Quyết định 2000/QĐ-BTC

Quyết định 2000/QĐ-BTC chuyển giao nhiệm vụ in, phát hành một số loại ấn chỉ thuế cho Tổng cục Hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 2000/QĐ-BTC chuyển giao nhiệm vụ in, phát hành ấn chỉ thuế đã được thay thế bởi Thông tư 23/2021/TT-BTC in phát hành quản lý sử dụng tem điện tử rượu thuốc lá và được áp dụng kể từ ngày 15/05/2021.

Nội dung toàn văn Quyết định 2000/QĐ-BTC chuyển giao nhiệm vụ in, phát hành ấn chỉ thuế


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2000/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ IN, PHÁT HÀNH MỘT SỐ LOẠI ẤN CHỈ THUẾ CHO TỔNG CỤC HẢI QUAN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao nhiệm vụ in, phát hành, sử dụng, quản lý một số loại ấn chỉ dùng để quản lý thu thuế đối với hoạt động xuất, nhập khẩu từ Tổng cục Thuế sang Tổng cục Hải quan theo danh mục đính kèm.

Điều 2. Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức việc in, phát hành, sử dụng, quản lý các loại ấn chỉ nêu tại Điều 1 theo quy định của Bộ Tài chính kể từ ngày 01/01/2010; đồng thời tổ chức thu hồi các mẫu ấn chỉ do Tổng cục Thuế in, phát hành còn tồn trong ngành Hải quan, để thanh huỷ theo quy định đối với ấn chỉ đã hết giá trị sử dụng .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục Hải quan ( để thực hiện);
- Tổng cục Thuế ( để thực hiện);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW ;
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Cục Hải quan các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Kho bạc NN các tỉnh, TP trực thuộc TW ;
-Các đơn vị thuộc BTC;
-Lưu VT, TCT(VT, TVQT).Huệ

K.T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

DANH MỤC

CÁC LOẠI ẤN CHỈ CHUYỂN CHO TỔNG CỤC HẢI QUAN IN, PHÁT HÀNH
(Kèm theo Quyết định số 2000 /QĐ-BTC ngày 19 / 8 /2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Số TT

Tên ấn chỉ

Ký hiệu mẫu ấn chỉ

1

Biên lai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu

CTT46

2

Biên lai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu

CTT52

3

Biên lai thu lệ phí Hải quan

01/LPHQ

4

Biên lai phụ thu hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu.

CTT37

5

Tem thuốc lá điếu nhập khẩu

*

6

Tem xì gà nhập khẩu

*

7

Sổ định mức hàng miễn thuế cá nhân

P36/CN

8

Sổ định mức hàng miễn thuế cá nhân

P64/CN

9

Sổ định mức hàng miễn thuế tập thể

P64/TT

10

Tờ khai nguồn gốc xe ôtô nhập khẩu

TKXOT-02

11

Tờ khai nguồn gốc xe gắn máy nhập khẩu

TKXGM-01

12

Tem rượu nhập khẩu độ cồn < 300

*

13

Tem rượu nhập khẩu độ cồn ≥ 300

*

14

Tem “Vietnam duty not paid ”

Gồm có 02 mẫu: MT-01N ; MT-04L

 * Trên mẫu ấn chỉ không ghi ký hiệu mẫu

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2000/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2000/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2009
Ngày hiệu lực19/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/05/2021
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2000/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2000/QĐ-BTC chuyển giao nhiệm vụ in, phát hành ấn chỉ thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2000/QĐ-BTC chuyển giao nhiệm vụ in, phát hành ấn chỉ thuế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2000/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành19/08/2009
        Ngày hiệu lực19/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/05/2021
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2000/QĐ-BTC chuyển giao nhiệm vụ in, phát hành ấn chỉ thuế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2000/QĐ-BTC chuyển giao nhiệm vụ in, phát hành ấn chỉ thuế