Quyết định 2009/QĐ.UBND-TM

Quyết định 2009/QĐ.UBND-TM năm 2013 về Đề án thành lập Quỹ bảo trì đường bộ Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 2009/QĐ.UBND-TM 2013 Nghệ An Đề án thành lập Quỹ bảo trì đường bộ Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2009/QĐ.UBND-TM

Nghệ An, ngày 22 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỀ ÁN THÀNH LẬP QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Chính phủ về Quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 giữa Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyến toán Quỹ bảo trì đường bộ.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 698/TTr.SGTVT-VP ngày 20/04/2013 về việc đề nghị ban hành Đề án thành lập Quỹ bảo trì đường bộ Nghệ An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Đề án thành lập Quỹ bảo trì đường bộ Nghệ An”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Thái Văn Hằng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2009/QĐ.UBND-TM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2009/QĐ.UBND-TM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2013
Ngày hiệu lực22/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2009/QĐ.UBND-TM

Lược đồ Quyết định 2009/QĐ.UBND-TM 2013 Nghệ An Đề án thành lập Quỹ bảo trì đường bộ Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2009/QĐ.UBND-TM 2013 Nghệ An Đề án thành lập Quỹ bảo trì đường bộ Nghệ An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2009/QĐ.UBND-TM
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýThái Văn Hằng
        Ngày ban hành22/05/2013
        Ngày hiệu lực22/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2009/QĐ.UBND-TM 2013 Nghệ An Đề án thành lập Quỹ bảo trì đường bộ Nghệ An

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2009/QĐ.UBND-TM 2013 Nghệ An Đề án thành lập Quỹ bảo trì đường bộ Nghệ An

            • 22/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực