Quyết định 2006/QĐ-UBND

Quyết định 2006/QĐ-UBND năm 2007 quy định chế độ phụ cấp thu hút đặc thù áp dụng đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Cai nghiện và Lao động tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 2006/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ viên chức Trung tâm Cai nghiện Yên Bái


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2006/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 12 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUI ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THU HÚT ĐẶC THÙ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM CAI NGHIỆN VÀ LAO ĐỘNG TỈNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ qui định chế độ phụ cấp đối với cán bộ viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2007/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 20/8/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 968/TTr-STC ngày 10/10/2007 về việc qui định mức phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Cai nghiện và Lao động tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Qui định chế độ phụ cấp đặc thù áp dụng đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Cai nghiện và Lao động tỉnh như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Cán bộ, viên chức; người đang trong thời gian thử việc; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 03 tháng trở lên và những người được điều động, biệt phái có thời hạn từ 03 tháng trở lên đến làm việc tại Trung tâm Cai nghiện và Lao động tỉnh ( sau đây gọi chung là cán bộ, viên chức ).

2. Mức phụ cấp đặc thù áp dụng cho các đối tượng qui định tại khoản 1 Điều này là 600.000 đồng/người/tháng, được áp dụng thực hiện kể từ ngày 08/8/2007.

Điều 2. Nguồn kinh phí để thực hiện chi trả chế độ thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức của Trung tâm Cai nghiện và Lao động tỉnh theo qui định tại Điều 1 Quyết định này được đảm bảo bằng nguồn Ngân sách địa phương hàng năm; nguồn cung ứng dịch vụ, lao động sản xuất của Trung tâm; đóng góp của người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý và các nguồn thu hợp pháp khác. Đối với phần chi từ Ngân sách địa phương được bố trí trong dự toán chi Ngân sách hàng năm giao cho Trung tâm Cai nghiện và Lao động tỉnh theo qui định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Riêng năm 2007 chế độ phụ cấp đặc thù được tổng hợp vào nhu cầu tăng lương của Trung tâm Cai nghiện và Lao động tỉnh và được xử lý bằng nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ qui định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Cai nghiện và Lao động tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 79/2002/QĐ-UBND ngày 08/4/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc qui định mức phụ cấp đặc thù nghề nghiệp đối với cán bộ làm việc tại Trung tâm Cai nghiện tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2007
Ngày hiệu lực12/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2006/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ viên chức Trung tâm Cai nghiện Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2006/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ viên chức Trung tâm Cai nghiện Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýHoàng Xuân Lộc
        Ngày ban hành12/11/2007
        Ngày hiệu lực12/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2006/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ viên chức Trung tâm Cai nghiện Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2006/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ viên chức Trung tâm Cai nghiện Yên Bái

           • 12/11/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/11/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực