Quyết định 2020/QĐ-UBND

Quyết định 2020/QĐ-UBND năm 2015 ban hành Tiêu chí xây dựng Cánh đồng lớn trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Quyết định 2020/QĐ-UBND 2015 Tiêu chí xây dựng Cánh đồng lớn Thành phố Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2020/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 15 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ XÂY DỰNG CÁNH ĐỒNG LỚN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

Căn cứ Thông tư số 62/2013/QĐ-TTg phát triển hợp tác sản xuất tiêu thụ nông sản">15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1411/SNN&PTNT-KHTC ngày 08 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Tiêu chí xây dựng Cánh đồng lớn trên địa bàn thành phố Cần Thơ với những nội dung như sau:

1. Tiêu chí bắt buộc:

a) Thực hiện theo quy định tại Điểm a, b, c, Khoản 1, Điều 3 của Thông tư số 62/2013/QĐ-TTg phát triển hợp tác sản xuất tiêu thụ nông sản">15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể:

- Phù hợp với quy hoạch địa phương về: Phát triển kinh tế - xã hội; sử dụng đất; tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp, nông thôn mới và các quy hoạch khác. Vùng sản xuất cánh đồng lớn có thể nằm trên nhiều địa bàn khác nhau hoặc cùng một địa bàn.

- Áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất được thống nhất giữa các bên tham gia liên kết, đảm bảo phát triển bền vững.

- Có ít nhất một trong các hình thức liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng sau đây:

+ Liên kết giữa doanh nghiệp tiêu thụ - doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào với tổ chức đại diện của nông dân hoặc nông dân;

+ Liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với nông dân;

+ Liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với tổ chức đại diện của nông dân;

+ Liên kết sản xuất giữa tổ chức đại diện của nông dân với nông dân.

b) Quy mô diện tích của cánh đồng lớn:

- Tối thiểu 200 ha cho một cánh đồng lớn đối với các huyện trọng điểm trồng lúa (Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai); các quận, huyện còn lại tối thiểu 50 ha cho một cánh đồng.

- Tối thiểu 5 ha đối với rau màu các loại.

- Tối thiểu 20 ha đối với cây ăn trái.

2. Tiêu chí khuyến khích:

a) Có hạ tầng kinh tế như hệ thống giao thông nội đồng, thủy lợi, điện và những công trình phục vụ sản xuất khác đáp ứng yêu cầu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và từng bước cải thiện theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung.

- Diện tích thực hiện cánh đồng lớn cần phải có hệ thống đê bao, cống bọng hoàn chỉnh, an toàn, chủ động hoàn toàn về thủy lợi bao gồm cả việc tưới và tiêu thoát nước.

- Có hạ tầng giao thông tốt phục vụ được cho công tác cơ giới hóa các khâu trong sản xuất từ làm đất đến thu hoạch, bảo quản, tồn trữ.

b) Quy mô lớn tập trung và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và có cơ sở thu mua, bảo quản, chế biến nông sản gần nơi sản xuất; vị trí địa lý thuận tiện cho việc tổ chức sản xuất và thu mua: Trong bước đầu của việc xây dựng cánh đồng lớn vị trí càng thuận lợi càng dễ dàng thực hiện các nội dung theo yêu cầu, khi tiến tới xây dựng vùng nguyên liệu những vùng khó khăn cần từng bước đầu tư cơ sở hạ tầng cho phù hợp.

3. Tiêu chí theo tình hình tại địa phương:

a) Nông dân tự nguyện tham gia, được bảo đảm quyền lợi theo quy định và chủ động trong việc tham gia thực hiện cánh đồng lớn.

b) Phải có một hình thức liên kết có pháp nhân trong nhóm nông dân thực hiện cánh đồng lớn: hợp tác xã hoặc tổ hợp tác.

c) Nông dân phải được tập huấn kỹ thuật canh tác trước và sau thu hoạch, phải áp dụng triệt để các kỹ thuật “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”, xuống giống đồng loạt, tập trung né rầy, sử dụng giống xác nhận. Điều kiện phơi sấy, tồn trữ, bảo quản lúa sau thu hoạch tốt.

d) Phải ghi chép sổ tay sản xuất lúa, sổ tay ghi chép sản xuất lúa theo VietGAP do Cục Trồng trọt ban hành. Đây là cơ sở và nền tảng bước đầu cho việc tiến tới sản xuất lúa theo VietGAP.

+ Về giống lúa: 100% diện tích sử dụng giống xác nhận. Mật độ sạ 80 – 100kg/ha.

+ Làm đất: 100% diện tích được cơ giới hóa khâu làm đất (xới/cày ải, trục,..), vệ sinh đồng ruộng sau khi thu hoạch vụ trước.

+ Gieo sạ: gieo sạ đồng loạt theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp địa phương.

+ Bón phân cân đối, sử dụng phân đạm hợp lý, hiệu quả.

+ Không phun thuốc hóa học định kỳ. Sử dụng thuốc hóa học khi cần thiết và tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”.

+ Cơ giới hóa thu hoạch đạt 100% diện tích đối với các vùng trọng điểm sản xuất lúa.

+ 100% sản lượng lúa trong vụ Hè Thu và Thu Đông được phơi, sấy đạt yêu cầu.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2020/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/07/2015
Ngày hiệu lực 15/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2020/QĐ-UBND 2015 Tiêu chí xây dựng Cánh đồng lớn Thành phố Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2020/QĐ-UBND 2015 Tiêu chí xây dựng Cánh đồng lớn Thành phố Cần Thơ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Cần Thơ
Người ký Đào Anh Dũng
Ngày ban hành 15/07/2015
Ngày hiệu lực 15/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2020/QĐ-UBND 2015 Tiêu chí xây dựng Cánh đồng lớn Thành phố Cần Thơ

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2020/QĐ-UBND 2015 Tiêu chí xây dựng Cánh đồng lớn Thành phố Cần Thơ

  • 15/07/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực