Quyết định 2019/QĐ-UBND

Quyết định 2019/QĐ-UBND năm 2008 chấm dứt hiệu lực Quyết định 1086/QĐ-UBND năm 2007 về ban hành Quy chế “Một cửa liên thông" trong việc thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2019/QĐ-UBND chấm dứt 1086/QĐ-UBND Quy chế một cửa liên thông Thừa Thiên Huế


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2019/QĐ-UBND

Huế, ngày 04 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

CHẤM DỨT HIỆU LỰC QUYẾT ĐỊNH SỐ 1086/QĐ-UBND NGÀY 03/05/2007 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu;

Căn cứ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;

Căn cứ Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định mã số đối tượng nộp thuế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 27 tháng 02 năm 2007 của liên bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 1311/SKH-ĐKKĐ ngày 27 tháng 8 năm 2008 và đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hiệu lực Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 03/05/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế “Một cửa liên thông" trong việc thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Giao trách nhiệm Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan trình UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế "Một cửa liên thông" trong thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 5 tháng 9 năm 2008.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Công an; Cục trưởng Cục Thuế; Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2008
Ngày hiệu lực05/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2019/QĐ-UBND chấm dứt 1086/QĐ-UBND Quy chế một cửa liên thông Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2019/QĐ-UBND chấm dứt 1086/QĐ-UBND Quy chế một cửa liên thông Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Ngọc Thiện
       Ngày ban hành04/09/2008
       Ngày hiệu lực05/09/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2019/QĐ-UBND chấm dứt 1086/QĐ-UBND Quy chế một cửa liên thông Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2019/QĐ-UBND chấm dứt 1086/QĐ-UBND Quy chế một cửa liên thông Thừa Thiên Huế

           • 04/09/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/09/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực