Quyết định 2016/QĐ-UBND

Quyết định 2016/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ cứu nạn từ Quốc lộ 27 vào Trung tâm xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 2016/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ cứu nạn Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2016/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 09 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG CỨU HỘ CỨU NẠN TỪ QUỐC LỘ 27 VÀO TRUNG TÂM XÃ RÔ MEN, HUYỆN ĐAM RÔNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 616/KHĐT-XDTĐ ngày 26/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Khoản 11, Điều 1 Quyết định số 3807/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường nội bộ thị trấn Bằng Lăng, huyện Đam Rông (điều chỉnh tại Quyết định số 3138/QĐ-UBND ngày 17/12/2009 và Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 21/8/2013); cụ thể như sau:

1. Khoản 11 - Tổng mức đầu tư: điều chỉnh từ 210.739 triệu đồng thành 324.000 triệu đồng (ba trăm hai mươi bốn tỷ đồng); trong đó điều chỉnh cơ cấu và vốn đầu tư như sau:

- Chi phí xây lắp: 278.440 triệu đồng;

- Chi phí QLDA: 3.426 triệu đồng;

- Chi phí tư vấn: 7.103 triệu đồng;

- Chi phí khác: 4.214 triệu đồng;

- Chi phí dự phòng: 30.817 triệu đồng.

2. Các nội dung khác của dự án, thực hiện theo Quyết định số 3807/QĐ-UBND ngày 30/12/2005, Quyết định số 3138/QĐ-UBND ngày 17/12/2009 và Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND huyện Đam Rông, Giám đốc Trung tâm Quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Đam Rông và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT, KH, GT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2013
Ngày hiệu lực09/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2016/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ cứu nạn Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2016/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ cứu nạn Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành09/10/2013
        Ngày hiệu lực09/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2016/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ cứu nạn Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2016/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ cứu nạn Lâm Đồng

            • 09/10/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/10/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực