Quyết định 2025/QĐ-TTg

Quyết định 2025/QĐ-TTg năm 2015 sử dụng một phần vốn dư giai đoạn 1 để chuẩn bị giai đoạn 2 của Dự án Nâng cấp Quốc lộ 217 do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2025/QĐ-TTg Dự án nâng cấp quốc lộ 217 do ngân hàng phát triển châu Á tài trợ 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2025/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬ DỤNG MỘT PHẦN VỐN DƯ GIAI ĐOẠN 1 ĐỂ CHUẨN BỊ GIAI ĐOẠN 2 CỦA DỰ ÁN NÂNG CẤP QUỐC LỘ 217 DO ADB TÀI TRỢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng ngun hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và ngun vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8339/BKH-KTĐN ngày 27 tháng 10 năm 2015, giải trình của Bộ Giao thông vận tải tại các văn bản số 12491/BGTVT-KHĐT ngày 18 tháng 9 năm 2015, 13362/BGTVT-KHĐT ngày 07 tháng 10 năm 2015 và 14776/BGTVT-CQLXD ngày 06 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý sử dụng vốn dư của Dự án Nâng cấp Quốc lộ 217, giai đoạn 1 (1,587 triệu USD vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và 0,238 triệu USD vốn đối ứng) để thực hiện công tác chuẩn bị dự án giai đoạn 2 như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

Điều 2. Đồng ý kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện công tác thiết kế kỹ thuật và cắm cọc giải phóng mặt bằng theo hình thức bổ sung hợp đồng cho Tư vấn giai đoạn 1 để thực hiện công tác chuẩn bị dự án giai đoạn 2, đáp ứng được yêu cầu về tiến độ thực hiện Dự án. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về việc lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật cho hoạt động nói trên, bảo đảm minh bạch và tiết kiệm chi phí.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTgCP;
- Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, KTTH; TGĐ C
ng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). AT.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng
Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2025/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2025/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2015
Ngày hiệu lực17/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2025/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2025/QĐ-TTg Dự án nâng cấp quốc lộ 217 do ngân hàng phát triển châu Á tài trợ 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2025/QĐ-TTg Dự án nâng cấp quốc lộ 217 do ngân hàng phát triển châu Á tài trợ 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2025/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành17/11/2015
        Ngày hiệu lực17/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2025/QĐ-TTg Dự án nâng cấp quốc lộ 217 do ngân hàng phát triển châu Á tài trợ 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2025/QĐ-TTg Dự án nâng cấp quốc lộ 217 do ngân hàng phát triển châu Á tài trợ 2015

            • 17/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực