Quyết định 2011/QĐ-TCHQ

Quyết định 2011/QĐ-TCHQ năm 2015 thành lập kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2011/QĐ-TCHQ 2015 thành lập kho ngoại quan


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2011/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ viỆc thàNh LẬp kho ngoẠi quan

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét hồ sơ xin thành lập kho ngoại quan ngày 6/7/2015 của Công ty TNHH Xe đạp điện Lâm Việt; báo cáo kết quả kiểm tra, khảo sát thực tế kho ngoại quan kèm công văn số 1712/HQQN-GSQL ngày 13/07/2015 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập kho, bãi ngoại quan có diện tích 9.266 m2 (gồm 2.400 m2 kho, 6.171 m2 bãi, 54 m2 văn phòng kho, 600 m2 nhà chờ cho công nhân, 28m2 văn phòng làm việc của Hải quan) tại địa chỉ: khu Hồng Phong, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) do Công ty TNHH Xe đạp điện Lâm Việt quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Kể từ ngày được thành lập theo Quyết định này, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, báo cáo để Tổng cục Hải quan chấm dứt hiệu lực của Quyết định thành lập kho ngoại quan nêu tại Điều 1 nếu Công ty TNHH Xe đạp điện Lâm Việt thuộc các trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 82 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Công ty TNHH Xe đạp điện Lâm Việt, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin & Thống kê Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2011/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2011/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2015
Ngày hiệu lực17/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2011/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 2011/QĐ-TCHQ 2015 thành lập kho ngoại quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2011/QĐ-TCHQ 2015 thành lập kho ngoại quan
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2011/QĐ-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành17/07/2015
        Ngày hiệu lực17/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2011/QĐ-TCHQ 2015 thành lập kho ngoại quan

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2011/QĐ-TCHQ 2015 thành lập kho ngoại quan

            • 17/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực