Quyết định 203-HĐBT

Quyết định 203-HĐBT năm 1991 hướng dẫn các Luật Thuế doanh thu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế lợi tức do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 203-HĐBT quy định một số điều chi tiết thi hành các Luật Thuế doanh thu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế lợi tức


HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 203-HĐBT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 1991

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỀU CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT THUẾ DOANH THU, THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, THUẾ LỢI TỨC

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Luật thuế doanh thu, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế lợi tức ngày 30 tháng 6 năm 1990;
Để phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh hiện nay, trong khi chờ Nhà nước sửa đổi, bổ sung các Luật thuế doanh thu, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế lợi tức;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính
,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Uỷ nhiệm cho Bộ trưởng Bộ Tài chính ra quyết định điều chỉnh các định mức bằng tiền trong các Luật thuế: doanh thu, tiêu thụ đặc biệt, lợi tức khi giá cả thị trường biến động từ 20% trở lên theo sát thời giá như Luật định.

Điều 2. Giao cho Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết thi hành việc xét giảm thuế doanh thu, và được quyết định giảm thuế doanh thu theo quy định tại điểm 3 Điều 18 Luật thuế doanh thu, mức giảm tối đa không quá 50% số thuế do Luật thuế quy định.

Điều 3. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính được quyền xét giảm thuế tiêu thụ đặc biệt trong trường hợp các cơ sở sản xuất gặp nhiều khó khăn, trước mắt riêng đối với thuốc lá điếu và rượu các loại của xí nghiệp quốc doanh được giảm thuế với mức như sau:

- Đối với thuốc lá điếu có đầu lọc chủ yếu bằng nguyên liệu trong nước tạm giảm không quá 30% thuế suất quy định;

- Đối với thuốc lá điếu không có đầu lọc, tạm giảm không quá 25% thuế suất quy định;

- Đối với rượu trên 30 độ, tạm giảm không quá 20% thuế suất quy định;

- Đối với rượu dưới 30 độ, bao gồm cả rượu nhẹ có ga, rượu thuốc có giấy phép của cơ quan y tế có thẩm quyền tạm giảm không quá 50% thuế suất quy định.

Điều 4. Giao Bộ Tài chính thống nhất kiểm soát việc thu các loại lệ phí ở các ngành, các cấp, và quy định chế độ quản lý phân phối, sử dụng các loại lệ phí này. Bộ Tài chính tổ chức thu một số loại lệ phí có nguồn thu lớn tập trung.

Bộ Tài chính sớm trình Hội đồng Bộ trưởng ban hành danh mục các loại lệ phí áp dụng thống nhất từ trung ương đến các cơ sở trong cả nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 203-HĐBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu203-HĐBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/1991
Ngày hiệu lực29/06/1991
Ngày công báo15/08/1991
Số công báoSố 15
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 203-HĐBT quy định một số điều chi tiết thi hành các Luật Thuế doanh thu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế lợi tức


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 203-HĐBT quy định một số điều chi tiết thi hành các Luật Thuế doanh thu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế lợi tức
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu203-HĐBT
     Cơ quan ban hànhHội đồng Bộ trưởng
     Người kýVõ Văn Kiệt
     Ngày ban hành29/06/1991
     Ngày hiệu lực29/06/1991
     Ngày công báo15/08/1991
     Số công báoSố 15
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật14 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 203-HĐBT quy định một số điều chi tiết thi hành các Luật Thuế doanh thu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế lợi tức

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 203-HĐBT quy định một số điều chi tiết thi hành các Luật Thuế doanh thu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế lợi tức