Quyết định 202/QĐ

Quyết định 202/QĐ năm 1962 về việc định quy chế lên lớp cho học sinh Trường phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 202/QĐ quy chế lên lớp cho học sinh Trường phổ thông


BỘ GIÁO DỤC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 202/QĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 1962 

 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC ĐỊNH QUY CHẾ LÊN LỚP CHO HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC 

Căn cứ Nghị định số 596-NĐ ngày 30-08-1956 ban hành quy chế Trường phổ thông.
Căn cứ 2 Nghị định số 399-NĐ ngày 10-05-1957 và số 410-NĐ ngày 13-05-1957 ban hành quy chế lên lớp cho học sinh Trường phổ thông.
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông.  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay bãi bỏ 2 Nghị định số 399-NĐ ngày 10-05-1957 và số 410-NĐ ngày 13-05-1957 nói trên và ấn định dưới đây quy chế lên lớp cho học sinh các lớp 1, 2, 3, 5, 6, 8 và 9 Trường phổ thông áp dụng từ năm học 1961-1962.

Điều 2. -  Được lên lớp thẳng những học sinh các lớp 1, 2, 3, 5, 6, 8 và 9 Trường phổ thông có điểm số sau đây vào cuối năm học.

a) Đối với các trường cho điểm trên 10:

- Về học lực: học sinh được điểm trung bình cả năm từ 5/10 trở lên.

- Về hạnh kiểm: học sinh được điểm tổng kết cả năm từ 8/10 trở lên.

b) Đối với các trường cho điểm 5 bậc:

- Về học lực: học sinh được điểm tổng kết cả năm từ 3 trở lên về tất cả các môn học.

- Về hạnh kiểm; học sinh được điểm tổng kết cả năm từ 4 trở lên.

Điều 3. -  Không được lên lớp trên, những học sinh các lớp 1, 2, 3, 5, 6, 8 và 9 Trường phổ thông có điểm số từ mức ấn định dưới đây trở xuống vào cuối năm học:

a) Đối với các trường cho điểm trên 10:

Học sinh dù đạt điểm tổng kết hạnh kiểm cả năm là 10/10 nhưng về học lực chỉ đạt điểm trung bình cả năm từ 4/10 trở xuống.

b) Đối với các trường cho điểm 5 bậc: (có 2 mức)

- Học sinh được điểm tổng kết hạnh kiểm cả năm là 4 và có 2 môn học được điểm tổng kết cả năm là 2.

- Học sinh dù đạt điểm tổng kết hạnh kiểm cả năm là 5 nhưng về học lực,  học sinh có 2 điểm tổng kết cả năm 2 về 2 môn Quốc văn và Toán hay có 3 điểm tổng kết cả năm 2 về bất cứ môn học nào.

Điều 4. -  Sẽ đưa ra Hội đồng nhà trường xét những học sinh không ở vào các trường hợp đã quy định trong các điều 2 và 3 trên đây. Đối với học sinh ở vào trường hợp được đưa ra xét, Hội đồng nhà trường có thể quyết định:

- hoặc cho hay không cho học sinh lên lớp.

- hoặc cho học sinh được thi lại những môn học kém trước khi quyết định.

Điều 5. -  Khi đưa ra xét việc lên lớp của một học sinh, Hội đồng nhà trường căn cứ chủ yếu vào học lực và hạnh kiểm và chú ý đến sự tiến bộ của học sinh vào cuối năm học.

Riêng đối với học sinh ở vào trường hợp đưa ra Hội đồng nhà trường xét đã nghỉ nhiều trong năm học (học sinh miền xuôi nghỉ quá 45 ngày, học sinh miền núi nghỉ quá 60 ngày, nghỉ một lần liên tục hay thành nhiều lần cộng lại), Hội đồng chỉ chiếu cố cho lên lớp nếu xét việc nghỉ học của học sinh có lý do chính đáng và về thực chất học sinh có thể đạt đủ trình độ để theo học lớp trên sau một thời gian nỗ lực học tập.

Điều 6. -  Chỉ những học sinh các lớp cấp 2 và 3 mới phải thi lại những môn học được điểm tổng kết cả năm kém.

Sau khi thi lại những môn học này, học sinh phải đạt điểm từ 3 trở lên mới được lên lớp.

Trường cấp 2 hay cấp 3 phụ trách tổ chức việc thi cho học sinh của trường vào thời gian cuối nghỉ hè. Trường ấn định ngày thi và công bố cho học sinh biết trước.

Điều 7. -  Vụ Giáo dục phổ thông sẽ quy định trong một thông tư riêng thể thức áp dụng và thi hành quyết định này.

Điều 8. -  Các ông Chánh văn phòng Bộ Giáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Giám đốc và Trưởng ty các Khu, Sở, Ty Giáo dục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
 


 
Nguyễn Văn Huyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 202/QĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu202/QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/1962
Ngày hiệu lực03/04/1962
Ngày công báo09/05/1962
Số công báoSố 16
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 202/QĐ quy chế lên lớp cho học sinh Trường phổ thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 202/QĐ quy chế lên lớp cho học sinh Trường phổ thông
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu202/QĐ
      Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục
      Người kýNguyễn Văn Huyên
      Ngày ban hành19/03/1962
      Ngày hiệu lực03/04/1962
      Ngày công báo09/05/1962
      Số công báoSố 16
      Lĩnh vựcGiáo dục
      Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
      Cập nhật16 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 202/QĐ quy chế lên lớp cho học sinh Trường phổ thông

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 202/QĐ quy chế lên lớp cho học sinh Trường phổ thông

            • 19/03/1962

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/05/1962

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/04/1962

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực