Quyết định 2001/QĐ.UBT.94

Quyết định 2001/QĐ.UBT.94 năm 1994 "về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Sở Tư pháp tỉnh Cần Thơ"

Nội dung toàn văn Quyết định 2001/QĐ.UBT.94 1994 chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức Sở Tư pháp Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2001/QĐ.UBT.94

Cần Thơ, ngày 10 tháng 8 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC SỞ TƯ PHÁP TỈNH CẦN THƠ"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 21-6-94;

- Căn cứ Nghị định số 38-CP ngày 4-6-93 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức - bộ máy của Bộ Tư pháp;

- Căn cứ Thông tư số 12/TTLB ngày 26-7-93 của Bộ Tư pháp và Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ quan Tư pháp địa phương;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Cần Thơ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sở Tư pháp tỉnh Cần Thơ là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh Cần Thơ, có năng lực giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về công tác tư pháp trong phạm vitỉnh và chịu sự chỉ đạo, quản lý về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

Điều 2: Sở Tư pháp Cần Thơ có nhiệm vụ và quyền hạn:

1- Giúp UBND tỉnh quản lý thống nhất việc ban hành vănbản quy phạm pháp luật của UBND:

a) Chủ trì việc soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của UBND;

b) Được UBND ủy nhiệm xem xét và có ý kiến về mặt pháp lý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác thuộc UBND soạn thảo, trước khi trình UBND quyết định ban hành;

c) Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án Luật, Pháp lệnh theo sự chỉ đạo của UBND và Bộ Tư pháp;

d) Thường xuyên, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn các cơ quan thuộc UBND về nghiệp vụ trong việc rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương;

e) Xây dựng kế hoạch lập quy hàng năm của tỉnh.

2 - Quản lý Tòa án nhân dân các huyện, TP Cần Thơ về mặt tổ chức, kinh phí hoạt động và kinh phí xây dựng cơ bản theo sự phân cấp của Bộ Tư pháp.

3 - Quản lý công tác thi hành án dân sự tại địa phương theo quy định của Pháp lệnh thi hành án dân sự, Nghị định số 80-CP ngay 02-6-1993 của Chính phủ và sự hướng dẫn của Bộ Tư pháp;

4 - Quản lý tổ chức và hoạt động của Đoàn Luật sư, các tổ chức tư vấn pháp luật theo quy định của Bộ Tư pháp;

5 - Quản lý các hoạt động công chứng, giám định tư pháp theo quy định của Bộ Tư pháp, chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra thực hiện công tác hộ tịch, lý lịch tư pháp, thống kê tư pháp theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp; giúp UBND tỉnh thực hiện một số hành vi hộ tịch thuộc thẩm quyền;

6 - Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật dài hạn và ngắn hạn ở địa phương, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ chức có liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giảng dạy pháp luật trong các trường học;

7 - Quy hoạch và có kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành tại địa phương.

8 - Chỉ đạo và tổng kết hoạt động hòa giải trong phạm vi tỉnh, TP Cần Thơ và các huyện.

9 - Thực hiện thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

10 - Thực hiện chế độ bảo mật công tác theo các quy định của Nhà nước.

Điều 3: Cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp:

1- Cơ cấu tổ chức gồm:

- Giám đốc và các Phó Giám đốc;

- Phòng Nghiên cứu pháp luật;

- Phòng Quản lý Tòa án và Tư pháp bổ trợ;

- Phòng Hộ tịch;

- Phòng Thi hành án Dân sự;

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Thanh tra Chuyên ngành.

2 - Biên chế của Sở Tư pháp được thực hiện theo thông báo biên chế hằng năm của UBND tỉnh.

Riêng biên chế của Phòng Thi hành án Dân sự được thực hiện theo quyết định phân bổ biên chế của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 4: Hệ thống tổ chức tư pháp ở địa phương được quy định như sau:

1 - Thành phố Cần Thơ và các huyện có Phòng Tư pháp; xã, phường, thị trấn có Ban Tư pháp.

2 - Phòng Tư pháp, Ban Tư pháp là cơ quan chuyên môn của UBND cùng cấp, chịu sự chỉ đạo và quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan tư pháp cấp trên.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 367/QĐ.UBT.81 ngày 7-12-81 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Sở Tư pháp Hậu Giang.

- Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Sở phù hợp với quy chế làm việc của UBND tỉnh Cần Thơ (ban hành theo Quyết định số 1246/QĐ.UBT.93 ngày 2-6-1993) và phù hợp với nội dung Quyết định này.

Điều 6: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng ban Tổ chức Chính chuyên tỉnh, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. UBND TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hoành

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2001/QĐ.UBT.94

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2001/QĐ.UBT.94
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/1994
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật30 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2001/QĐ.UBT.94

Lược đồ Quyết định 2001/QĐ.UBT.94 1994 chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức Sở Tư pháp Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2001/QĐ.UBT.94 1994 chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức Sở Tư pháp Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2001/QĐ.UBT.94
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
        Người kýBùi Văn Hoành
        Ngày ban hành10/08/1994
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật30 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2001/QĐ.UBT.94 1994 chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức Sở Tư pháp Cần Thơ

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2001/QĐ.UBT.94 1994 chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức Sở Tư pháp Cần Thơ

              • 10/08/1994

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực