Quy định 20/2017/QĐ-UBND

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND quy định chế độ thuốc bổ tăng lực cho vận động viên ưu tú do tỉnh Bến Tre quản lý

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2017/QĐ-UBND chế độ thuốc bổ tăng lực vận động viên ưu tú Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2017/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 31 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THUỐC BỔ TĂNG LỰC CHO VẬN ĐỘNG VIÊN ƯU TÚ DO TỈNH BẾN TRE QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 149/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chế độ thuốc bổ tăng lực và thực phẩm chức năng cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 51/TTr-SVHTTDL ngày 23 tháng 3 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ thuốc bổ tăng lực cho vận động viên ưu tú do tỉnh Bến Tre quản lý.

1. Chế độ thuốc bổ tăng lực được tính bằng tiền cho một ngày tập trung tập luyện, tập trung thi đu của vận động viên ưu tú thuộc các đội tuyn, đội tuyển trẻ do tỉnh Bến Tre quản lý (mỗi tháng tối đa không quá 26 ngày, trong đó không tính các ngày chủ nhật, các ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của Chính phủ) cụ thể như sau:

STT

Vận động viên ưu tú theo cấp đội tuyn

Chế độ thuốc bổ tăng lực

(đồng/người/ngày)

01

Đội tuyn tỉnh

30.000

02

Đội tuyn trẻ tỉnh

15.000

2. Điu kiện, tiêu chun và thời gian hưởng chế độ htrợ

a) Điều kiện, tiêu chuẩn

- Đội tuyển tỉnh:

Các môn thể thao cá nhân: Vận động viên đoạt từ Huy chương vàng giải Vô địch quốc gia; vận động viên đoạt Huy chương các giải Vô địch từng môn hoặc Đại hội Ththao Đông Nam Á trở lên; vận động viên phá kỷ lục quốc gia hoặc phá kỷ lục Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc.

Các môn thể thao tập thể: Bóng đá từ hạng Nhất quốc gia trở lên (được bình chọn không quá 10 người); đối với Bóng chuyền trong nhà tham dự giải Vô địch quốc gia (được bình chọn không quá 6 người).

- Đội tuyển trẻ tỉnh:

Các môn th thao cá nhân: Vận động viên Đoạt Huy chương giải Vô địch Trẻ khu vực Đông Nam Á trở lên hoặc đoạt Huy chương vàng giải Vô địch trẻ toàn quốc; vận động viên đạt đẳng cấp kiện tướng quốc gia.

Các môn thể thao tập thể: Vận động viên tham gia đội tuyển Trẻ quốc gia các môn Bóng đá, Bóng chuyền.

b) Thời gian hưởng chế độ hỗ trợ: Thực hiện từ khi đạt thành tích cho đến giải Vô địch quốc gia, đại hội thể thao quốc tế cấp tương ứng của môn thể thao tương ứng ở năm (hoặc kỳ) kế tiếp. Nếu ở lần kế tiếp liền kề không đạt thành tích như trên thì sẽ không còn được hưởng chế độ này.

3. Đối với các vận động viên ưu tú do tỉnh Bến Tre quản lý trong thời gian tập trung tập luyện và thi đấu cho đội tuyển Trẻ quốc gia hoặc đội tuyển quốc gia thì hưởng chế độ thuốc btăng lực và thực phm chức năng của Trung ương, không được hưởng chế độ thuốc bổ tăng lực của địa phương (trừ những trường hợp đơn vị quản lý ở Trung ương có văn bản đề nghị chi hỗ trợ).

4. Trên cơ sở các tiêu chuẩn, điều kiện đã được quy định trong Quyết định, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định số lượng và danh sách cụ thcác vận động viên được áp dụng chế độ này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Đơn vị quản lý các đối tượng tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này tổng hợp dự toán chi thực hiện chế độ vào dự toán ngân sách hàng năm, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để xem xét, tổng hp trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Điều 3. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2017./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuy định
Số hiệu20/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2017
Ngày hiệu lực14/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2017/QĐ-UBND chế độ thuốc bổ tăng lực vận động viên ưu tú Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 20/2017/QĐ-UBND chế độ thuốc bổ tăng lực vận động viên ưu tú Bến Tre
        Loại văn bảnQuy định
        Số hiệu20/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành31/03/2017
        Ngày hiệu lực14/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 20/2017/QĐ-UBND chế độ thuốc bổ tăng lực vận động viên ưu tú Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2017/QĐ-UBND chế độ thuốc bổ tăng lực vận động viên ưu tú Bến Tre

            • 31/03/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/04/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực