Quyết định 20/QĐ-KHCN

Quyết định 20/QĐ-KHCN năm 2003 quy định hồ sơ nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp tỉnh do Giám đốc Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 20/QĐ-KHCN hồ sơ nhiệm vụ khoa học, công nghệ


UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ KHCN&MT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 20/QĐ-KHCN

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 04 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỒ SƠ CÁC NHIỆM VỤ KH, CN CẤP TỈNH

GIÁM ĐỐC SỞ KHCN&MT THANH HÓA

Căn cứ vào luật Khoa học và công nghệ ngày 09/6/2000
Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 05/2002/TTLT-BKHCNMT-TCCBCP ngày 07/3/2002 của Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường (Nay là Bộ KH&CN) và Ban tổ chức Cán bộ Chính phủ (Nay là Bộ Nội vụ) về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở KHCN&MT các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.
Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định hồ sơ các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh mà các tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN phải thực hiện đối với cơ quan quản lý nhà nước về KHCN&MT trước và sau khi nghiệm thu (Có quy định Hồ sơ các nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp tỉnh đến 2005 kèm theo).

Điều 2. Phòng Quản lý KHCN có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức cá nhân chủ trì các nhiệm vụ KHCN, thực hiện, tiếp nhận và quản lý Hồ sơ thống nhất theo quy định.

Điều 3. Các ông Trưởng phòng Quản lý KHCN, các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 1.
- Lưu VT

KT. GIÁM ĐỐC SỞ KHCN&MT THANH HÓA
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ
Nguyễn Tấn Phát

 

QUY ĐỊNH

HỒ SƠ CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH
(Kèm theo quyết định số: 20 ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Giám đốc Sở KHCN&MT Thanh Hóa)

I. Danh mục các Hồ sơ KHCN cấp tỉnh mà tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện phải giao nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về KHCN (Sở KHCN&MT Thanh Hóa) để chuẩn bị nghiệm thu nhiệm vụ KHCN (Điều kiện để thành lập Hội đồng KH nghiệm thu) gồm:

1. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ KHCN theo hướng dẫn:

(Mẫu: HD2 – Biểu C-BC-02 TKKHKT).

2. Các quyết định:

- Quyết định bổ nhiệm Chủ nhiệm

- Quyết định cấp kinh phí

- Các quyết định khác (Nếu có)

4. Hợp đồng nghiên cứu triển khai nhiệm vụ KHCN

5. Sổ theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN (Mẫu HD5-Biểu 10-KHCN).

6. Sổ theo dõi kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN (Mẫu: HD6, Biểu 11-KHCN)

7. Báo cáo quyết toán hoặc báo cáo thực hiện về tài chính.

8. Sản phẩm của nhiệm vụ KHCN theo hợp đồng.

9. Biên bản nghiệm thu sản phẩm/Biên bản nghiệm thu mô hình, bản đồ, tập số liệu.

10. Các văn bản khác có liên quan đến việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ KHCN (Nếu có): Điều chỉnh, thay đổi nội dung, văn bản chỉ đạo, văn bản thanh tra, kiểm tra …vv.

II. Danh mục hồ sơ sau nghiệm thu:

1. Báo cáo tổng kết chính thức đã sửa đổi.

2. Quyết toán tài chính.

3. Biên bản thanh lý hợp đồng nghiên cứu KH và phát triển công nghệ.

4. Quyết định công nhận kết quả các nhiệm vụ KHCN.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/QĐ-KHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/QĐ-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2003
Ngày hiệu lực02/04/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/QĐ-KHCN

Lược đồ Quyết định 20/QĐ-KHCN hồ sơ nhiệm vụ khoa học, công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 20/QĐ-KHCN hồ sơ nhiệm vụ khoa học, công nghệ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu20/QĐ-KHCN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Tấn Phát
        Ngày ban hành02/04/2003
        Ngày hiệu lực02/04/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 20/QĐ-KHCN hồ sơ nhiệm vụ khoa học, công nghệ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/QĐ-KHCN hồ sơ nhiệm vụ khoa học, công nghệ

            • 02/04/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/04/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực