Quyết định 2036/QĐ-UBND

Quyết định 2036/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt bổ sung Kế hoạch triển khai Đề án “Triển khai Nghị định 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng” tại Quyết định 4054/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2036/QĐ-UBND năm 2012 Triển khai Nghị định 99/2010/NĐ-CP


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2036/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 21 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24/9/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG” TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 4054/QĐ-UBND NGÀY 12/12/2011 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Quyết định số 2284/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng”;

Căn cứ Quyết định số 4054/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Triển khai Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 02/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt danh sách các đơn vị sản xuất thủy điện thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 200/TTr- SNN&PTNT ngày 12/6/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 07 Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh vào Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng” tại Quyết định số 4054/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam.

(Có danh sách cụ thể kèm theo)

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

KẾ HOẠCH BỔ SUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

ĐỀ ÁN :" TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24/9/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CỦA TỈNH QUẢNG NAM
(Kèm theo Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 21/6/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT

Hoạt động

Sản phẩm đầu ra

Thời gian hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tổ chức thực hiện

1

Đề án tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR lưu vực sông, lòng hồ thủy điện A Vương

Đề án được duyệt

Quý IV năm 2012

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

2

Đề án tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR lưu vực sông, lòng hồ thủy điện Đăk My 4 (A,B,C)

Đề án được duyệt

Quý IV năm 2012

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

3

Đề án tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR lưu vực sông, lòng hồ thủy điện Sông Cùng

Đề án được duyệt

Quý I năm 2013

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

4

Đề án tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR lưu vực sông, lòng hồ thủy điện Đại Đồng

Đề án được duyệt

Quý I năm 2013

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

5

Đề án tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR lưu vực sông, lòng hồ thủy điện Trà Linh 3

Đề án được duyệt

Quý I năm 2013

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

6

Đề án tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR lưu vực sông, lòng hồ thủy điện Tà Vi

Đề án được duyệt

Quý II năm 2013

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

7

Đề án tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR lưu vực sông, lòng hồ thủy điện Duy Sơn II

Đề án được duyệt

Quý II năm 2013

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2036/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2036/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2012
Ngày hiệu lực21/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2036/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2036/QĐ-UBND năm 2012 Triển khai Nghị định 99/2010/NĐ-CP


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2036/QĐ-UBND năm 2012 Triển khai Nghị định 99/2010/NĐ-CP
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2036/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýNguyễn Ngọc Quang
       Ngày ban hành21/06/2012
       Ngày hiệu lực21/06/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2036/QĐ-UBND năm 2012 Triển khai Nghị định 99/2010/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2036/QĐ-UBND năm 2012 Triển khai Nghị định 99/2010/NĐ-CP

           • 21/06/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/06/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực