Quyết định 2030/QĐ-TTg

Quyết định 2030/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt danh mục Dự án “Trung tâm đào tạo nghề Việt Đức”, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2030/QĐ-TTg 2014 danh mục Dự án đào tạo nghề Việt Đức sử dụng vốn ODA không hoàn lại


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2030/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN “TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỀ VIỆT ĐỨC”, SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI CỦA CHÍNH PHỦ ĐỨC.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 7555/BKHĐT-KTĐN ngày 22 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Trung tâm đào tạo nghề Việt Đức”, sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức với các nội dung chính sau:

1. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

2. Chủ Dự án: Trường Cao đẳng nghề Bách Nghệ Hải Phòng

3. Thời gian tối đa thực hiện: 03 năm (2014 - 2017)

4. Mục tiêu của Dự án:

- Nâng cao năng lực đào tạo nghề cắt gọt kim loại/CNC định hướng nhu cầu doanh nghiệp tại Trường Cao đẳng nghề Bách Nghệ Hải Phòng nói riêng và năng lực cho các trường tư thục nói chung.

5. Các kết quả chủ yếu của Dự án:

- Xây dựng chương trình và giáo trình cho nghề cắt gọt kim loại/CNC hệ cao đẳng nghề theo phương thức đào tạo nghề và các tiêu chuẩn nghề của Đức.

- Đào tạo ban đầu và đào tạo nâng cao cho giáo viên dạy lý thuyết, dạy thực hành nghề cắt gọt kim loại/CNC, đào tạo kỹ năng quản lý cho cán bộ hiện đang làm công tác quản lý về đào tạo nghề.

- Cung cấp trang thiết bị bổ sung cho nghề cắt gọt kim loại/CNC.

- Đào tạo thử nghiệm 02 khóa học nghề cắt gọt kim loại/CNC tại trường.

6. Tổng kinh phí thực hiện Dự án: 2.857.369 USD, trong đó:

- Vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức: 2.597.369 USD.

- Vốn đối ứng của phía Việt Nam: 260.000 USD do Trường Cao đẳng nghề Bách Nghệ Hải Phòng tự thu xếp trong ngân sách của Trường.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi công hàm thông báo cho phía Đức biết về quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ để phối hợp thực hiện.

Điều 3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế tài chính trong nước cho Dự án theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tiến hành thẩm định, phê duyệt văn kiện Dự án theo quy định hiện hành, trong đó cần lưu ý các ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, bảo đảm Dự án được triển khai hiệu quả đạt mục tiêu đề ra.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Lao động -Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg CP, các Vụ: KGVX, KTTH, TH;
- Lưu: VT, QHQT(3).ST.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2030/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2030/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2014
Ngày hiệu lực11/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2030/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2030/QĐ-TTg 2014 danh mục Dự án đào tạo nghề Việt Đức sử dụng vốn ODA không hoàn lại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2030/QĐ-TTg 2014 danh mục Dự án đào tạo nghề Việt Đức sử dụng vốn ODA không hoàn lại
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2030/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành11/11/2014
        Ngày hiệu lực11/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2030/QĐ-TTg 2014 danh mục Dự án đào tạo nghề Việt Đức sử dụng vốn ODA không hoàn lại

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2030/QĐ-TTg 2014 danh mục Dự án đào tạo nghề Việt Đức sử dụng vốn ODA không hoàn lại

            • 11/11/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/11/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực