Quyết định 2008/QĐ-KTNN

Quyết định 2008/QĐ-KTNN năm 2018 về Chương trình Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng của Kiểm toán nhà nước

Nội dung toàn văn Quyết định 2008/QĐ-KTNN 2018 Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo quản lý của Kiểm toán nhà nước


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2008/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG CỦA KIM TOÁN NHÀ NƯỚC

TNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1822/QĐ-KTNN ngày 20/12/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng của Kiểm toán nhà nước”.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 394/QĐ-KTNN ngày 12/3/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng của Kiểm toán nhà nước và Quyết định số 2157/QĐ-KTNN ngày 21/11/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng của Kiểm toán nhà nước.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Trường ĐT&BD NVKT (02);
- Lưu: VT, TCCB (02)

KT. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Đoàn Xuân Tiên

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2008/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2008/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2018
Ngày hiệu lực03/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2008/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 2008/QĐ-KTNN 2018 Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo quản lý của Kiểm toán nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2008/QĐ-KTNN 2018 Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo quản lý của Kiểm toán nhà nước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2008/QĐ-KTNN
       Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
       Người kýĐoàn Xuân Tiên
       Ngày ban hành03/10/2018
       Ngày hiệu lực03/10/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2008/QĐ-KTNN 2018 Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo quản lý của Kiểm toán nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2008/QĐ-KTNN 2018 Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo quản lý của Kiểm toán nhà nước

           • 03/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực