Quyết định 2003/QĐ-UBND

Quyết định 2003/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây điện, thông tin hiện đang đi nổi trên tuyến Lý Thường Kiệt, Hà Nội – phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2003/QĐ-UBND đầu tư dự án hạ ngầm tuyến cáp đường dây điện, thông tin hiện đang đi nổi niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2003/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN HẠ NGẦM CÁC TUYẾN CÁP VÀ ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN, THÔNG TIN HIỆN ĐANG ĐI NỔI TRÊN TUYẾN LÝ THƯỜNG KIỆT, HÀ NỘI – PHỤC VỤ KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005; Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 09/04/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 07/04/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện chương trình chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 07/04/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt danh mục các Dự án chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội triển khai thực hiện năm 2009 (đợt 1/2009);
Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 324/TTr-GTVT ngày 09/04/2009 về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây điện, thông tin hiện đang đi nổi trên tuyến Lý Thường Kiệt, Hà Nội – Phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 500/TTr-KH&ĐT ngày 23/04/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây điện, thông tin hiện đang đi nổi trên tuyến Lý Thường Kiệt, Hà Nội theo các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Dự án hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây điện, thông tin hiện đang đi nổi trên tuyến Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Hà Nội

3. Địa điểm dự kiến xây dựng công trình: Tuyến Lý Thường Kiệt, Hà Nội

4. Mục tiêu đầu tư: Góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng phát triển Thủ đô Hà Nội; giảm thiểu sự cố tai nạn; cải tạo cảnh quan đô thị và tạo dựng tuyến phố văn minh hiện đại kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

5. Quy mô đầu tư dự kiến: Hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây điện, thông tin hiện đang đi nổi trên tuyến Lý Thường Kiệt: Các tuyến cáp và đường dây thông tin: Xây dựng tuyến cống bể; Phần chiếu sáng: Hạ ngầm đường dây; Phần cáp điện lực: Xây dựng tuyến cáp trục chính, tủ Fillar, hộp phân dây …. Tổng chiều dài toàn tuyến: 1793 m; điểm đầu: Giao với phố Lê Duẩn; Điểm cuối: Giao với phố Lê Thánh Tông.

6. Nội dung chuẩn bị đầu tư: Điều tra thu thập số liệu; Đo đạc tỷ lệ 1/500; Khảo sát phục vụ lập dự án và thiết kế cơ sở; Thỏa thuận các số liệu kỹ thuật; Khảo sát địa hình, điều tra hệ thống công trình ngầm phục vụ lập dự án đầu tư; Lập dự án đầu tư; Thẩm định dự án đầu tư; chi phí cho quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 43.493 triệu đồng.

8. Kinh phí chuẩn bị đầu tư (Tạm tính): 370 triệu đồng (Ba trăm bảy mươi triệu đồng)

Kinh phí chuẩn bị đầu tư trên là tạm tính và sẽ được chuẩn xác sau khi dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư của dự án được cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

9. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố cấp.

10. Thời gian hoàn thành chuẩn bị đầu tư: Quý II/2009.

Điều 2. Trách nhiệm của Sở Giao thông Vận tải: Tổ chức triển khai lập dự án đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng; Khảo sát cụ thể hiện trạng tuyến đường, các tuyến cáp và đường dây điện, thông tin hiện đang đi nổi trên tuyến Lý Thường Kiệt, phương án phá dỡ các công trình hiện có khi trình phê duyệt dự án; Phối hợp chặt chẽ với các Sở Ngành Thành phố để thỏa thuận các số liệu về kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, mỹ quan đô thị trong triển khai thực hiện. Cơ cấu nguồn vốn phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của UBND Thành phố. Lưu ý về nội dung đầu tư tránh trùng lặp với Dự án khác trên địa bàn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Quy hoạch – Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin & Truyền thông, Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Công thương, UBND quận Hoàn Kiếm; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- PCT UBND TP – Nguyễn Văn Khôi;
- VPUB: PVP – Phạm Chí Công, GT, TH;
- Lưu: VT, KHĐT (16 bản)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2003/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2003/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2009
Ngày hiệu lực09/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2003/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2003/QĐ-UBND đầu tư dự án hạ ngầm tuyến cáp đường dây điện, thông tin hiện đang đi nổi niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2003/QĐ-UBND đầu tư dự án hạ ngầm tuyến cáp đường dây điện, thông tin hiện đang đi nổi niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2003/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Khôi
        Ngày ban hành29/04/2009
        Ngày hiệu lực09/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2003/QĐ-UBND đầu tư dự án hạ ngầm tuyến cáp đường dây điện, thông tin hiện đang đi nổi niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2003/QĐ-UBND đầu tư dự án hạ ngầm tuyến cáp đường dây điện, thông tin hiện đang đi nổi niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội

            • 29/04/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/05/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực