Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về phân cấp Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư tư nhân do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2020/QĐ-UBND phân cấp Ủy ban thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2020/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 19 tháng 10 năm 2020.

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP CHO UBND CÁC HUYỆN, THÀNH, THỊ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TƯ NHÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 83/TTr-SKH&ĐT ngày 09/10/2020 về việc đề nghị ban hành Quyết định phân cấp cho UBND các huyện, thành, thị thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư tư nhân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho UBND các huyện, thành, thị thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh do hộ kinh doanh, cá nhân thực hiện có diện tích giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ 1,0 ha trở xuống với các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp; từ 0,5 ha trở xuống với các dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ; sản xuất, kinh doanh.

Điều 2. Việc thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Nghiêm cấm việc chia nhỏ dự án để quyết định chủ trương đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVPTH;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- CVNCTH;
- Lưu: VT, TH1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2020
Ngày hiệu lực01/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(01/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2020/QĐ-UBND phân cấp Ủy ban thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 20/2020/QĐ-UBND phân cấp Ủy ban thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư Phú Thọ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu20/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýBùi Văn Quang
        Ngày ban hành19/10/2020
        Ngày hiệu lực01/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (01/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 20/2020/QĐ-UBND phân cấp Ủy ban thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư Phú Thọ

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2020/QĐ-UBND phân cấp Ủy ban thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư Phú Thọ

              • 19/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/11/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực