Quyết định 2031/QĐ-BGTVT

Quyết định 2031/QĐ-BGTVT năm 2020 về đính chính Thông tư 23/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 89/2015/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng và Thông tư 42/2018/TT-BGTVT quy định về sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực Đăng kiểm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2031/QĐ-BGTVT 2020 đính chính Thông tư 23/2020/TT-BGTVT xe máy chuyên dùng


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2031/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ 23/2020/TT-BGTVT NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2020 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 89/2015/TT-BGTVT NGÀY 31/12/2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG VÀ THÔNG TƯ SỐ 42/2018/TT-BGTVT NGÀY 30/7/2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 13 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư 23/2020/TT- BGTVT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng và Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực Đăng kiểm như sau:

1. Đính chính số thứ tự của các điểm "1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10" thành số "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11." trong nội dung sửa đổi Điều 27 Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 23/2020/TT-BGTVT .

2. Đính chính thứ tự từ khoản “1” (khoản kế tiếp sau khoản 7) Điều 1 Thông tư số 23/2020/TT-BGTVT thành khoản “8”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không thể tách rời của Thông tư số 23/2020/TT-BGTVT .

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KHCN.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2031/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2031/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2020
Ngày hiệu lực30/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(01/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2031/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 2031/QĐ-BGTVT 2020 đính chính Thông tư 23/2020/TT-BGTVT xe máy chuyên dùng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2031/QĐ-BGTVT 2020 đính chính Thông tư 23/2020/TT-BGTVT xe máy chuyên dùng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2031/QĐ-BGTVT
       Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
       Người kýLê Đình Thọ
       Ngày ban hành30/10/2020
       Ngày hiệu lực30/10/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 tháng trước
       (01/11/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2031/QĐ-BGTVT 2020 đính chính Thông tư 23/2020/TT-BGTVT xe máy chuyên dùng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2031/QĐ-BGTVT 2020 đính chính Thông tư 23/2020/TT-BGTVT xe máy chuyên dùng

           • 30/10/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/10/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực