân phố (trực thuộc phường); Tổ phó và Tổ viên tổ Bảo vệ dân phố; Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố, khu dân cư.

b) Mức phụ cấp: 180.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Cán bộ không chuyên trách được bố trí kiêm nhiệm không quá một chức danh và được hưởng thêm mức phụ cấp hàng tháng bằng 50% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ký và thay thế Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 31/7/2008 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và Bảo vệ dân phố tỉnh Lào Cai.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Cục kiêm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- TT Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;  Đã ký
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Báo Lào Cai;  
- TT Thành uỷ, HĐND thành phố;
- TT HU, UBND các huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu VT-NC-NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Nguyễn Hữu Vạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2009
Ngày hiệu lực08/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/08/2010
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2009/QĐ-UBND điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 20/2009/QĐ-UBND điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu20/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýNguyễn Hữu Vạn
       Ngày ban hành29/07/2009
       Ngày hiệu lực08/08/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/08/2010
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 20/2009/QĐ-UBND điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2009/QĐ-UBND điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách