Quyết định 2033/QĐ-UBND

Quyết định 2033/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Chỉ thị 16/2000/CT-UB về phát triển thị trường nội địa và chợ nông thôn do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2033/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Chỉ thị 16/2000/CT-UB chợ nông thôn Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2033/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CHỈ THỊ SỐ 16/2000/CT-UB NGÀY 09/10/2000 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA VÀ CHỢ NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 89/TTr-SCT ngày 08/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 16/2000/CT-UB ngày 09/10/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về phát triển thị trường nội địa và chợ nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2033/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2033/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2018
Ngày hiệu lực17/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2033/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2033/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Chỉ thị 16/2000/CT-UB chợ nông thôn Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2033/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Chỉ thị 16/2000/CT-UB chợ nông thôn Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2033/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýPhạm Ngọc Thưởng
        Ngày ban hành17/10/2018
        Ngày hiệu lực17/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2033/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Chỉ thị 16/2000/CT-UB chợ nông thôn Lạng Sơn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2033/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Chỉ thị 16/2000/CT-UB chợ nông thôn Lạng Sơn

            • 17/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực