Quyết định 2013/QĐ-TTg

Quyết định 2013/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt bổ sung dự án vào “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2013/QĐ-TTg phê duyệt bổ sung dự án vào Đề án tổng thể


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2013/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG MỘT SỐ DỰ ÁN VÀO “ĐỀ ÁN TỔNG THỂ VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẾN NĂM 2010, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 04 dự án vào “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2006 (Danh mục các dự án bổ sung ban hành kèm theo Quyết định này).

Thời gian thực hiện các dự án từ năm 2011 đến năm 2015.

Kinh phí thực hiện các dự án được ngân sách nhà nước bảo đảm, trên cơ sở từng dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, NC, TKBT, TH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Hoàng Trung Hải

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN BỔ SUNG VÀO “ĐỀ ÁN TỔNG THỂ VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẾN NĂM 2010, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên dự án

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải

Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Bộ Ngoại giao

- Bộ Quốc phòng

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Ủy ban nhân dân các tỉnh ven biển

2

Điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên vùng biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển  

Đại học Quốc gia Hà Nội

- Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

- Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

3

Giám sát tài nguyên - môi trường biển, hải đảo bằng công nghệ viễn thám

Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Bộ Quốc phòng

- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

4

Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Thừa Thiên Huế - Bình Định (0 - 60m nước), tỉ lệ 1/100.000

Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Bộ Công thương

- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Đại học Quốc gia Hà Nội

- Đại học Huế

- Ủy ban nhân dân các tỉnh ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2013/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2013/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2010
Ngày hiệu lực08/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2013/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2013/QĐ-TTg phê duyệt bổ sung dự án vào Đề án tổng thể


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2013/QĐ-TTg phê duyệt bổ sung dự án vào Đề án tổng thể
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2013/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýHoàng Trung Hải
       Ngày ban hành08/11/2010
       Ngày hiệu lực08/11/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2013/QĐ-TTg phê duyệt bổ sung dự án vào Đề án tổng thể

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2013/QĐ-TTg phê duyệt bổ sung dự án vào Đề án tổng thể

            • 08/11/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/11/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực