Quyết định 2003/QĐ-CTN

Quyết định 2003/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2003/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015


CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2003/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 359/TTr-CP ngày 06/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 451 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.      

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2003/QĐ-CTN ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch nước)

1.

HÀ ĐÌNH THẮNG, sinh ngày 07/5/1996 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 22 hẻm 17 ngách 22 ngõ Phúc Lâm, đường Đông Phong, khóm 7, phường Phúc Lâm, quận Bình Trấn, TP Đào Viên

Giới tính: Nam

2.

ĐÀO THỊ KIỀN, sinh ngày 02/10/1971 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 3 số 6 ngách 24 ngõ 92, đường Dục Dân, khóm 3, phường Lạc Lợi, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

3.

HOÀNG THỊ HẰNG, sinh ngày 09/02/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 26 Bắc Uyển, khóm 3, thông Phong Hồ, xã Tạo Kiều, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

4.

PHẠM NGỌC THẢO, sinh ngày 03/02/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 19 ngõ 49, đường Trùng Khánh Bắc, khóm 5, phường Phúc Thuận, quận Sỹ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

5.

TSẰN ỨNG MÙI, sinh ngày 01/11/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 8, đường Trang Kính, khóm 2, thôn Địa Lợi, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

6.

TRƯƠNG THỊ TRANG, sinh ngày 23/4/1989 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 225, phố Hoa Phong, khóm 15, phường Phục Thịnh, quận Tân Trang, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

7.

NGUYỄN THỊ LỆ NHANH, sinh ngày 17/7/1974 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 50, đường Nam Vinh, khóm 7, phường Sùng Văn, quận Nhân Ái, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

8.

HÀ TUYẾT VIỄN, sinh ngày 21/11/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 8 số 210 ngõ 62, phố Lạc Lợi 2, khóm 2, phường Trang Quan, quận An Lạc, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

9.

PHẠM THỊ BÍCH UYÊN, sinh ngày 31/8/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 7 ngách 1 ngõ 21, phố Trang Kính, khóm 30, phường Trang Kính, quận Bình Trấn, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

10.

TRẦN MỌNG THÚY, sinh ngày 08/02/1991 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 16 ngách 83 ngõ 156, phố Quốc An, khóm 2, phường Quốc An, quận An Nam, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

11.

TRẦN THỊ KIM NGÂN, sinh ngày 18/3/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 2, đường Bách Xuyên 3, khóm 21, phường Sài Kiều, khu Đông, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

12.

ĐÀO THỊ HÒA, sinh ngày 01/01/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 24 ngõ 336, phố Bảo An, đoạn 1, khóm 1, phường Đàm Để, quận Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

13.

LÊ THỊ HOA, sinh ngày 10/3/1991 tại Bình Phước

Hiện trú tại: Số 21, phố Duy Tân, khóm 19, phường Nghĩa Bảo, quận Lục Quy, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

14.

TRƯƠNG THỊ HẰNG, sinh ngày 23/4/1986 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 38, phố An Trái 3, khóm 26, thôn Trung Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

15.

LƯ THỊ KIỀU NƯƠNG, sinh ngày 16/8/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 14 ngõ 119, phố Định Quốc, khóm 16, phường Định Quốc, quận An Lạc, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

16.

KHUẤT THANH HUYỀN, sinh ngày 02/6/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 7 số 38, phố Tây Hồ, khóm 10, phường Thành Tín, quận Phụng Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

17.

NGUYỄN THỊ TIẾM, sinh ngày 15/01/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 25 Thạch Khanh, khóm 25, thôn Đông Hòa, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

18.

NGUYỄN THỊ LINH, sinh ngày 15/3/1985 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Lầu 8-5 số 63, phố Phúc Thọ 1, khóm 31, phường Hạnh Phúc, quận Trung Lịch, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

19.

NÔNG THÚY LIÊN, sinh ngày 10/9/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 789, đường Trung Sơn, khóm 5, phường Đỉnh Phú, quận Hương Sơn, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

20.

NGUYỄN THỊ KIM ANH, sinh ngày 29/5/1990 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 9 số 862, đường Hạnh Phúc, khóm 38, phường Lập Đình, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

21.

TỐNG THỊ TƯƠI, sinh ngày 12/02/1982 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 41 ngõ 57, phố Đại Dũng, khóm 6, phường Bắc Phú, quận Bình Trấn, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

22.

VÕ THỊ HOÀNG THIÊN NGA, sinh ngày 31/12/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 4 số 40 ngõ 68, đường Bảo Hưng, khóm 29, phường Bảo Phúc, quận Tân Điểm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

23.

TRẦN THỊ LÌNH, sinh ngày 25/8/1978 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 2 ngõ 476, đường Hòa Thành, khóm 2, phường Đầu Tiền, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

24.

NGUYỄN THỊ THANH THẢO, sinh ngày 05/02/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 36 ngách 79 ngõ Nhật Tân, đường Trung Hưng, đoạn 2, khóm 35, phường Nhật Tân, quận Đại Lý, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

25.

NGUYỄN THỊ THÚY, sinh ngày 01/01/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 144, đường Trì Phủ, khóm 15, thôn Tân Phong, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

26.

PHAN THỊ THẮM, sinh ngày 03/01/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 11-2 số 20 ngõ 85, đường Trung Hòa, khóm 22, phường Trung Hòa, quận Trung Sơn, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

27.

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG EM, sinh ngày 02/02/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 72, đường Đông Thăng, khóm 13, phường Tuyền Nguyên, quận Bắc Đầu, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

28.

NGUYỄN THỊ KHA, sinh ngày 21/5/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 10-1 ngõ 424, phố Trung Dũng, khóm 20, phường Đại Dũng, quận Bát Đức, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

29.

NGUYỄN THỊ VUI, sinh ngày 10/6/1973 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 76 Phú Lâm, khóm 11, phường Phú Lâm, quận Quan Âm, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

30.

NGUYỄN THỊ NÀNG, sinh ngày 18/01/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 10 ngõ Chính Thái 3, đường Tam Dân, đoạn 3, khóm 6, phường Chính Thái, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

31.

TRẦN THỊ BÍCH NGỌC, sinh ngày 07/01/1977 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 4 số 37 ngõ 34, đường Trùng Dương, đoạn 2, khóm 5, phường Tam Dân, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

32.

NGUYỄN THỊ HUYỀN, sinh ngày 07/5/1987 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 10 số 3 ngõ 2, đường Thâm Áo Khanh, khóm 1, phường Hiếu Hiền, quận Tín Nghĩa, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

33.

NGUYỄN THỊ PHỐ, sinh ngày 01/01/1985 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 3 ngách 2 ngõ 85, đường Trung Hòa, khóm 17, phường Trung Hòa, quận Trung Sơn, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

34.

NGÔ THÚY AN, sinh ngày 05/9/1989 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 89 ngõ 93, phố Ngũ Hoa, khóm 4, phường Phú Hoa, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

35.

HUỲNH THỊ KIM THOA, sinh ngày 09/10/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 63 ngõ 620, đường Xương Bình, đoạn 3, khóm 16, phường Tây Bảo, quận Đại Nhã, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

36.

NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG, sinh ngày 30/01/1981 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 8-23 số 5 ngõ 40, đường Vĩnh Bình Nam, khóm 14, phường Trung Chính, quận Thái Bình, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

37.

LÊ THỊ PHƯƠNG OANH, sinh ngày 02/9/1973 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Lầu 5 số 11, phố Kim Dương, khóm 22, phường Thúy Nguyên, TP Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

38.

VÕ NGỌC ĐIỀU, sinh ngày 19/9/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 20 số 47, phố Kim An, khóm 19, phường Bái Phì, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

39.

TRẦN THỊ HỒNG, sinh ngày 10/6/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 1 ngõ 162, phố Bác Ái, khóm 16, phường Chiếu Nam, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

40.

VŨ THỊ NGỌC HƯƠNG, sinh ngày 07/8/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 6 số 30-3, đường Hóa Thành, khóm 1, phường Hóa Thành, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

41.

NGUYỄN THỊ MINH, sinh ngày 28/3/1973 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 35 ngách 1 ngõ Điền Tâm Nhất, khóm 21, phường Nhị Hòa, quận Đại Nhã, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

42.

NGUYỄN THỊ HOANH, sinh ngày 16/02/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5 ngách 81 ngõ 317, đường Diên Bình, đoạn 1, khóm 11, phường Nam Thế, khu Bắc, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

43.

NGUYỄN THỊ HẠNH, sinh ngày 26/9/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2 số 279, đường Tự Cường, khóm 3, phường Dân Tộc, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

44.

HUỲNH THỊ KIM HỒNG, sinh ngày 10/4/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 10, đường Lục Hòa, khóm 001, phường Cảng Tân, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

45.

NGUYỄN THỊ KIM KHOA, sinh ngày 01/01/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 128, đường Kỳ Đỉnh, khóm 013, phường Trung Hòa, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

46.

BÙI THỊ TÂM, sinh ngày 31/12/1979 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 392, đoạn 3, đường Văn Xương, khóm 007, phường Thành Công, khu Đại Đỗ, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

47.

NGÔ THỊ PHƯỢNG, sinh ngày 02/02/1983 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 82, đoạn 3, đường Trung Ương, khóm 001, phường Trung Hòa, khu Long Tỉnh, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

48.

NGUYỄN THỊ QUÍ, sinh ngày 15/3/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 24/2, đường Quốc Dân, khóm 015, phường Quốc Quang, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

49.

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN, sinh ngày 09/10/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1/1, ngõ 210, đường Dân Quyền 2, khóm 002, phường Dân Quyền, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

50.

TRỊNH THỊ HỒNG XUÂN, sinh ngày 25/5/1978 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 5, số 6/3, ngõ 26, đường Tân Cảng, khóm 005, phường Chân Lý, khu Cống Liêu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

51.

HỨA THỊ LIỄU, sinh ngày 28/11/1975 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 136, ngõ 113, đoạn 2, đường Đầu Chương, khóm 014, phường Gia Phúc, khu Đàm Tử, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

52.

LÊ NGỌC PHƯỢNG, sinh ngày 10/5/1958 tại Long An

Hiện trú tại: Số 409, đường Sơn Minh, khóm 013, phường Hùng Quang, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

53.

NGUYỄN THỊ NHỚ, sinh ngày 15/01/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 67, đường Tân Sanh, khóm 002, phường Trấn Tây, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

54.

PHẠM THỊ TUYỀN, sinh ngày 06/8/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 292, đoạn 4, đường Tam Hòa, khóm 023, phường Vĩnh Thạnh, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

55.

SỲ NHẬT PHỤNG, sinh ngày 02/02/1991 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 1171, đường Huệ Dương, khóm 011, phường Tân Hưng, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

56.

NGÔ KIM PHƯỢNG, sinh ngày 03/12/1975 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 161/1, đường Trường Quang, khóm 025, thôn Trường Tân, xã Trường Tân, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

57.

HUỲNH THỊ THÚY LOAN, sinh ngày 27/5/1970 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 2/1, đường Hâu Bộ, khóm 003, thôn Bắc Thế, xã Khám Đinh, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

58.

PHẠM HỒNG LOAN, sinh ngày 25/02/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 50, đường Nam An, khóm 007, thôn Nam Quán, xã Phố Tâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

59.

PHAN THỊ KIM TƯƠI, sinh ngày 01/10/1987 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 30, ngõ 136, đường Thụ Đức, khóm 024, phường Thụ Đức, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

60.

MAI THỊ TÍM, sinh ngày 08/4/1984 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 78, đường Đông Anh 10, khóm 006, phường Đông Anh, khu Đông, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

61.

LÊ THỊ CẨM NHUNG, sinh ngày 10/12/1980 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 157, đoạn 3, đường Lữ Quang, khóm 032, phường Gia Thí, khu Gia Định, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

62.

ĐOÀN THỊ MỸ LINH, sinh ngày 14/02/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 311, đường Lâm Sâm, khóm 004, phường Phú Vinh, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

63.

NGÔ THỊ MỸ LINH, sinh ngày 21/02/1982 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 81, đường Tùng Thanh, khóm 017, phường Cao Tùng, khu Tiền Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

64.

HUỲNH KỲ SIÊM, sinh ngày 22/6/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 13, đường Hồ Tử, khóm 003, phường Hồ Bắc, khu Lâm Khẩu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

65.

NGUYỄN THỊ TUYẾT, sinh ngày 10/10/1969 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 7, đường Ô Nguyệt, khóm 001, phường Thăng Cao, khu Thâm Khanh, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

66.

NGUYỄN THỊ HOA, sinh ngày 05/8/1975 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 50/1, ngách 22, ngõ 994, đường Công Viên, khóm 011, phường Tiểu Khang, khu Bắc, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

67.

ĐẶNG THỊ BẢO THU, sinh ngày 04/7/1974 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 223, đường Bình Đức, khóm 011, phường Bình Trấn, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

68.

TRẦN THỊ TRÚC PHƯƠNG, sinh ngày 17/01/1992 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 5, đường Tự Do, khóm 004, phường Dũng An, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

69.

BÙI THỊ CẨM TÚ, sinh ngày 04/5/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 11, ngõ Tam Hòa, đường Đông Tấn, khóm 016, phường Bắc Thế, khu Sa Lộc, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

70.

ĐINH THỊ HẠ, sinh ngày 18/4/1991 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 543, đường Thủy Nguyên, khóm 004, phường Dân Sơn, khu Đại Giáp, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

71.

ĐẶNG THỊ KIỀU, sinh ngày 01/01/1990 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 7/3, đường Hạ Tuyền, khóm 004, phường Thủy Tuyền, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

72.

TRỊNH THỊ THU HƯƠNG, sinh ngày 08/6/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 39, ngõ 140, đường Văn Sơn, khóm 003, phường Chính Nghĩa, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

73.

LÊ THỊ TRÚC LY, sinh ngày 24/01/1989 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 17, ngách 80, ngõ 100, đoạn 1, đường Trung Chính, khóm 010, phường Hưng Đông, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

74.

NGUYỄN THỊ THANH TÂM, sinh ngày 21/7/1975 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Số 66, đoạn 1, đường Trung Hưng, khóm 009, phường Hưng Trân, khu Ngũ Cổ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

75.

PHƯƠNG MỸ HẠNH, sinh ngày 26/11/1972 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Lầu 5, số 10, ngõ 2, đoạn 1, đường Trung Hoa Tây, khóm 009, phường Khai Nam, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

76.

PHẠM BÍCH HẠNH, sinh ngày 29/01/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 125/36, đường Luân Tử, khóm 009, thôn Luân Dương, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

77.

HUỲNH THỊ HỒNG TÍM, sinh ngày 21/11/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 438, đường Hoa Đàn, khóm 018, thôn Hoa Đàn, xã Hoa Đàn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

78.

LÊ THỊ HẢI DÂN, sinh ngày 12/01/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 57, đường Phúc Hưng 2, khóm 015, thôn Phúc Hưng, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

79.

VÒNG MỸ LINH, sinh ngày 28/4/1987 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 155/1, đường Bảo Nghĩa, khóm 020, phường Thuận Hưng, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

80.

BÙI THỊ MỸ TIÊN, sinh ngày 25/11/1983 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 181, lầu 2, đường Trung Sơn, khóm 011, phường Trung Sơn, khu Lư Trúc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

81.

HOÀNG THỊ TUYẾT LINH, sinh ngày 27/3/1982 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 28, đường Nhị Kết, khóm 003, thôn Nhị Kết, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

82.

LA LỆ THANH, sinh ngày 29/12/1976 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 1/8, đường Bào Chước Luân, khóm 001, thôn Bào Luân, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

83.

LÊ NGỌC LỤA, sinh ngày 28/02/1987 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 65, đường Phúc Doanh, khóm 005, phường Phúc Doanh, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

84.

NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY, sinh ngày 21/11/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 245, đường Hưng Long, khóm 017, phường Kiến Nam, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

85.

YÊN TỐ TRÌNH, sinh ngày 14/12/1984 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 686, đường Thanh Phong, khóm 018, phường Thanh Phong, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

86.

NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN, sinh ngày 23/5/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 35/2, ngõ 565, đường Đại Trí, khóm 036, phường Tường Hưng, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

87.

NGUYỄN THỊ ĐANG, sinh ngày 10/10/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 12, đường 12, thôn Đông, khóm 010, phường Đông Hòa, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

88.

DƯƠNG THỊ HỒNG CÚC, sinh ngày 19/02/1987 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 20, ngách 20, ngõ 155, đường Nhị Vương, khóm 010, phường Nhị Vương, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

89.

DƯƠNG THỊ HẢO, sinh ngày 09/6/1987 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 8, ngõ Phúc Thọ Thập Nhất, đường Quảng Phong, khóm 015, phường Quảng Nhân, khu Bình Trấn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

90.

ĐINH THỊ TUYẾT, sinh ngày 08/4/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 7, ngách 212, ngõ 343, đường Luân Tử, khóm 008, thôn Luân Tử, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

91.

PHAN THANH NGA, sinh ngày 10/10/1982 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 41, ngõ 60, đương Loan Phúc, khóm 010, thôn Loan Đông, xã Hoa Đàn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

92.

ĐINH THỊ LƯỜNG, sinh ngày 20/9/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 48, đường Chấn Hưng, khóm 004, phường Chấn Hưng, thị trấn Tây Lụy, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

93.

NGUYỄN NGỌC LINH, sinh ngày 01/01/1992 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3, đường Quang Phục, khóm 012, thôn Ngõa Thố, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

94.

NGUYỄN THỊ NỞ, sinh ngày 26/7/1953 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 28/1, Âu Hương Tân Thánh, khóm 034, thôn Thắng Hưng, xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

95.

NGUYỄN CẨM THÚY, sinh ngày 29/01/1987 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 10, ngách 65, ngõ 469, đường Kim Thành, khóm 023, phường Diên Lộc, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

96.

NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG, sinh ngày 08/01/1988 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 23, đường Tú Sơn, khóm 020, phường Thái Bình, khu Tân Điểm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

97.

NGUYỄN THÚY HẰNG, sinh ngày 09/10/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 52, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 020, thôn Trường Sa, xã Hoa Đàn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

98.

PHAN THỊ VẠN, sinh ngày 20/7/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 479, đoạn 2, đường Danh Tòng, khóm 003, thôn Tùng Sơn, xã Minh Giang, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

99.

ĐẶNG THỊ HOA, sinh ngày 06/4/1962 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 63, ngõ Trung Khang, đường Bắc Điền, khóm 014, phường Thảo Đầu, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

100.

VÕ HỒNG MI, sinh ngày 08/4/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 21, đường Cao Thành 2, khóm 013, phường Cao Thành, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

101.

NGUYỄN THỊ TIÊN, sinh ngày 19/02/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 2, số 5, ngõ 33, đường Linh Trung, khóm 008, phường Linh Đông, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

102.

TRƯƠNG THỊ BÉ, sinh ngày 15/02/1986 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Lầu 6/5, số 67, đường Quốc Dân Bát, khóm 019, phường Quốc Thịnh, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

103.

TRẦN VIÊN XUÂN, sinh ngày 19/3/1978 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 42-1 ngõ 45, đường Minh Đăng, đoạn 1, khóm 16, phường Cam Bình, quận Thụy Phương, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

104.

TRỊNH THỊ THƯƠNG, sinh ngày 23/9/1989 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 2 ngõ 76, phố Tự Cường, khóm 6, phường Đại Xã, quận Đại Xã, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

105.

DƯƠNG MỸ DUYÊN, sinh ngày 02/7/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 54 ngõ 48, phố Đại Nhân, khóm 10, phường Tùng Dương, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

106.

TRẦN THỊ CÚC, sinh ngày 16/9/1979 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 3 ngõ 126, đường Phục Hưng, đoạn 2, khóm 12, phường Khanh Khẩu, quận Vụ Phong, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

107.

TẠ THỊ THẢO, sinh ngày 03/3/1999 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 3 ngõ 126, đường Phục Hưng, đoạn 2, khóm 12, phường Khanh Khẩu, quận Vụ Phong, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

108.

PHAN THỊ THÚY, sinh ngày 01/01/1977 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 164-2, phố Phúc Ngũ, khóm 29, phường Bách Phúc, quận Thất Đổ, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

109.

HUỲNH THỊ HẰNG, sinh ngày 18/5/1980 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 2 số 2 ngõ 68, đường Thanh Niên, khóm 13, phường Trung Trình, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

110.

NGUYỄN THANH DIỆU, sinh ngày 29/01/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 167 ngõ 177, phố Tường Phong, khóm 11, phường Kiến Quốc, quận Trung Kính, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

111.

ĐẶNG THỊ HOÀNG ĐÀO, sinh ngày 21/4/1986 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Lầu 20 số 33-1, phố Bách Niên 2, khóm 40, phường Bách Niên, quận Long Đàm, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

112.

ỪNG CÚN PHÙNG, sinh ngày 15/01/1991 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 59 ngõ 14, phố Bảo An, đoạn 1, khóm 18, phường Tây Thịnh, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

113.

ĐỖ THỊ BẰNG, sinh ngày 19/4/1965 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 4 ngõ 300, đường Bát Đức, đoạn 2, khóm 12, phường Bi Đầu, quận Trung Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

114.

PHẠM THỊ VIỄN, sinh ngày 09/10/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 275, đường Đại Đồng, khóm 7, phường Trung Phố, quận Tam Hiệp, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

115.

NGUYỄN THỊ MINH, sinh ngày 10/9/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 5 số 64, đường Cửu Như I, khóm 2, phường Bảo Hoa, quận Tam Dân, Tp Cao Hùng

Giới tính: Nữ

116.

LÊ THỊ THÙY TRANG, sinh ngày 16/8/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 618, đường Trung Phong, khóm 6, phường Điểu Thụ Lâm, quận Long Đàm, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

117.

LIỀU THỊ MAI, sinh ngày 25/9/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 3 số 69, đường Kiến Quốc, khóm 7, phường Phúc Doanh, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

118.

NGUYỄN THỊ HỒNG KHANH, sinh ngày 27/4/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 38 ngõ 426, đường Đấu Uyển, đoạn 2, khóm 5, phường Trung Liêu, thị trấn Bắc Đầu, huyện Chương Hóa

 Giới tính: Nữ

119.

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG, sinh ngày 20/5/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3 số 4 ngõ 59, đường Nội Hồ, đoạn 3, khóm 13, phường Kim Long, quận Nội Hồ, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

120.

DƯƠNG THỊ THUẬN, sinh ngày 22/9/1979 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 331, đường Dương Tân, đoạn 3, khóm 2, phường Thụy Nguyên, quận Dương Mai, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

121.

NGÔ THỊ NGỌC THU, sinh ngày 20/11/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3 số 36 ngách 13 ngõ 483, đường Thanh Vân, khóm 9. phường Thanh Hòa, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

122.

NGUYỄN THỊ DUYÊN KIỀU, sinh ngày 17/8/1975 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 6 số 11 ngách 12 ngõ 52, phố Ôn Châu, khóm 1, phường Nam Phố, quận Đào Viên, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

123.

HONG CÓNG VẦN, sinh ngày 04/7/1991 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 3 số 18 ngõ 8, phố Trúc Liên, khóm 14, phường Đỉnh Trúc, khu Đông, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

124.

VÕ NGỌC DIỄM, sinh ngày 10/01/1973 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 50 phố Trang Kính, khóm 33, phường Trang Kính, TP Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

125.

HOÀNG THỊ TỨ, sinh ngày 16/02/1980 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 69 Hữu Tài, khóm 6, thôn Hữu Tài, xã Bao Trung, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

126.

PHẠM THỊ KIM NHANH, sinh ngày 20/02/1987 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 53 Tam Tầng, khóm 25, phường Phúc An, quận Đại Khê, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

127.

LA THỊ TRÚC TUYỀN, sinh ngày 30/8/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 4 số 10 ngõ 146, phố Tân Quang, khóm 13, phường Tân Quốc, TP Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

128.

NGUYỄN THỊ NGA, sinh ngày 17/5/1979 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 8, phố Tín Nghĩa, khóm 1, phường Phú Cương, quận Dương Mai, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

129.

PHỒNG TẰNG CÚ, sinh ngày 21/10/1984 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Lầu 4 số 11, đường Công Viên, khóm 1, phường Nghĩa Học, quận Thái Sơn, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

130.

HUỲNH THỊ THU NGA, sinh ngày 12/11/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 15-2 Tứ Phân, khóm 6, thôn Lật Lâm, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

131.

HUỲNH THỊ ÚT, sinh ngày 12/6/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 161-2, đường Lục Phú, khóm 17, phường Doanh Bàn, quận Lô Trúc, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

132.

ĐỖ THỊ CẨM HỒNG, sinh ngày 06/12/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4 số 7 ngõ 3, đường Công Dân, khóm 2, phường Tam Dân, thị trấn Thành Công, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

133.

TRẦN THỊ BÉ NHUNG, sinh ngày 16/7/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 93-2, đường Hoa Tân Nhị, khóm 7, phường Hữu Nhị, quận Thất Đổ, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

134.

NGUYỄN TRẦN THỊ NGỌC HOA, sinh ngày 24/6/1986 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 36 ngõ 225, đường Khải Văn, khóm 6, phường Chi Ba, quận Trung Lịch, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

135.

PHAN THỊ KIM TIỀN, sinh ngày 25/11/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 4 số 27, đường Lập Đức, khóm 2, phường Thanh Khê, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

136.

ĐỖ ANH ĐÀO, sinh ngày 25/7/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 8 số 41 ngõ 399, đường Văn Học, khóm 55, phường Phúc Sơn, quận Tả Doanh, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

137.

LÊ THỊ NHƯỢNG, sinh ngày 12/3/1974 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 5 số 29, phố Trung Hoa, đoạn 1, khóm 36, phường Tân Lộ, quận Quy Sơn, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

138.

TRẦN THU HƯƠNG, sinh ngày 09/11/1984 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 78 ngách 2 ngõ 353, đường Trung Chính I, khóm 34, phường Xa Cước, quận Đại Thụ, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

139.

TRẦN THỊ HOA, sinh ngày 27/02/1985 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 9-1 ngõ Sơ Trung, khóm 26, thôn Vĩnh Bình, xã Trung Liêu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

140.

TRẦN THỊ LỢI, sinh ngày 02/9/1973 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 5 số 671, đường Trung Cảng, khóm 4, phường Trung Nguyên, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

141.

PHẠM THỊ DỊU, sinh ngày 25/11/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 2 số 53, phố Ngũ Hoa, khóm 17, phường Minh Đức, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

142.

KIỀU VÂN ANH, sinh ngày 29/10/1982 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Lầu 6 số 1 ngõ 368, phố Ngô Hưng, khóm 12, phường Huệ An, quận Tín Nghĩa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

143.

HUỲNH PHƯƠNG YẾN, sinh ngày 16/9/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 7-1 số 246, đường Hoàn Hà Nam, khóm 8, phường Thành Công, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

144.

BÙI THỊ VIỆT HÀ, sinh ngày 23/4/1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 2-1 số 83, đường Thủy Nguyên, khóm 14, phường Võng Khê, quận Trung Chính, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

145.

NGUYỄN THỊ QUỲNH, sinh ngày 18/01/1991 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 8 ngõ 90, đường Gia Viên, đoạn 1, khóm 10, phường Trung Sơn, quận Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

146.

TRẦN THỊ THÙY LINH, sinh ngày 12/10/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 127, đường Trung Hoa Nam, đoạn 1, khóm 23, phường Đại Trung, khu Nam, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

147.

NGUYỄN THỊ THÙY LINH, sinh ngày 24/7/1976 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 95, phố Tây Vinh, khóm 4, phường Tây Vinh, khu Tây, TP Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

148.

NGUYỄN THỊ HẢO, sinh ngày 05/10/1988 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 94-10, đường Đại Đức, khóm 2, phường Phụng Khẩu, quận Tân Hóa, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

149.

NGUYỄN THỊ THU HẰNG, sinh ngày 12/12/1977 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 373, đường Bắc Nghi, đoạn 8, khóm 1, phường Đại Lâm, quận Bình Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

150.

ĐINH THỊ QUYẾN, sinh ngày 15/12/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 185-2, đường Trung Sơn, đoạn 1, khóm 19, phường Dục Anh, quận Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

151.

NGUYỄN THU NHẠN, sinh ngày 09/9/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 6 ngách 34 ngõ 143, đường Viên Sơn, khóm 23, phường Gia Khánh, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

152.

HUỲNH LAN CHI, sinh ngày 09/10/1986 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 12 số 175, đường Thanh Thủy, khóm 18, phường Thanh Khê, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

153.

ĐOÀN NGỌC NƯƠNG, sinh ngày 13/3/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 56, đường Hoa Tân 1, khóm 8, phường Hữu Nhất, quận Thất Đỗ, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

154.

TRẦN THỊ NGỌC TÍM, sinh ngày 20/02/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2 ngõ 37, đường Điểu Tùng, khóm 15, phường Ái Nội, quận Diêm Thủy, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

155.

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN, sinh ngày 03/5/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2 ngách 35 ngõ 188, đường Phục Hưng, đoạn 3, khóm 2, phường Nhân Ái, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

156.

NGUYỄN THU LOAN, sinh ngày 16/4/1980 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 23-1 Phong Quỳ Vĩ, khóm 15, phường Phong Quỳ, TP Mã Công, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

157.

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO, sinh ngày 22/01/1975 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 1 ngõ 26, phố Quốc Hoa, khóm 28, phường Hán Dân, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

158.

VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG, sinh ngày 25/11/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 288-3, phố Nam Tân, khóm 26, phường Cát Nhân, quận Nhân Ái, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

159.

TRẦN QUỐC MINH, sinh ngày 28/01/1957 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 102, đoạn 3, đường Mộc Trạch, khóm 013, phường Mộc Trạch, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nam

160.

LÊ THỊ TRÚC NGÂN, sinh ngày 19/02/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 96, đường Hoa Dự, khóm 008, thôn Hoa Dự, xã Vọng An, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

161.

LÊ THỊ KHOA, sinh ngày 02/01/1980 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 34, Tứ Công Tử, khóm 004, phường Khê Châu, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

162.

NGUYỄN THỊ HOA, sinh ngày 16/12/1976 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 668, lầu 10, đường Cơ Trường Bắc, khóm 043, phường Đàm Tuân, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

163.

NGUYỄN THỊ MỘNG THÙY, sinh ngày 05/3/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 13, ngách 24, ngõ 184, đoạn 5, đường An Quân, khóm 003, phường An Phú, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

164.

TRẦN THỊ LAN, sinh ngày 10/3/1981 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Lầu 3, số 170, đường Thái Hưng, khóm 017, phường Sơn Minh, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

165.

DỐNG MỸ DÌN, sinh ngày 06/5/1988 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 422/10, đường Đại Xương 1, khóm 025, phường Loan Ái, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

166.

PHẠM THỊ KIM BẰNG, sinh ngày 26/10/1991 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 13, số 5/9, đường Giới Thọ, khóm 027, phường Phước An, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

167.

NGUYỄN THỊ TRANG, sinh ngày 04/3/1992 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 4, Điền Liêu Tử, khóm 013, phường Thượng Điền, khu Dương Mai, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

168.

PHẠM THU DANG, sinh ngày 04/9/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 42, Khê Tâm Liêu, khóm 006, thôn Văn Phong, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

169.

ĐẶNG THỊ KIM TIỀN, sinh ngày 19/9/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 61, đường Văn Quang, khóm 014, thôn Lạc Thiện, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

170.

ĐẶNG THỊ THÚY LOAN, sinh ngày 15/5/1987 tại Long An

Hiện trú tại: Số 3, ngách 6, ngõ 20, đường Dân Chủ, khóm 007, phường Bắc Hưng, khu Long Đàm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

171.

PHẠM THÚY LY, sinh ngày 16/6/1985 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 52, đường Đông Quan, khóm 010, phường Khánh Phúc, khu Đông Thế, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

172.

LIÊU THỊ THANH THÚY, sinh ngày 14/6/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 107, đường Vĩnh Phong, khóm 005, thôn Phong Nam, xã Phú Lý, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

173.

NGUYỄN THỊ HỒNG LỰU, sinh ngày 16/6/1980 tại Long An

Hiện trú tại: Số 93, đường An Thông, khóm 026, thôn Ngô Giang, xã Phú Phường, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

174.

LẦM CÂY CHÁNH, sinh ngày 20/8/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 28, hẻm 8, ngách 33, ngõ 347, đường Kim Long, khóm 003, phường Trung Chính, khu Long Đàm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

175.

NGUYỄN NGỌC HÙNG, sinh ngày 16/10/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 1390, đường Cơ Trường, khóm 026, phường Nhân Ái, khu Nhân Đức, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

176.

HỒ THỊ HỒNG PHƯƠNG, sinh ngày 27/10/1980 tại Long An

Hiện trú tại: Lầu 2, số 98, đường Hòa Hân, khóm 016, phường Tân Hạ, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

177.

PHAN THỊ NGA, sinh ngày 20/3/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 27, đường Liệt Mỹ, khóm 012, phường Tây An, khu Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

178.

ỪNG ỬNG MÙI, sinh ngày 10/11/1991 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 1, đường Gia Vân, khóm 007, phường Quan Sơn, khu Giáp Tiên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

179.

BẾ HUỆ TRÌNH, sinh ngày 03/9/1984 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 240/1, đường Nam Hòa, khóm 031, phường Chính Nghĩa, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

180.

HỨA THỊ HỒNG, sinh ngày 19/11/1975 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 239, đường Đức Xương, khóm 003, phường Tín Nghĩa, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

181.

NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY, sinh ngày 10/4/1990 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 148, đoạn 3, đường Trung Chính Bắc, khóm 017, phường Mã Miểu, khu Qui Nhân, TP. Đài Nam Giới tính: Nữ

 

182.

LÊ THỊ KIM DUYÊN, sinh ngày 10/12/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 4, ngách 13, ngõ 2, đoạn 4, đường Công Học, khóm 014, phường Điền Đông, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

183.

TRẦN THỊ ÊN, sinh ngày 03/02/1971 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 12, đường Trấn Nam, khóm 009, phường Trấn Bình, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

184.

PHAN THỊ DIỆU, sinh ngày 01/01/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 1, đường Đại Hưng Thập Cửu, khóm 004, phường Quang Hòa, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

185.

PHẠM THỊ DUNG, sinh ngày 09/9/1968 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 11, Du Thố Trang, khóm 006, thôn Du Đông, xã Khê Khẩu, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

186.

PHAN THỊ THOÀN, sinh ngày 25/01/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 48, đường Hoa Sơn, khóm 006, phường Đỉnh Giai, khu Đại Thổ, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

187.

LÊ THỊ OANH, sinh ngày 25/8/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1, ngách 1, ngõ 65, đường Thuận Ngư, khóm 024, phường Hưng Ngư, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

188.

LẦM SỔI QUẤN, sinh ngày 12/9/1989 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 31, đường Nam Quang, khóm 005, phường Trung Hòa, khu Nam Đôn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

189.

PHẠM THỊ QUYỀN TRANG, sinh ngày 15/5/1982 tại Long An

Hiện trú tại: Số 53, đường Song Cảnh, khóm 026, phường Tân Sanh, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

190.

NGUYỄN THỊ HUYỀN, sinh ngày 14/7/1974 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 124/4, đường Tây Hòa, khóm 014, phường Tây Hòa, khu Tướng Quân, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

191.

TRẦN MỸ THUẬN, sinh ngày 09/6/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 148, đường Sa Đôn, khóm 005, phường Tân Dân, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

192.

NGUYỄN KIM PHỤNG, sinh ngày 01/01/1991 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 4/12, đường An Tây, khóm 007, phường An Chiêu, khu Yến Sào, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

193.

NGUYỄN THỊ MAI THANH, sinh ngày 02/8/1966 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Số 17, lầu 8, ngõ 275, đường Trung Hoa, khóm 011, phường Gia Minh, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

194.

NGUYỄN THỊ THU HIỀN, sinh ngày 12/6/1987 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 531, lầu 11/2, đường Trung Chính Bắc, khóm 002, phường Tùng Niêu, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

195.

CHÍ ỬNG MÚI, sinh ngày 15/4/1986 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 279, đường Dân Quyền, khóm 033, phường Kỳ Lố, khu Gia Định, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

196.

NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG, sinh ngày 13/6/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 204/6, đường Quỳnh Lâm, khóm 015, phường Quỳnh Lâm, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

197.

HUỲNH NGỌC ÁI, sinh ngày 20/5/1992 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 1, lầu 3, ngõ 173, đường Thần Lâm Nam, khóm 014, phường Nhã Phong, khu Đại Nhã, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

198.

NGUYỄN THỊ TIỀN, sinh ngày 20/8/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 507, đường Trung Sơn Nam, khóm 006, phường Trung Trang, khu Đại An, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

199.

TRẦN THỊ QUYÊN, sinh ngày 01/01/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 5/18, đường Nam Thế, khóm 006, thôn Nam Thế, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

200.

ĐÀO THỊ SÁNG, sinh ngày 20/11/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 13, đường Quang Phục, khóm 011, phường Lục Bửu, khu Đại Nhã, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

201.

TRẦN THỊ MY SƠN CA, sinh ngày 11/7/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 18, ngách 9, ngõ 43, đường Phú Phong 1, khóm 001, phường Phú Phong, khu Dương Mai, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

202.

BÙI THỊ THU THẢO, sinh ngày 15/5/1986 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 390, đường Diệm Châu, khóm 003, thôn Diệm Phố, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

203.

BÙI THỊ NGỌC DUNG, sinh ngày 14/8/1984 tại Giang

Hiện trú tại: Số 101/1, đường Trung Trang, khóm 011, thôn Trung Trang, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

204.

NGUYỄN THỊ THÚY AN, sinh ngày 25/11/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 45, đường Siêu Đức, khóm 010, thôn Thuận Thiên, thị trấn Thố Khổ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

205.

NGUYỄN THỊ THÚY TRƯỜNG, sinh ngày 25/3/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 359/1, đường Thành Công, khóm 011, phường Thành Công, thành phố Đầu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

206.

NGUYỄN THỊ MINH HIỀN, sinh ngày 06/7/1980 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 19/8, ngõ 1, đường Nhân Hòa, khóm 012, thôn Khê Nam, xã Nam Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

207.

PHAN KIM NGÂN, sinh ngày 10/9/1988 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 23, ngách 21, ngõ 165, đường Quốc Dân, khóm 017, phường Đại Ân, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

208.

PHẠM THỊ MAI PHƯƠNG, sinh ngày 12/7/1990 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 7 số 1 ngõ 436, đường Dân Tộc, khóm 17, phường Thủy Nam, quận Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

209.

NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO, sinh ngày 07/8/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3 số 17 ngõ 143, phố Thủy Nguyên, đoạn 1, khóm 2, phường Học Phủ, quận Đạm Thủy, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

210.

LỘC LỤC MÚI, sinh ngày 31/8/1991 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 511, đường An Trung, đoạn 6, khóm 3, phường Thành Chung, quận An Nam, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

211.

NGUYỄN THỊ CẨM TÚ, sinh ngày 26/6/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 4, đường Tế Nam, đoạn 2, khóm 17, phường Văn Bắc, quận Trung Chính, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

212.

VĂN TUYẾT MAI, sinh ngày 20/02/1983 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 22 ngõ 28, phố Phong Niên, khóm 13, phường Hải Sơn, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

213.

HOÀNG DIỆU HƯƠNG, sinh ngày 23/6/1980 tại Lạng Sơn

Hiện trú tại: Lầu 2 số 21 ngách 1 ngõ 108, phố Nam Liêu, khóm 12, phường Nam Liêu, khu Bắc, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

214.

ĐOÀN THỊ NGỌC SƯƠNG, sinh ngày 24/11/1992 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 10-5 Tân Trang Tử, khóm 11, thôn Long Thăng, xã Tạo Kiều, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

215.

TRẦN THỊ MAI, sinh ngày 16/02/1988 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 4 số 12 ngõ 200, đường Bảo Tân, khóm 14, phường Tân An, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

216.

TRỊNH THỊ HUYỀN TRANG, sinh ngày 20/5/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 12 ngõ 1022, đường Giới Thọ, đoạn 2, khóm 3, phường Thụy Phát, TP Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

217.

TRẦN THỊ TIẾN, sinh ngày 05/4/1970 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 123, phố Thắng Lợi, khóm 14, phường Tân Nam, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

218.

TRẦN THỊ QUYẾN, sinh ngày 09/01/1984 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 138, khóm 8, thôn Phúc Ốc, xã Nam Can, huyện Liêu Giang, Phúc Kiến

Giới tính: Nữ

219.

TRẦN THỊ HÒA, sinh ngày 10/01/1989 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 2 ngõ 19, đường Quang Minh, khóm 16, thôn Tân Cảng, xã Thần Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

220.

CHỀ LỶ DẾNH, sinh ngày 02/01/1989 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 80-2 Quả Vi, khóm 8, phường Luân Nội, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

221.

CAO THỊ THANH TUYỀN, sinh ngày 06/4/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 422, đường Hưng Đông, khóm 38, phường Hưng Đông, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

222.

NGUYỄN KIM TRÌNH, sinh ngày 10/4/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 4 ngõ 270, đường Phùng Giáp, khóm 9, phường Long Sơn, quận Thụy Phương, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

223.

VĂN THỊ THUẬN, sinh ngày 01/8/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 3 ngách 41 ngõ 148, đường Chính Nghĩa, khóm 2, phường Bắc Quý, quận Bình Trấn, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

224.

NGUYỄN THỊ TUYẾN, sinh ngày 18/9/1986 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2-46 số 332, đường Trung Hoa, đoạn 2, khóm 1, phường Tân Trung, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

225.

LÂM THỊ THIÊM, sinh ngày 15/10/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 16 ngõ 58, phố Phúc Đức, khóm 24, phường Lâm Đầu, TP Đấu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

226.

NGUYỄN THỊ KIM DUNG, sinh ngày 14/7/1987 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 10 ngõ 22, đường Tân Vinh, khóm 16, phường Tân Thế, quận Bình Trấn, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

227.

TRẦN THỊ DANH, sinh ngày 01/5/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 141, thôn Lục Hợp, khóm 19, phường Tân Hoa, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

228.

HUỲNH THỊ KIM HƯỞNG, sinh ngày 15/5/1990 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 68 ngách 26 ngõ 181, phố An Hưng, khóm 8, phường Công Ôn, quận An Nam, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

229.

NGUYỄN THỊ DIỄM TRÚC, sinh ngày 16/4/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 80, phố Phố Đông, khóm 29, phường Phố Viên, quận Vĩnh Khang, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

230.

BÙI THỊ TƯỜNG VI, sinh ngày 02/5/1979 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 738, đường Hiệp Thiên, phường Đại Khanh, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

231.

PHẠM THỊ MAI, sinh ngày 09/9/1991 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 369, đường Thái Bình, khóm 17, thôn Thái Bình, xã Bi Nam, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

232.

PHẠM THỊ THÙY, sinh ngày 11/5/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 57 ngõ 172, phố Hành Đại, khóm 18, phường Nhị Hành, quận Nhân Đức, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

233.

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG, sinh ngày 15/10/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 17 ngách 119 ngõ 103, đường Nội Hồ, đoạn 2, khóm 6, phường Hồ Tân, quận Nội Hồ, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

234.

LÊ THỊ HỒNG NHUNG, sinh ngày 09/3/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 181-10, đường Chính Tín, khóm 17, phường Tín Lục, quận Tín Nghĩa, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

235.

TRƯƠNG THỊ NGUYỆN, sinh ngày 19/9/1971 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 3 số 1 ngách 21 ngõ 109, đường Bảo Nghị, khóm 23, phường Mộc Tân, quận Văn Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

236.

ĐOÀN THỊ THỦY, sinh ngày 07/4/1983 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Số 16 ngõ 59, phố Cẩm Tây, khóm 16, phường Dân Quyền, quận Đại Đồng, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

237.

NGUYỄN THỊ KIM LOAN, sinh ngày 02/6/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 31 ngõ 300, đường Đại Độ, đoạn 3, khóm 22, phường Nhất Đức, quận Bắc Đầu, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

238.

VÒNG SẾNH MÙI, sinh ngày 01/5/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 5 ngõ 50, đường Hà Nam 1, khóm 7, phường Tam Dân, quận Trung Lịch, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

239.

LƯ THỊ NGHĨA, sinh ngày 02/10/1989 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 19 số 43, đường Trung Hoa, đoạn 1, khóm 32, phường Dục Sinh, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

240.

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG, sinh ngày 06/11/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 62-5, đường Trung Sơn, khóm 3, phường Tiêm Lư, quận Thạch Môn, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

241.

TRẦN THỊ THANH MAI, sinh ngày 02/8/1991 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 14-2 Chiếu Kính, khóm 8, phường Chiếu Môn, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

242.

NGUYỄN CẨM HƯỜNG, sinh ngày 10/3/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 2 số 53, phố Phú Dương, khóm 16, phường Lê Bình, quận Tín Nghĩa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

243.

ĐINH THỊ THỦY, sinh ngày 28/10/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 4 số 7-1 ngõ 212, đường La Tư Phúc, đoạn 5, khóm 20, phường Vạn Niên, quận Văn Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

244.

BÙI THỊ THU HUYỀN, sinh ngày 10/02/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 206, phố Lục Đỗ, khóm 11, phường Lục Đỗ, quận Thất Đỗ, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

245.

DƯƠNG MUỘI, sinh ngày 10/4/1973 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 50 ngách 108 ngõ 776, đường Thạch Viên, khóm 12, phường Thụy Nguyên, quận Đại Khê, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

246.

ĐỖ THỊ HÒA, sinh ngày 01/12/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 7 ngõ 363, đường Trung Hưng, khóm 18, phường Cửu Long, quận Long Đàm, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

247.

VÕ DUY PHƯƠNG, sinh ngày 23/01/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 20, đường Hạnh Phúc, khóm 1, phường Trung Chính, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

248.

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG, sinh ngày 25/10/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 10 ngách 22 ngõ 112, phố Quốc Quang, khóm 16, phường Quốc Hoa, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

249.

NGUYỄN THỊ THÚY, sinh ngày 13/12/1981 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 13-2 ngõ 78, phố Bát Đức, khóm 8, phường Bát Đức, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

250.

NGUYỄN KIM KHÁNH, sinh ngày 16/9/1969 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 4 số 8 ngách 2 ngõ 58, đường Kiến Mỹ, khóm 16, phường Phong Công, khu Đông, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

251.

NGUYỄN NGỌC SƯƠNG, sinh ngày 15/3/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 193, phố Phúc Hưng 3, khóm 2, phường Toàn Hưng, quận Thái Sơn, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

252.

NGUYỄN THỊ MAI TRANG, sinh ngày 28/8/1973 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2 số 8 ngách 46 ngõ 58, đường Thừa Đức, đoạn 4, khóm 10, phường Thừa Đức, quận Sỹ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

253.

CHÂU THỊ THU THẢO, sinh ngày 15/8/1985 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2 số 278, đường Trung Ương, đoạn 4, khóm 18, phường Đỉnh Phúc, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

254.

LÊ THỊ THANH THÚY, sinh ngày 05/01/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 4 số 23 ngõ 85, đường Trung Hòa, khóm 31, phường Trung Hòa, quận Trung Sơn, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

255.

PHẠM HỒNG NHIÊN, sinh ngày 22/02/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 7 ngõ 97, đường Hoa Tân 2, khóm 9, phường Hữu Nhị, quận Thất Đỗ, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

256.

TRẦN THỊ THỦY, sinh ngày 14/01/1984 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 1/25, đường Hậu An, khóm 001, thôn Hậu An, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

257.

NGUYỄN THỊ BÍCH LY, sinh ngày 03/10/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 44/1, đường Diêm Viên, khóm 009, thôn A Cần, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

258.

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG, sinh ngày 08/8/1989 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 217, đường Văn Hóa, khóm 031, thôn Nội Thố, xã Nội Thố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

259.

TRẦN THỊ NHƯ, sinh ngày 11/4/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 110, khóm 007, thôn Phục Hưng, xã Nam Can, huyện Liên Giang, Phúc Kiến

Giới tính: Nữ

260.

LÝ HUỆ NGHĨA, sinh ngày 28/10/1971 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 218, đường Trung Hoa 2, khóm 001, phường Ngũ Vương, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

261.

PHẠM THỊ HOÀI, sinh ngày 09/7/1987 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 211, đường Tứ Nam, khóm 011, thôn Nam Kiền, xã Vĩnh Tịnh, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

262.

TRẦN THỊ BÍCH, sinh ngày 12/11/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 5, Trâu Thố Luân, khóm 010, phường Thủy Nguyên, khu Đạm Thủy, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

263.

MAI THỊ THÚY, sinh ngày 15/10/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 15, Công Bố Tử, khóm 009, phường Hiền Hiếu, khu Đạm Thủy, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

264.

TRẦN THỊ ÚT, sinh ngày 20/8/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 3, đường Quá Cấu, khóm 012, thôn Quá Cấu, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

265.

KIỀU THỊ THẢO, sinh ngày 04/01/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 137, đường Đại Sơn, khóm 013, thôn Đại Sơn, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

266.

LÊ THỊ XINH, sinh ngày 12/02/1987 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 25, ngách 46, ngõ 4, đoạn 4, đường An Trung, khóm 009, phường Viên Trung, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

267.

NGUYỄN THỊ ĐỆ, sinh ngày 21/01/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 123/15, đường Nội Hồ, khóm 012, phường Nội Hồ, thị trấn Thông Tây, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

268.

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, sinh ngày 20/02/1990 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 81/2, ngõ 147, đường Đông Minh, khóm 024, phường Tây Vinh, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

269.

TRẦN THỊ THÙY NGA, sinh ngày 01/3/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 92/10, đường Đĩnh Phù, khóm 007, thông Thăng Bình, xã Trúc Bình, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

270.

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC, sinh ngày 15/9/1982 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 340, đoạn 2, đường Phân Thảo, khóm 007, phường Tân Trang, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

271.

PHẠM THỊ KIM CHI, sinh ngày 08/6/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 410, đường Trà Sơn, khóm 010, thôn Cảng Khẩu, xã Mãn Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

272.

ĐOÀN THỊ HOÀNG DIỆU, sinh ngày 20/11/1979 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 14, đường Anh Nghĩa, khóm 003, thôn Hợp Hưng, xã Nhị Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

273.

NGUYỄN THỊ THU CÚC, sinh ngày 04/01/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 137, đường Bình Đông, khóm 031, phường Tân An, khu Bình Trấn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

274.

PHẠM THỊ THU LAN, sinh ngày 19/9/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 52/18, đường Trung Sơn, khóm 021, thôn Ngọc Quang, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

275.

LƯU THỊ THUẬN, sinh ngày 02/9/1989 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 197, đường Công Giáo, khóm 024, phường Tân Nhân, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

276.

TRẦN THỊ TÚ TRÌNH, sinh ngày 16/5/1991 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 23, đường Trung Hưng, khóm 009, thôn Thạch Môn, xã Quốc Tính, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

277.

NGUYỄN THỊ BÉ, sinh ngày 19/10/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 137, lầu 13, đường Khạm Đinh 3, khóm 015, phường Khạm Đinh, khu Đạm Thủy, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

278.

TRẦN THỊ YẾN, sinh ngày 03/11/1978 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 12/5, Thập Ngũ Nhàn, khóm 013, phường Vọng Nhàn, khu Tân Ốc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

279.

VŨ THỊ THẮM, sinh ngày 26/3/1970 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Số 42, ngách 2, ngõ 3, đoạn 1, đường Du Viên, khóm 011, phường Thụy Canh, khu Đại Thổ, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

280.

HỒ TUYẾT HƯƠNG, sinh ngày 10/11/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 9, đường Xã Khấn, khóm 011, thôn Nghĩa Long, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

281.

LƯU THỊ PHƯỢNG, sinh ngày 17/02/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 32, ngách 17, ngõ 16, đường An Bắc, khóm 005, phường Thạch Môn, khu Bình An, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

282.

NGUYỄN LÊ BẢO NGỌC, sinh ngày 28/10/1996 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 8, lầu 2, ngách 2, ngõ 196, đường Dân An, khóm 006, phường Quang Minh, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

283.

NGUYỄN THỊ MINH THƯ, sinh ngày 09/4/2001 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 28/2, ngõ 461, đoạn 2, đường Trung Chính, khóm 015, phường Chương An, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

284.

NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT, sinh ngày 14/6/1974 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Số 28/2, ngõ 461, đoạn 2, đường Trung Chính, khóm 015, phường Chương An, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

285.

HUỲNH BÍCH ĐÀO, sinh ngày 10/9/1986 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 33/18, đoạn 2, đường Kim Hoa, khóm 006, phường Quốc Trạch, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

286.

TRẦN THỊ TIÊN TRANG, sinh ngày 11/10/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 416, đoạn 3, đường Vĩnh Thành, khóm 012, phường Phủ Nam, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

287.

HOÀNG THỊ KIM HUỆ, sinh ngày 17/10/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 66, ngõ 1, đường Trung Sơn Đông, khóm 001, phường Triều Dương, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

288.

PHẠM THỊ HƯƠNG, sinh ngày 01/3/1988 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 18/2, ngách 20, ngõ 72, đường Anh Minh 1, khóm 013, đường Trúc Đông, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

289.

NGUYỄN THỊ KIM THƠ, sinh ngày 04/01/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 1, ngõ 408, đường Dân Tộc, khóm 008, phường Thủy Hà, khu Lư Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

290.

NGUYỄN THỊ BẾN, sinh ngày 05/4/1991 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 27, ngõ 272, đường Dụ Dân, khóm 017, phường Học Sỹ, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

291.

TRẦN THỊ THẮM, sinh ngày 16/02/1984 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 46, đường Trung Hoa, khóm 011, phường Hải Phố, khu Hồ Nội, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

292.

NGUYỄN THỊ NGỌC, sinh ngày 22/12/1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 14 ngách 7 ngõ 132, đường Sa Điền, đoạn 2, khóm 14, phường Tân Hưng, quận Đại Đỗ, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

293.

NGUYỄN THỊ THOAN, sinh ngày 06/11/1985 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 3 số 110, đường Lâm Sâm, khóm 22, phường Tân Hưng, quận Trung Lịch, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

294.

LÊ THỊ KIM NHUNG, sinh ngày 10/10/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 30 ngõ 307, phố Cam Viên, đoạn 1, khóm 1, phường Cam Viên, quận Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

295.

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG, sinh ngày 04/02/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 2 số 28 ngách 13 ngõ 82, phố Xương Bình, khóm 7, phường Xương Tín, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

296.

TRẦN THỊ TRÚC PHƯỢNG, sinh ngày 03/11/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 96, đường Trung Chính, đoạn 2, khóm 2, phường Văn Hiền, quận Nội Hồ, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

297.

NGUYỄN THỊ HẰNG, sinh ngày 08/10/1979 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 4 ngõ 241, đường Song Vinh, khóm 41, phường Song Liên, quận Bình Trấn, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

298.

TRẦN LÊ NGỌC TRÂM, sinh ngày 11/12/1990 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 11, phố Tự Cường 2, khóm 14, phường Đông Lâm, quận Lâm Khẩu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

299.

CHÁU GÌ PHẮN, sinh ngày 20/5/1985 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 172, đường Cao Nguyên, khóm 11, phường Cao Nguyên, quận Long Đàm, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

300.

PHẠM THỊ ÁNH DƯƠNG, sinh ngày 05/11/1977 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 10 ngõ 103, đường Hòa Mục, khóm 6, phường Đại Tân, TP Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

301.

NGUYỄN NGỌC YÊN, sinh ngày 14/3/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 58-2 Phúc Tinh, khóm 2, thôn Phúc Tinh, xã Công Quán, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

302.

TRẦN THỊ THÚY HẢO, sinh ngày 04/8/1966 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Số 67-7 Quan Âm, khóm 5, phường Quan Âm, quận Quan Âm, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

303.

PHẠM THỊ MỸ LINH, sinh ngày 02/02/1985 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Lầu 8 số 9-2, đường Long An, khóm 6, phường Long Phượng, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

304.

BÙI THỊ CÀ SU, sinh ngày 02/10/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 16 ngõ Đại Thành, khóm 8, phường Đại Thành, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

305.

ĐỖ MỸ HỒNG, sinh ngày 11/8/1987 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3-13 số 265, đường Hoàn Nam, đoạn 2, khóm 35, phường Tân Phú, quận Bình Trấn, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

306.

TIÊU NGỌC BÌNH, sinh ngày 02/4/1996 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 65 ngõ 162, đường Vinh Dân, khóm 19, phường Trung Chính, quận Trung Lịch, TP Đào Viên

Giới tính: Nam

307.

HOÀNG THỊ DUYẾN, sinh ngày 27/02/1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 15 ngõ 17, đường Long Xã, khóm 22, phường Long Tuyền, quận Long Tỉnh, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

308.

THÁI CẨM THO, sinh ngày 30/9/1992 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 107-31 Ngũ Cốc, khóm 3, thôn Ngũ Cốc, xã Công Quán, huyện Miêu Lật

 Giới tính: Nữ

309.

LÊ THỊ HUỆ, sinh ngày 19/12/1975 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Lầu 3 số 10 ngách 2 ngõ 253, phố Kim Môn, khóm 7, phường Đường Xuân, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

310.

NGUYỄN THỊ HOA, sinh ngày 10/8/1988 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Số 102, phố Ma Viên 5, khóm 2, phường Ma Viên, TP Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

311.

PHAN THỊ HIỀN, sinh ngày 09/11/1976 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Số 25 ngách 36 ngõ Vĩnh Lạc, phố Phục Hưng, khóm 3, thôn Công Tây, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

312.

BÙI THỊ PHƯƠNG LOAN, sinh ngày 02/7/1985 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 4-2 số 47, phố Lợi Đông, khóm 28, phường Nhân Hòa, khu Đông, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

313.

LÊ THỊ ĐÀO, sinh ngày 18/8/1972 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 4 số 27 ngõ 222, đường Tín Nghĩa, khóm 3, phường Ngọc Thanh, quận Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

314.

TĂNG THỊ NGỌC ÁNH, sinh ngày 20/3/1968 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 9, phố Đài Mậu 3, khóm 25, phường Trung Kiên, quận Trung Lịch, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

315.

PHẠM THỊ THÊM, sinh ngày 20/6/1988 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 210, đường Gia Lão Nam, khóm 6, phường Gia Lão, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

316.

DỊP SỔI HỒNG, sinh ngày 16/02/1991 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2 số 31 ngõ 91, phố Đại Long, khóm 10, phường Tư Văn, quận Đại Đồng, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

317.

NGÔ PHÂN, sinh ngày 03/01/1959 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3 số 203, đường Bảo Kiều, khóm 14, phường Bảo Phúc, quận Tân Điểm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

318.

PHAN THỊ HẠNH, sinh ngày 01/12/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4 số 20 ngõ 100, phố Hà Biên Bắc, khóm 13, phường Cẩm Giang, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

319.

NGUYỄN THỊ LOAN, sinh ngày 01/01/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 4-2 số 237-4, đường Đại Nhân, khóm 20, phường Giáo Nhân, quận Diêm Trình, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

320.

DƯƠNG THANH TUẤN, sinh ngày 17/4/1982 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 8-4 số 46 ngõ 730, đường Trung Minh Nam, khóm 16, phường Sùng Luân, khu Nam, TP Đài Trung

Giới tính: Nam

321.

VŨ THỊ TUYẾT HẠNH, sinh ngày 01/10/1976 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 127, đường Cơ Long, đoạn 3, khóm 12, phường Học Phủ, quận Đại An, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

322.

LÊ THỊ THẮM, sinh ngày 20/8/1987 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3 số 4 ngõ 24, phố Dân Hữu, khóm 7, phường Trí Quang, quận Vĩnh Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

323.

TRẦN THỊ CẨM NHUNG, sinh ngày 14/11/1986 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 4 số 6, phố Đào Nhị, khóm 11, phường Đông Môn, quận Đào Viên, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

324.

TRẦN THỊ LỆ THI, sinh ngày 24/3/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 1 ngõ Hậu Vỹ, khóm 19, phường Phúc Nhân, quận Đại Khê, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

325.

NGUYỄN THỊ MỘNG NGỌC, sinh ngày 08/10/1984 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 4-10, ngõ Vạn Phong, khóm 2, thôn Vạn Phong, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

326.

TRẦN NHẬT MAI, sinh ngày 06/12/1975 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Lầu 4 số 53, phố Tự Cường, khóm 22, phường Đông Lâm, quận Lâm Khẩu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

327.

PHẠM THỊ KIỀU HUYÊN, sinh ngày 20/6/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 2-1 ngõ 40, đường Quỳnh Lâm, khóm 11, phường Thái Phong, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

328.

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN, sinh ngày 15/3/1969 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 6, đường Thanh Hưng, khóm 8, thôn Bi Đầu, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

329.

ĐÀO THỊ LÝ, sinh ngày 15/10/1970 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Lầu 2 số 13, phố Đại Hán, khóm 27, phường Nhất Đức, quận Đại Khê, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

330.

MẠCH LỆ PHÂN, sinh ngày 04/10/1987 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 2/1, Hồng Mao Thố, khóm 001, phường Hồng Thố, khu Hạ Doanh, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

331.

ĐINH THỊ NGÂN, sinh ngày 16/8/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 33/2, Trung Trang Tử, khóm 005, phường Giáp Trung, khu Hạ Doanh, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

332.

HUỲNH THANH TRÚC, sinh ngày 31/12/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 70, đường Thoại Trúc, khóm 002, thôn Phúc Điền, xã Trúc Điền, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

333.

PHAN THỊ KIM DUYÊN, sinh ngày 16/10/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 3/6, số 5, ngõ 229, đường Luyện Võ, khóm 012, phường Phú Đài, khu Đông, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

334.

TRẦN THỊ THU HIỀN, sinh ngày 10/6/1981 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lầu 10, số 66/32, đường Long An, khóm 024, phường Long Phụng, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

335.

VÕ THỊ THANH THẢO, sinh ngày 23/9/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 22/1, số 336, đường Văn Tân Nam 3, khóm 005, phường Hướng Tâm, khu Nam Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

336.

NGUYỄN THỊ HOÀI THU, sinh ngày 16/6/1973 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 82, đường Quốc Hoa, khóm 009, phường Nguyên An, khu Tây, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

337.

LÊ THỊ TUYẾT NGA, sinh ngày 15/01/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 58/4, đường Ngũ Bắc, khóm 006, phường Ngũ Bắc, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

338.

LA Y KỲ, sinh ngày 23/10/1984 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 265, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 008, phường Tiền Trúc, khu Ô Nhật, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

339.

NGUYỄN THÚY DIỄM, sinh ngày 17/3/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 3/40, đường Hòa Hưng, khóm 001, phường Hòa Hưng, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

340.

NGUYỄN THỊ THẮNG, sinh ngày 02/9/1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 487, đường Hưng Long, khóm 018, phường Thượng Phố, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

341.

NGUYỄN THỊ LAN, sinh ngày 09/9/1979 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 154, ngõ 148, đường Khai Nguyên, khóm 006, phường Nhân Ái, khu Bắc, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

342.

NGUYỄN THÚY HẰNG, sinh ngày 19/5/1980 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 41, đường Hạ Hồ, khóm 009, thôn Đông Hưng, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

343.

ĐẶNG THỊ TY, sinh ngày 04/6/1986 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 52, ngõ 14, đường Lam Điền, khóm 003, phường Khang Thọ, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

344.

NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN, sinh ngày 25/10/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 92/2, đường Bắc Gia, khóm 011, phường Gia Xương, khu Tướng Quân, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

345.

NGUYỄN THỊ CHUYỀN, sinh ngày 20/4/1969 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 56, Chương Công Bắc Cảng, khóm 007, phường Cẩm Vinh, khu Ô Phong, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

346.

NỒNG QUẾ BÌNH, sinh ngày 25/12/1989 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 39, ngõ 522, đoạn 2, đường Sơn Cước, khóm 008, phường Chấn Hưng, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

347.

LÊ THỊ BÉ NĂM, sinh ngày 09/12/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 146/2, đường Đức An, khóm 001, phường Bảo Phúc, khu Tây, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

348.

NGUYỄN THỊ BÉ HẰNG, sinh ngày 09/01/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 80, đường Phục Hưng, khóm 006, phường Tam Tiên, khu Tân Doanh, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

349.

NGUYỄN THỊ THU TRANG, sinh ngày 16/10/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 10, đường Trang Nội, khóm 001, thôn Tam Quyến, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

350.

NGUYỄN THỊ KIM, sinh ngày 30/3/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 29, đoạn 2, đường Hương Trường, khóm 005, phường Hương Trường, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

351.

MAI THỊ PHƯƠNG, sinh ngày 10/12/1988 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 11, đoạn 2, đường Hải Sơn, khóm 003, phường Hải Hồ, khu Lộ Trúc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

352.

NGUYỄN THỊ KIỀU, sinh ngày 09/9/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 51, đường Lộc Trường, khóm 007, phường Lộc Trường, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

353.

NGUYỄN THỊ PHẤN, sinh ngày 06/02/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 876, đoạn 2, đường Vĩnh Hưng, khóm 009, thôn Quang Hưng, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

354.

NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM, sinh ngày 15/8/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 34, đường Tử Nguyên, khóm 004, phường Thượng Quán, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

355.

TỐNG THỊ THẢO, sinh ngày 31/12/1979 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 133/6, đường Tiêu Nhân, khóm 014, thôn Ngỏa Diêu, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

356.

NGUYỄN KIM NGỌC, sinh ngày 10/4/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 43, đường Lâm An, khóm 006, phường Lâm Vĩnh An, khu Đông Sơn, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

357.

VÕ THỊ PHƯỢNG, sinh ngày 02/9/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 8/19, đường Tô Thố, khóm 001, phường Tố Lâm, khu An Định, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

358.

NGUYỄN THỊ BÉ TƯ, sinh ngày 28/9/1980 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 24, đường Phục Hưng, khóm 005, thôn Phục Hưng, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

359.

TRƯƠNG MỘNG THÙY, sinh ngày 06/7/1993 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 36, Ngưu Đầu Sơn, khóm 002, thôn Trung Sơn, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

360.

ĐÀO NGỌC LINH, sinh ngày 16/4/1976 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Số 9, ngách 61, ngõ 263, đường Loan Lý, khóm 002, phường Hưng Nông, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

361.

HOÀNG THỊ HẢI, sinh ngày 12/11/1962 tại Hà Giang

Hiện trú tại: Số 17/1, lầu 8/1, ngách 40, ngõ 165, đoạn 4, đường Hưng Long, khóm 014, phường Thuận Hưng, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

362.

TRẦN THỊ HOÀNG, sinh ngày 20/9/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 237, đường Quốc Dân, khóm 016, phường Đại Ân, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

363.

NGUYỄN THỊ LIÊN, sinh ngày 23/7/1973 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 40, ngách 380, ngõ 66, đường Kim Khê, khóm 019, phường Kim Khê, khu Dương Mai, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

364.

VÒNG CHI LÌN, sinh ngày 11/11/1979 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 57, ngách 77, ngõ 361, đoạn 2, đường Giới Thọ, khóm 023, phường Đài Hoa, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

365.

NGUYỄN THỊ BẨY, sinh ngày 04/01/1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 8, số 28, ngõ 255, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 008, phường Cũ Thành, khu Vạn Lý, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

366.

CAO THỊ HẢO, sinh ngày 30/01/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 9/13, Tân Hòa Trang, khóm 006, phường Trí Nghĩa, khu Tân Hóa, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

367.

HUỲNH THỊ TRÚC LINH, sinh ngày 17/3/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 39/201, đường Nhân Đức, khóm 011, phường Thụ Lâm, khu Quan Âm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

368.

NGUYỄN THỊ NGUYỆT NGA, sinh ngày 20/7/1980 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 23/8, đoạn 1, đường Cam Viên, khóm 005, phường Đông Viên, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

369.

LÊ THỊ TỐ UYÊN, sinh ngày 25/6/1987 tại Long An

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 55, đường Nam Hòa, khóm 018, phường Nam Hòa, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

370.

VÕ THỊ PHƯỢNG, sinh ngày 10/10/1984 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Số 98, đường Sơn Cam, khóm 009, phường Sơn Cam, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

371.

THỊ NA TRA, sinh ngày 10/6/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 888, đoạn 3, đường Sa Điền, khóm 011, phường Sơn Dương, khu Đại Bụng, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

372.

HỶ THỊ LẬP, sinh ngày 10/6/1986 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 53, đường Tây Thế, khóm 017, phường Tây Thế, thị trấn Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

373.

TRẦN THÚY BA, sinh ngày 06/5/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 9, số 278, đường Đại Trung 2, khóm 068, phường Phúc Sơn, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

374.

THÁI LỆ ANH, sinh ngày 30/10/1980 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 2, đường Dũng Quang, khóm 012, phường Dũng Quang, khu Bình Trấn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

375.

TÔ THỊ THÚY, sinh ngày 02/10/1961 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 102, đường Trung Ương, khóm 028, phường Ô Lâm, khu Long Đàm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

376.

NGUYỄN THỊ MỸ PHỤNG, sinh ngày 09/01/1982 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 52, đường Phúc Tường, khóm 024, phường Thoại Tường, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

377.

ĐINH THỊ BÍCH TRÂM, sinh ngày 25/12/1989 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 10, đường Tân Giai, khóm 010, thôn Tân Giai, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

378.

NGUYỄN THỊ THÚY PHƯỢNG, sinh ngày 20/4/1991 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 58, Bát Phân Liêu, khóm 012, phường Long Thịnh, khu Thạch Định, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

379.

NGUYỄN THỊ TRÚC LY, sinh ngày 01/01/1990 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 33/2, ngõ 75, đường Quang Minh, khóm 022, phường Giới Thọ, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

380.

HONG PHÙNG ANH, sinh ngày 25/9/1970 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Lầu 2, số 41, ngõ 1, đường Trung Phong, đoạn Sơn Đỉnh, khóm 005, phường Trang Kính, khu Bình Trấn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

381.

 NGUYỄN THỊ NGUYỆT, sinh ngày 19/01/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 243, đường Long Hòa Nhất, khóm 018, phường Long Từ, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

382.

LANG THỊ NGÂN, sinh ngày 25/5/1988 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 58, đường Hòa Thành 3, khóm 004, thông Quang Hòa, xã Tri An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

383.

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG, sinh ngày 07/02/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 196, đường Tân Cảng, khóm 015, phường Phong Phú, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

384.

HUỲNH THỊ MỘNG NHƯ, sinh ngày 19/7/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 16/2, đường Sùng Đức, khóm 005, thôn Sùng Đức, xã Tú Lâm, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

385.

VƯƠNG THỊ TÚ HƯƠNG, sinh ngày 21/01/1987 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 30/6, ngõ Tây Lào, đường Viên Lục, khóm 010, phường Tây Lào, thị trấn Suối Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

386.

PHAN HUỲNH NGÂN, sinh ngày 28/12/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 10, ngách 104, ngõ 296, đường Anh Đào, khóm 032, phường Vĩnh Cát, khu Oanh Ca, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

387.

ĐINH THỊ HUYÊN, sinh ngày 09/10/1993 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 380/2, Tân Thố Tử, khóm 014, phường Long Giang, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

388.

MAI THỊ TRÚC, sinh ngày 02/10/1986 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 84, đường Trúc Sâm, khóm 011, thôn Trúc Sâm, xã Đồng La, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

389.

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG, sinh ngày 12/4/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 69, ngõ 293, đường Luyện Võ, khóm 011, phường Phú Đài, khu Đông, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

390.

NGUYỄN THỊ NHUNG, sinh ngày 15/8/1985 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 2, ngách 11, ngõ 159, đường Vĩnh Hoa, khóm 043, phường Tây Loan, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

391.

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH, sinh ngày 26/3/1991 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 69, ngõ 293, đường Luyện Võ, khóm 011, phường Phú Đài, khu Đông, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

392.

TRẦN HUỲNH LỆ MAI, sinh ngày 27/01/1980 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 35, đường Vĩnh Nam, khóm 014, phường Văn Nam, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

393.

NGUYỄN THỊ TRÚC LINH, sinh ngày 12/4/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 349, đoạn 3, đường Minh Đức Bắc, khóm 001, phường Bảo Trang, khu Đấu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

394.

TRẦN THỊ HUYỀN TRÂN, sinh ngày 17/6/1980 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 17, đường Phục Quốc, khóm 007, phường Thành Công, thành phố Đầu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

395.

HUỲNH THỊ PHƯƠNG ANH, sinh ngày 05/02/1971 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 1/1, ngõ 33, đường Chương Thủy, khóm 006, phường Thích Đông, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

396.

HUỲNH THỊ CẨM, sinh ngày 17/4/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 55/12, ngõ 384, đường Tư Mã, khóm 021, phường Tân Trang, khu Sam Lâm, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

397.

NGUYỄN THỊ VÂN, sinh ngày 10/10/1967 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 91, đường Nam Quang, khóm 021, phường Trung Hòa, khu Nam Đôn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

398.

NGUYỄN THỊ HÀ, sinh ngày 01/02/1962 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 15, ngách 12, ngõ 405, đường Hưng Hòa Nhất, khóm 004, phường Cam Tre, khu Đầm Tử, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

399.

NGUYỄN THỊ THANH NGA, sinh ngày 06/10/1982 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 17, đoạn 1, đường Đầm Hưng, khóm 006, phường Tụ Hưng, khu Đầm Tử, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

400.

LÊ THỊ THU HÀ, sinh ngày 29/4/1969 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 2, Hồng Thố Liêu, khóm 018, phường Hoan Nhã, khu Diệm Thủy, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

401.

NGUYỄN THỊ XUYẾN, sinh ngày 17/01/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 39, đường Thổ Cấu, khóm 004, phường Thổ Cấu, khu Hậu Bi, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

402.

NGUYỄN THỊ THU HIỀN, sinh ngày 21/01/1979 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 15, đường Nghệ Thuật Bắc, khóm 023, phường Đông Hải, khu Long Canh, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

403.

BÙI THỊ THẮM, sinh ngày 11/7/1977 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 113, thôn Lục Hợp 2, khóm 018, phường Tân Hòa, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

404.

TRẦN THỊ THANH, sinh ngày 01/7/1986 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 19, ngõ Quang Thành, đường Nội Đông, khóm 015, phường Quảng Phúc, khu Hậu Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

405.

NGUYỄN THỊ CÚC, sinh ngày 16/3/1975 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 1, ngách 27, ngõ 247, đoạn 2, đường Điền Tâm, khóm 026, phường Phong Điền, khu Phong Nguyên, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

406.

LÝ SÌN LẦY, sinh ngày 01/11/1976 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 286, đường Tây An, khóm 018, phường Tây Thế, thị trấn Khe Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

407.

SLÔNG MỸ PHƯƠNG, sinh ngày 13/12/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 116, đường Thành Công, khóm 009, phường Đông Khê, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

408.

LÊ THỊ HUYỀN CHÂN, sinh ngày 21/9/1989 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 313, đường Cảng Khẩu, khóm 011, phường Cảng Khẩu, khu An Định, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

409.

HOÀNG THỊ DUYÊN, sinh ngày 09/02/1973 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 48/23, đường Kiều Đầu, khóm 001, thôn Kiều Đầu, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

410.

ĐẶNG NGỌC THƯƠNG, sinh ngày 20/5/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 1/6, đường Trung Nam, khóm 006, phường Nam Yến, khu Yến Sào, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

411.

NGUYỄN THỊ THẮM, sinh ngày 01/01/1988 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 21/7, ngõ Trúc Điền, đường Quang Minh, khóm 008, thôn Điền Đầu, xã Trúc Đường, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

412.

TRẦN THỊ THU THỦY, sinh ngày 12/9/1987 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 36, đường Trung Sơn, khóm 003, thôn Tây, xã Nam Trang, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

413.

NGUYỄN THỊ HƯƠNG, sinh ngày 01/01/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 526, đường Tự Cường, khóm 039, phường Phố Viên, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

414.

TRIỆU THỤC MỸ, sinh ngày 20/02/1987 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 6, ngách 52, ngõ 452, đường Kiến Quốc Nam, khóm 029, phường Thảo Nam, khu Ngô Cơ, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

415.

NGUYỄN THỊ HẾT, sinh ngày 20/8/1988 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 11/1, đường Phố Tử, khóm 011, thôn Đại Kỳ, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

416.

NGUYỄN THỊ ÁNH, sinh ngày 10/01/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 27, đường Đệ Nhất Hoành, khóm 017, phường Diện Bình, khu Đông Thế, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

417.

HOÀNG THỊ THẢNH, sinh ngày 12/02/1976 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 14/10, đường Đại Phổ, khóm 015, thôn Tân Giai, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

418.

LƯU THỊ NGỌC LAN, sinh ngày 01/11/1973 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 646, đường Đông Thái, khóm 017, phường Vĩnh Phong, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

419.

TRẦN CHÚC PHƯƠNG, sinh ngày 17/7/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 16 ngõ 255, đường Phồn Hoa, khóm 21, thôn Phồn Hoa, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

420.

NGUYỄN THỊ NGỌC BẠCH, sinh ngày 01/01/1085 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 160-1, đường Đại Phố, khóm 14, phường Cát An, quận Thụy Phương, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

421.

PHẠM THỊ MỸ HIỆP, sinh ngày 15/6/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 7-25 số 50, phố Cẩm Châu, khóm 16, phường Tụ Thịnh, quận Trung Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

422.

PHẠM THỊ HỒNG HẠNH, sinh ngày 06/6/1977 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 9 ngõ 323, phố Hòa Bình, khóm 10, phường Tân Dân, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

423.

HOÀNG THỊ VIỆT YÊN, sinh ngày 20/12/1983 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 5-1 số 2 ngõ 1, phố Lệ Viên Nhi, khóm 16, phường Đông Thế, quận Lâm Khẩu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

424.

NGUYỄN THỊ TOÀN, sinh ngày 12/12/1968 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 50 ngõ Phù Luân, khóm 21, phường Trung Sơn, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

425.

NGUYỄN PHƯƠNG TRANG, sinh ngày 18/7/1996 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 6 số 19 ngõ 148, đường Viên Sơn, khóm 30, phường Văn Nguyên, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

426.

BÀNH THỊ BÉ CHÍNH, sinh ngày 06/9/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3 số 46 ngõ 315, phố Nhân Ái, khóm 22, phường Nhân Trung, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

427.

TIẾT TÚ ANH, sinh ngày 26/7/1969 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3 số 41 ngõ 165, đường Hưng Long, đoạn 4, khóm 15, phường Thuận Hưng, quận Văn Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

428.

LƯU THỊ THANH HUYỀN, sinh ngày 10/5/1978 tại Đắk Lắk

Hiện trú tại: Lầu 6-5 số 65, đường Khai Nguyên, khóm 7, phường Đại Thố, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

429.

BÙI THỊ TỐ UYÊN, sinh ngày 14/6/1978 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 4-2 số 2 ngõ 277, đường Nam Khảm, đoạn 2, khóm 15, phường Trường Hưng, quận Lô Trúc, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

430.

NGUYỄN THỊ XUYẾN, sinh ngày 28/11/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 167, đường Bình Tân, khóm 6, phường Bình An, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

431.

NGUYỄN THỊ LIL PHƯƠNG, sinh ngày 18/6/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 213-2, đường Ngũ Quyền, khóm 12, phường Lam Hưng, khu Tây, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

432.

TRẦN THỊ THANH THÚY, sinh ngày 20/3/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 50 ngõ 719, đường Trung Phong Bắc, đoạn 7, khóm 6, phường Hưng Hòa, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

433.

NGUYỄN THỊ VÂN, sinh ngày 07/9/1987 tại Lạng Sơn

Hiện trú tại: Số 111, phố Tín Nghĩa, khóm 18, phường Bình Hòa, TP Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

434.

VÕ THỊ NGỌC HÂN, sinh ngày 31/12/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 4 số 19 ngách 22 ngõ 227, đường Dân Tộc, khóm 4, phường Phúc An, quận Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

435.

TRƯƠNG THỊ KIM LOAN, sinh ngày 20/12/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 74 ngách 5 ngõ 50, phố Hoa Tân, khóm 15, phường Chính Nam, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

436.

ĐIỀN THỊ LUYẾN, sinh ngày 08/3/1979 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Số 607, đường Mỹ Liêu, đoạn 2, khóm 19, phường Trúc Doanh, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

437.

DƯƠNG THỊ LAN PHƯƠNG, sinh ngày 25/6/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4 số 509, phố Khang Ninh, khóm 2, phường Hồ Quang, quận Tịch Chỉ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

438.

LÊ THỊ THÚY LOAN, sinh ngày 21/6/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 4 số 28 ngõ 46, đường Tùng Khánh Bắc, đoạn 2, khóm 9, phường Triều Dương, quận Đại Đồng, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

439.

VŨ THỊ PHƯỢNG, sinh ngày 28/01/1987 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 142, phố Nhân Nhị, khóm 1, phường Nhân Hòa, quận Đại Khê, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

440.

TRẦN THỊ CẨM TÚ, sinh ngày 03/5/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3 số 13 ngõ 137, đường Vạn Đại, khóm 3, phường Tân An, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

441.

LÝ THỊ BÍCH KIỀU, sinh ngày 23/12/1878 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 18 ngách 9 ngõ 71, phố Cửu Khung, khóm 6, phường Vĩnh An, quận Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

442.

ĐỒNG THỊ THU, sinh ngày 29/12/1972 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 138, đường Phúc Thành, khóm 2, phường Phúc Hưng, quận Sa Lộc, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

443.

PHẠM THỊ BÍCH TUYỀN, sinh ngày 15/01/1990 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 22 ngách 31 ngõ 50, đường Đại Doanh, khóm 21, phường Tân Hoa, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

444.

DƯƠNG THỊ HỢI, sinh ngày 20/11/1983 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 549, đường Tự Cường Nam, khóm 15, phường Tây Hưng, TP Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

445.

ĐỖ THỊ THÚY, sinh ngày 14/10/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 9-2 ngách 10 ngõ 214, phố Tự Lập, khóm 8, phường Tự Lập, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

446.

VÕ THỊ THÚY HẰNG, sinh ngày 05/9/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 4 số 10 ngõ 20, đường Trùng Dương, đoạn 1, khóm 2, phường Trùng Minh, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

447.

NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN, sinh ngày 04/4/1990 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Lầu 4 số 19, ngõ 246, đường Tín Nhị, khóm 7, phường Nhị Nghĩa, quận Tín Nghĩa, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

448.

DƯ THỊ ĐIỆP, sinh ngày 17/10/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 63 ngõ 541, đường Đấu Trung, khóm 1, phường Trung Hòa, thị trấn Bắc Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

449.

HUỲNH THỊ KIM OANH, sinh ngày 16/6/1982 tại Long An

Hiện trú tại: Số 3 ngõ 19, đường Chiếu Tây, khóm 16, phường Tư Bình, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

450.

CHÂU NÀM MÙI, sinh ngày 09/02/1990 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 3 ngõ 391, phố Cát Lợi, khóm 24, phường Bắc Bình, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

451.

NGUYỄN THỊ TỐ LOAN, sinh ngày 14/9/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 18-1, ngõ Phúc Kiến, khóm 1, phường Đông Hưng, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa.

Giới tính: Nữ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2003/QĐ-CTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2003/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2015
Ngày hiệu lực11/09/2015
Ngày công báo25/09/2015
Số công báoTừ số 1003 đến số 1004
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2003/QĐ-CTN

Lược đồ Quyết định 2003/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2003/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2003/QĐ-CTN
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýTrương Tấn Sang
        Ngày ban hành11/09/2015
        Ngày hiệu lực11/09/2015
        Ngày công báo25/09/2015
        Số công báoTừ số 1003 đến số 1004
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 2003/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 2003/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015

             • 11/09/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/09/2015

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/09/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực